svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 9 441 av 9 503

Företag Organisationsnummer
IVAN OCH DAVID HOLMLUNDS ARVSFOND
895400-7137
STIFTELSEN HERTA O OLLE BLOMBERG
895400-7145
KRISTINEBERGS SIMSÄLLSKAP
895400-7152
RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING
895400-7160
TVÄRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING
895400-7178
SORSELE FLYGKLUBB
895400-7194
SANDSJÖ-LOMSELE ALLAKTIVITETSKLUBB
895400-7202
STIFTELSEN VILA KAPELL
895400-7210
LYCKSELE TRAVSÄLLSKAP
895400-7236
GARGNÄS MOTORKLUBB
895400-7251
STIFTELSEN SOCIALA SAMFONDEN
895400-7269
DJUPSELEFORSENS FISKEVÅRDSOMRÅDE
895400-7285
GARGNÄS HEMBYGDSFÖRENING
895400-7293
TORVIKSELE JAKTKLUBB
895400-7335
STRÖMS BYAFÖRENING
895400-7350
NORDFACK AVDELNING LYCKSELE
895400-7418
SORSELE KORPIDROTTSFÖRENING
895400-7426
LYCKSELE BRUKSHUNDKLUBB
895400-7434
STENSELE HEMBYGDSFÖRENING
895400-7459
BRATTENS FOLKETSHUSFÖRENING
895400-7483
TÄRNA FÖRSAMLINGS KYRKORÅD
895400-7491
STORUMANS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
895400-7509
PERSONALSTIFTELSEN JOESJÖS SEMESTERHEM
895400-7517
STENMARKSBYGDENS SKIDHEM, UTMANINGEN
895400-7533
STIFTELSEN STENSELE KOOPERATIVA KURSGÅRD
895400-7566
LYCKSELE ALLMÄNNA NÄRINGSLIVSFOND
895400-7574
STORUMANS MANSKÖR
895400-7582
LYCKSELE MUSIKKÅR
895400-7590
LAXNÄS II SAMFÄLLDA HUSBEHOVSSKOG
895400-7608
BJÖRKSELE FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
895400-7616
STRÖMSUNDS VÄVSTUGEFÖRENING
895400-7640
SELFRID GARDFALLS STIPENDIEFOND
895400-7657
HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND LOKALFÖR I LYCKSELE
895400-7665
SORSELE TEATERFÖRENING - EN DEL AV RIKSTEATERN
895400-7673
LUSPENGILLET
895400-7699
UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND, UNF
895400-7707
HEDLUNDA INTRESSEFÖRENING
895400-7715
LYCKSELE SPELMANSLAG
895400-7749
LOKALFÖRENINGEN 5239 KRISTINEBERG AV IOGT-NTO
895400-7756
TÄRNABY MAJBLOMMEKOMMITTÉ
895400-7764
VORMSELE HUSMODERSFÖRENING
895400-7772
STORUMANS SCOUTKÅR
895400-7822
STENSELE SKYTTEFÖRENING
895400-7830
BÄCKMARKS BYASTUGEFÖRENING
895400-7863
AKKA KAPELLSTIFTELSE
895400-7889
DANASJÖ KAPELLSTIFTELSE
895400-7897
DAJKANBERGS KAPELLSTIFTELSE
895400-7913
STIFYELSENS BOKSJÖ FJÄLLGÅRD
895400-7954
HEMAVAN-TÄRNA MISSIONSFÖRSAMLING
895400-7962
BLATTNICKSELE JAKTVÅRDSFÖRENING
895400-7988
RUSKSELE BYAMÄN
895400-8036
TALLTRÄSK-ÖRAVAN VILTVÅRDSOMRÅDE
895400-8044
LÅNGSELE INTRESSEFÖRENING
895400-8051
KASKELUOKTS SLAKTHUS
895400-8069
LYCKSELE ASTMA-ALLERGIFÖRENING
895400-8085
GUNNARN PRO
895400-8093
LYCKSELE REUMATIKERFÖRENING
895400-8101
FÖRENINGEN VILDMANNEN
895400-8119
LYCKSELEFÖRSAMLINGEN AV JEHOVAS VITTNEN
895400-8143
SORSELE JAKTVÅRDSKLUBB
895400-8176
HÖGSTABY BYALAG
895400-8184
RÖDINGTRÄSK JVO
895400-8192
STORUMANS KOOPERATIVA UTVECKLINGSFÖRENING(SKOOP)
895400-8200
VINLIDENS INTRESSEFÖRENING
895400-8218
AMMARNÄS EKONOMISKA TVÄTT- OCH BADHUSFÖRENING
895400-8234
STORUMAN-TÄRNA AMATÖRRADIOKLUBB
895400-8242
HANS NORBERGS FOND
895400-8267
SAXNÄS INTRESSEFÖRENING
895400-8283
UMNÄSARNA
895400-8325
LYCKSELE LÖPARKLUBB
895400-8333
INTRESSEFÖRENINGEN, GARGNÄS BEHÖVS
895400-8366
BLATTNICKSELE INTRESSEFÖRENING
895400-8374
SORSELE INNEBANDYKLUBB
895400-8390
STIFTELSEN EKOBYN NYA WERMLAND
895400-8440
BYAFÖRENINGEN NYA WERMLAND
895400-8457
BOKSJÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING U.P.A.
895400-8473
AKTIV UNGDOM
895400-8481
HUFTALIDSVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET
895400-8499
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET
895400-8531
FÖRENINGEN VINDELÄLVEN
895400-8564
BJÖRKSELE INTRESSEFÖRENING
895400-8580
KLUBB GAMMELDANS
895400-8606
DRAGSPELSGRUPPEN JUBELTONER
895400-8614
FORSNÄS BYAFÖRENING
895400-8630
STORUMANS RACINGKLUBB
895400-8648
KRISTNA MEDARBETARRÅDET
895400-8655
LYCKSELE SKOTERSÄLLSKAP
895400-8689
ÖRTRÄSK STALLKLUBB
895400-8697
SAXNÄS FISKEVÅRDSFÖRENING
895400-8705
STORUMAN RUNNERS CLUB
895400-8739
BJÖRKBERGS BYAFÖRENING
895400-8747
MIDTSKANDIA
895400-8762
FRILUFTSFRÄMJANDET ÅSKILJE
895400-8770
ÖRTRÄSKBYGDENS INTRESSEFÖRENING
895400-8804
LÄRARFÖRBUNDET - STORUMANS LOKALAVDELNING
895400-8838
LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVD. I LYCKSELE
895400-8846
FURUVIKS HOBBYFÖRENING
895400-8853
LÅNGSELE JAKTVÅRDSOMRÅDE
895400-8879
UMGRANSELE BYAFÖRENING
895400-8887
LÄRARFÖRBUNDET LOKALAVDELNING FÖR SORSELE
895400-8895
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.