svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 9 476 av 9 482

Företag Organisationsnummer
EMBASSY OF PARAGUAY
934003-4025
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF IRAQ - IRAQI CULTURAL CENTER IN SWEDEN,ICC
934003-4033
NDPHS
934003-4041
PALESTINAS AMBASSAD, EMBASSY OF PALESTINE
934003-4058
ARMENIENS AMBASSAD EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
934003-4066
ARMENIENS AMBASSAD
934003-4074
AFGHANISTANS AMBASSAD
934003-4082
KAZAKSTANS AMBASSAD
934003-4090
SAUDISKA AMBASSADEN
934003-4108
QATARS AMBASSAD
934003-4116
THAILANDS AMBASSAD, MILITÄRATTACHÉNS KONTOR
934003-4124
FÖRSVARSATTACHÉNS KONTOR, BRASILIENS AMBASSAD
934003-4132
REPUBLIKEN KOREAS AMBASSAD, FÖRSVARSATTACHÉNS KONTOR
934003-4140
REPUBLIKEN KOREAS AMBASSAD, KULTURATTACHÉNS KONTOR
934003-4157
EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
934003-4165
NORGES AMBASSAD I DANMARK
934003-4173
CZECH TRADE / CESKA AGENTURA NA PODPORU OBCHODU
934003-4181
KYRKBYNS SKIFTESLAG
934003-8836
HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG 1968
934003-8869
ANDELSFÖRENINGEN BÖKENÄS
934003-8893
TRANSTRANDSKLUBBEN I TROLLHÄTTAN UPA
934003-8919
PARTREDERIET NIMBUS
934010-0024
PARTREDERIET M/T NB 030 & 031, AVIC DINGHENG
934010-3390
BLEKINGE SKYTTEFÖRBUND
935000-0031
KARLSKRONA SCHACKVÄNNER
935000-0098
SJÖSCOUTKÅREN AF CHAPMAN
935000-0106
BLEKINGE CIVILFÖRSVARSFÖRBUND
935000-0122
E F S UNGDOMSGÅRDSFÖR TJURKÖ
935000-0163
KORPEN KARLSKRONA MOTIONSIDROTTSFÖRENING
935000-0189
KARLSKRONA BREVDUVEKLUBB
935000-0288
LOG 74 WACHTMEISTER, 75 TROSSÖ BYGGN.FÖR AV IOGT
935000-0312
RÄDDA BARNENS LOKALFÖR I KARLSKRONA
935000-0353
BLEKINGE LÄNSFÖR AV SV LIVRÄDDN.SÄLLSK
935000-0379
KARLSKRONA KYRKOBRÖDRAKÅR
935000-0411
KOMMUNALA SYSTUGAN
935000-0437
TEMPELRIDDARNAS DAMKLUBB
935000-0494
STURKÖ RÖDA KORSKRETS
935000-1302
LYCKEBY VÄGFÖRENING
935000-1310
LYCKEBY SCOUTKÅR
935000-1344
SIBBAMÅLA IDROTTSFÖRENING
935000-1351
SÖDRA O. ÖSTRA FLYMENS VÄGSAMFÄLLIGHET
935000-1393
KULLENS MISSIONSFÖRSAMLING
935000-1666
LYCKEBY SOC.DEM. FÖRENING
935000-1682
LYCKEBY BORDTENNISKLUBB
935000-1690
SIBBAMÅLA HEMBYGDSFÖRENING
935000-1765
KARLSKRONA-RONNEBY KONTRAKTSRÅD
935000-1773
ULVASJÖMÅLA BAPTISTFÖRSAMLING
935000-1849
SJUHALLA VÄGSAMFÄLLIGHET
935000-1856
LYCKEBY SAMORGANISATION
935000-2037
PENSIONÄRERNAS RIKSORG BLEKINGEDISTR
935000-2466
BLEKINGE LÄNS NYKTERHETSFÖRBUND
935000-2516
F K VITTUS
935000-2557
FOLKPARTIETS LÄNSFÖRBUND I BLEKINGE LÄN
935000-2565
KARLSKRONA BÅTKLUBBARS SAMORGANISATION
935000-2599
KARLSKRONA CIVILFÖRSVARSFÖRENING
935000-2607
FÖRENINGEN FÖR HJÄRT O. LUNGSJUKA
935000-2623
KARLSKRONA MARINLOTTAKÅR
935000-2631
SOC. DEM. TJÄNSTEMANNAFÖRENINGEN
935000-2672
KARLSKRONABYGDENS SV-AVD.
935000-2722
BLEKINGE SOC.DEM PARTIDISTRIKT
935000-2946
VATTENL.FÖRET. LYCKEBYÅN MLN BÅNGA DAMM O FURSJ.
935000-3068
BADMINTONKLUBBEN CARLSKRONA
935000-3159
KARLSKRONA AKVARIEFÖRENING
935000-3191
FÖRENINGEN NORDEN
935000-3332
KARLSKRONA STADSBIBLIOTEKS VÄNNER
935000-3480
FRIDLEVSTADS HEMBYGDSFÖRENING
935000-3613
GREDEBY VÄGSAMFÄLLIGHET
935000-3704
EMANUELKYRKANS UNGDOM INOM EQUMENIA
935000-3852
SENORENS MISSIONSFÖRSAMLING
935000-3928
NÄTTRABYÅNS VATTENAVLEDN. FÖRETAG
935000-4165
GAMMELDANSENS VÄNNER
935000-4173
TORSNÄS VÄGFÖRENING RAMDALA
935000-4181
STURKÖ BAPTISTFÖRSAMLING
935000-4199
LIONS CLUB, KARLSKRONA
935000-4223
HÄSTÖ GDV
935000-4272
SSU FACKLAN LYCKEBY
935000-4439
KUNGL ÖRLOGSM SÄLLSK TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
935000-4553
ADVENTKYRKAN
935000-4736
INGLATORPS VÄGSAMFÄLLIGHET GUSTAF PALMGREN M.FL
935000-5485
TRIVSELKLUBBEN I FÅGELMARA
935000-5519
BJURABYGGET, RÖRSMÅLA, FJÄRDSJÖMÅLA VÄGSAMF
935000-5527
JÄMJÖ MUSIKSÄLLSKAP
935000-5659
FOLKPARTIETS LOKALAVD. I KARLSKRONA
935000-5766
NTF BLEKINGE
935000-5832
PINGSTFÖRS I BL LÄN, UNGDOMSARB
935000-5840
FLYMENS KYRKL.SYFÖRENING
935000-6194
TORHAMNS SAMHÄLLSFÖRENING
935000-6517
FRIDLEVSTADS G O. IF
935000-6525
FRIDLEVSTADS VÄGFÖRENING
935000-6541
BLEKINGE UNGLOTTAFÖRBUND
935000-6699
MÅSTAD BY VÄGSAMFÄLLIGHET
935000-6798
HOLMSJÖ VÄGFÖRENING
935000-6806
JÄMJÖ KRISTNA SAMARBETSKOMMITTE
935000-6814
ATTANÄS MISSIONSFÖRSAMLING
935000-6855
RÖDEBY SOC DEM FÖRENING
935000-6863
KARLSKRONA ORKESTERFÖRENING
935000-6939
KARLSKRONA CENTERKRETS
935000-6947
STIFT F D K-NA BARNHEM FÖR FLICKOR
935000-6962
FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN BLEKINGE
935000-6970
TVINGS VÄGFÖRENING
935000-7002
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.