svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 9 441 av 9 574

Företag Organisationsnummer
EFS LÄNNÄS
889600-4580
NÄSKE SAMBETESFÖRENING
889600-4606
STIFTELSEN MYCKELGENSJÖ LILLKYRKA
889600-4614
BJÖRNA HEM & SKOLA FÖRENING
889600-4630
VÄSTERNORRLANDS GYMNASTIKFÖRBUND
889600-4705
LÅNGVIKSMONS IDROTTS- OCH INTRESSEFÖRENING
889600-4721
ASPSELE MISSIONSFÖRSAMLING
889600-4747
EFS GETINGSTABODUM
889600-4762
ÖRNSKÖLDSVIKS KRETS AV IOGT-NTO
889600-4788
ANUNDSJÖ IDROTTSFÖRENING
889600-4846
ÖRNSKÖLDSVIKS SOC DEMOKRATISKA ARBETARKOMMUN
889600-4929
NÄTRA HEMBYGDSFÖRENING
889600-4945
KUBBE-NORRFLÄRKE IDROTTSFÖRENING
889600-4960
SEMESTERSTIFT, FÖR ANSTÄLLDA VID AB ALLEHANDA
889600-4994
VÄSTERGENSJÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-5033
ÖRNSKÖLDSVIKS POLISFÖRENING Y 2
889600-5058
EFS MISSIONSFÖREN BONÄSET
889600-5074
VÅRBY IDROTTSKLUBB
889600-5090
ÖRNSKÖLDSVIKSORTENS RYTTARKLUBB
889600-5108
ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASTIKKLUBB
889600-5140
JÄRVED-BONÄSET GYMNASTIKFÖRENING
889600-5165
BJÖRNA HEMBYGDSFÖRENING
889600-5173
BYVATTNETS BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-5199
HUSUMS KRISTNA SAMARBETSRÅD
889600-5215
RÖDVATTNETS TURIST OCH FRITIDSFÖRENING
889600-5223
ANUNDSJÖ HEMBYGDSFÖRENING
889600-5231
EFS MISSIONSFÖRENING DRÖMME
889600-5249
VÄSTERNORRLANDS VI UNGA DISTRIKT
889600-5256
SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET
889600-5264
S SJÄLEVADS HEM OCH SAMHÄLLE STUDIEVERKSAMHET
889600-5272
SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD 22
889600-5306
BILLSTA SAMHÄLLSFÖRENING
889600-5322
STÄNGBETONGS PERSONALSTIFTELSE I ÖRNSKÖLDSVIK
889600-5348
ARNÄS HEMBYGDSFÖRENING
889600-5355
ÖVIKSORTENS GAMMELDANSENS VÄNNER
889600-5363
EFS FASTIGHETSFÖRENING
889600-5421
TREHÖRNINGSJÖ HEMBYGDSFÖRENING
889600-5439
ÅNGERMANLANDS DISTR AV SVENSKA SCOUTFÖRBUNDET
889600-5462
SJÄLEVADS HEMBYGDSFÖRENING
889600-5470
NÄTRA RÖDA KORS KRETS
889600-5488
MODO FRITIDS- OCH SPORTFISKEKLUBB
889600-5496
HJÄRT OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I ÖRNSKÖLDSVIK
889600-5520
EFS MISSIONSFÖRENING HÖGLAND
889600-5546
ÖNSKANS BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-5561
GRUNDSUNDA HEM & SKOLA
889600-5579
MELLANSELS FLYGKLUBB
889600-5587
VÄSTANÅ VÄGSAMFÄLLIGHET
889600-5603
SÄLLSKAPET LÄNKARNA
889600-5611
EFS SOMMARHEM PRÄSTÄNGET
889600-5645
BJÄSTASKOLANS IDROTTSFÖRENING (NSIK)
889600-5694
ÅNGERMANLANDS SKIDFÖRBUND
889600-5702
STIFTELSEN DAGNY ULLWARNES STIPENDIEFOND
889600-5728
ÖRNSKÖLDSVIKS LOTTAKÅR
889600-5744
IOGT-NTO 215 HÖGA NORD
889600-5769
ÖRNSKÖLDSVIKS FÖRS AV JEHOVAS VITTNE
889600-5777
HÄGGLUNDS IOFK:S FOTBOLLSSEKTION
889600-5793
SIONFÖRSAMLINGEN GULLÄNGET
889600-5801
ÖRNSKÖLDSVIKS HSO
889600-5819
BJÖRNA IDROTTSFÖRENING
889600-5827
VÄSTERNORRLANDS 4.H
889600-5876
VÄSTERNORRLANDS PARASPORTFÖRBUND
889600-5884
SKORPEDS BYAMÄN
889600-5918
PERSONALSTIFTELSEN ABE
889600-5934
ORIENTERINGSKLUBBEN NOLASKOGSARNA
889600-5967
NORRBÖLE-NORRMESUNDA BYGDEGÅRDSFÖREN
889600-5991
BYGGNADSFÖRENINGEN TRYSUNDAGÅRDEN
889600-6023
JÄRVBERGETS BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-6031
SELTJÄRNS BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-6049
SKEPPSMALENS FISKAREFÖRENING
889600-6056
EFS GOTTNE
889600-6064
FLÄRKE BYGDEGÅRDSFÖRENING
889600-6098
KORPFÖRENINGEN ÖRNSKÖLDSVIK
889600-6106
HUSUMFÖRSAMLINGEN AV JEHOVAS VITTNEN
889600-6114
RSMH RIKSFÖRB FÖR SOCIAL & MENTAL HÄLSA
889600-6130
NÄTRA FÖRSAMLINGS BLOMSTERFOND
889600-6148
HUSUMS FÖRENINGSRÅD
889600-6155
VISION KOMMUNAVD. ÖRNSKÖLDSVIK
889600-6163
CENTERNS KOMMUNKRETS
889600-6171
SIF-KLUBBEN VID MACGREGOR CRANES AVD 413
889600-6197
IF METALLS VERKSTADSKLUBB VID BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS AB
889600-6213
ÖRNSKÖLDSVIKS MILJÖVÅRDSGRUPP
889600-6221
ANUNDSJÖ LOTTAKÅR
889600-6247
AB ALLEHANDAS PERSONALKLUBB
889600-6254
NÄSKE BÅTSÄLLSKAP
889600-6296
VERKSTADSKLUBBEN BOSCH REXROTH MELLANSEL
889600-6304
BLÅVIKS SAMBETESFÖRENING
889600-6320
EFS MISSIONSFÖRENING I ÖNSKAN
889600-6346
SVEDJE IDROTTSFÖRENING
889600-6353
BYGGNADSFÖRENINGEN REMMARGÅRDEN
889600-6361
HUSUMS FABRIKERS LÄKARVÅRDS- OCH RESEKASSA
889600-6379
MHF:S LOKALAVDELNING I ÖRNSKÖLDSVIK
889600-6395
GRUNDSUNDA-ARNÄS JÄGAREKLUBB
889600-6403
EFS MISSIONSFÖRENING I GULLÄNGET
889600-6452
ÖRNSKÖLDSVIKS MOTORCYKELCLUB
889600-6478
BACKE BYALAG
889600-6494
STUBBSANDS TENNISKLUBB
889600-6510
LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I ÖRNSKÖLDSVIK
889600-6528
SKORPEDS SAMBETESFÖRENING
889600-6544
SKALMSJÖ BYAMÄN
889600-6551
EFS MISSIONSFÖRENING KOMNÄS
889600-6585
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.