svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 9 487 av 9 505

Företag Organisationsnummer
BÖRJE BJÖRKMANS PENSIONSSTIFTELSE
898800-8135
LÄRARFÖRBUNDET, LOKALAVD I ÄLVSBYN BD 10
898800-8150
LÅNGVIKS BYAHUSFÖRENING
898800-8168
PITEÅ SHOTOKAN KARATEKLUBB
898800-8176
FÖRENINGEN MUSIKHÖGSKOLANS KAMMARKÖR
898800-8184
NORRFJÄRDENS PENSIONÄRSFÖRENING, PRO
898800-8218
ROSVIKS KABEL-TV FÖRENING
898800-8234
VITA BANDETS LOKALAVDELNING, PITEÅ
898800-8242
VITA BANDETS LOKALAVDELNING, ÄLVSBYN
898800-8259
HEMMINGSMARK FISKEVÅRDSFÖRENING
898800-8275
HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I ÄLVSBYN
898800-8309
MELLANBODA VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8317
MAJBLOMMANS LOKALFÖRENING I ÖJEBYN
898800-8333
FÖRENINGEN BHARAT-BISTÅND
898800-8341
SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING
898800-8390
MAJBLOMMANS LOKALAVDELNING PITEÅ - ÖJEBYN
898800-8408
VERDANDI PÄRLAN
898800-8424
CARL-MARTIN OCH THYRA SUNDBOMS MINNESFOND
898800-8432
KÄLENS SKOGSBILVÄG
898800-8457
JÄVRETRÄSKVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8465
ÖJEBY JAKTVÅRDSOMRÅDE
898800-8473
PITEÅ SNÖSKOTERKLUBB
898800-8481
PITHOLMS DIKNINGSFÖRETAG
898800-8499
KORPTRÄSKETS VÄGFÖRENING
898800-8507
SVENSBY VILTVÅRDSOMRÅDE
898800-8515
LÅNGNÄS-SISBERGETS VÄGSAMFÄLLIGHET BD 887
898800-8523
ENSKILDA VÄGEN GRANLUND-GRANTRÄSK
898800-8531
PITE-ÖJEBY CENTERAVDELNING
898800-8549
GRÅTRÄSK CENTRALA VATTENFÖRENING
898800-8564
ROKNÄS/STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING
898800-8572
JÄVRE CENTERPARTIAVDELNING
898800-8580
SKUTHAMNS ALLMÄNNYTTIGA PARABOLFÖRENING
898800-8598
PITEÅ ELIT SKIDKLUBB
898800-8606
STARRSLYVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8614
LAKAFORS-PÅLMARKS HUSMODERSFÖRENING
898800-8622
INFJÄRDENS PENSIONÄRSFÖRENING, PRO
898800-8655
SPF-RÖNNEN
898800-8663
BODSJÖ BYAHUSFÖRENING
898800-8697
ROKAVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8705
SJULSMARKS MISSIONSHUSFÖRENING
898800-8713
PITEÅ LAESTADIANSKA FÖRSAMLING
898800-8739
BRÄNNTRÄSK VÄGFÖRENING
898800-8747
LILLPITE VÄVSTUGA
898800-8754
LILLPITE FISKEVÅRDSFÖRENING
898800-8762
NEDRE TVÄRÅSELS VÄGFÖRENING
898800-8770
SRI LANKA BARNS VÄNNER
898800-8796
PITEÅ DOMARKLUBB
898800-8804
LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING
898800-8812
SIKFORS BYAMÄN
898800-8820
BORGFORS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8838
SÅGFORS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8846
SÖRBYNS VATTENLEDNINGSFÖRENING
898800-8853
NYA NÖTMYRVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8861
TRUNDÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8879
SÅGFORS-LILLKORSTRÄSK BYAFÖRENING
898800-8887
FÄLLTRÄSK-LÅNGTRÄSK-HÄLLESTRÖM JAKTKLUBB
898800-8895
STORKALAMYRVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8903
SJULSMARKS CENTERAVDELNING
898800-8911
PÅLMARKS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8937
NORRFJÄRDENS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
898800-8945
LAKAFORS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-8952
NORRBOTTENS HUSMODERSFÖRBUND
898800-8960
VÄGFÖRENINGEN PALLASVÄGEN, LILLPITE
898800-8986
BRÄNNBERG-TIMFORS VÄGFÖRENING
898800-8994
STENSJÖKULLENS VÄGFÖRENING
898800-9018
KÄLBODVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9026
ERIKSLUNDS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9034
LILLKORSTRÄSK VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9059
KROKTRÄSK-LADUBERG VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9075
SJULSMARKS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
898800-9083
PITEÅ-HORTLAX HUSHÅLLNINGSGILLE
898800-9091
LRF LOKALAVDELNING HORTLAX
898800-9117
LRF LOKALAVDELNING INFJÄRDEN
898800-9141
LRF LOKALAVDELNING NORRFJÄRDEN
898800-9166
LRF LOKALAVDELNING ÄLVSBYN
898800-9174
ÄLVSBY KONSTFÖRENING
898800-9182
KATTISVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9190
FÄLLTRÄSK BYAHUSFÖRENING
898800-9208
INFJÄRDENS RÖDAKORSKRETS
898800-9216
ÄLVSBY JAKTSKYTTEKLUBB
898800-9224
ÄLVSBY TENNISKLUBB
898800-9240
ERIKSMYRSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9257
CENTERKVINNORNA I ÄLVSBYN
898800-9265
LILLPITE BAGARSTUGEFÖRENING
898800-9273
GRANS LANTBRUKSMUSEUM
898800-9281
PITEÅ JAKTSKYTTESÄLLSKAP
898800-9299
CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND I NORRFJÄRDEN
898800-9307
KORSTRÄSK ENSKILDA VÄG
898800-9315
LILLPITE PENSIONÄRSFÖRENING, PRO
898800-9323
LÅNGTRÄSK JÄGARGILLE
898800-9331
BASTUUDDENS VÄGFÖRENING
898800-9349
NORRFJÄRDENS CENTERAVDELNING
898800-9364
HORTLAX PENSIONÄRSFÖRENING PRO
898800-9372
INFJÄRDENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
898800-9380
KLÖVERBERGSVÄGEN
898800-9398
DALBACKA VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9406
PRO-FÖRENINGEN I JÄVREBYN
898800-9414
SKATANS VÄGFÖRENING
898800-9422
SJULNÄS SKOGSVÄGARS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9430
KATTMYRVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
898800-9448
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.