svenska företag

Sida 9 438 av 9 449

företag Organisationsnummer
Stiftelsen Skelleftepress
894700-7046
Lövångers Sockens Livräntefond
894700-7202
Stift Bolidenföretagens Tj.Mäns Sjukv.Fond
894700-7210
Frostkåge Samfällighetsförening
894700-7384
Hällmyrvägens Vägsamfällighet
894700-8119
Högstaby Personalstiftelse
894700-8234
Stiftelsen Skellefteå Museums Samlingar
894700-8309
Hsb:s I Skellefteå Personalstiftelse
894700-9141
Stiftelsen Finnfors Kraftverksmuseum
894700-9927
Forslunds Personvagnars Personalstiftelse
894701-0073
Drängsmark-Hemträskets Torrläggningsföretag 1945
894701-0255
Stiftelsen Dahlbergsgården
894701-1493
Deloitte & Touche Norr Personalstiftelse
894701-1527
Arbetarrörelsens Sommargårdsstiftelse
894701-1774
Medle Viltvårdsområdesförening
894701-1840
Granbergsbygdens Jaktvårdsområde
894701-2251
Stift F Medicinsk Forskning I Skellefteå
894701-2384
Skellefteå Hockeys Pensionsstiftelse
894701-2533
Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum
894701-2756
Stiftelsen Rismyrliden
894701-3069
Stiftelsen Kapploppshedens Fritidsområde
894701-3887
Norresträsk Bysamfällighet
894701-4497
Klintforsåns Nedre Fiskevårdsområdesförening
894701-4620
Skellefteå Fabriks O Hantverksstiftelse
894701-5148
Betty O Nils Hugo Brännströms Stiftelse
894701-5346
Stiftelsen Bjurbostäder
894701-5957
Stiftelsen Tryggheten
894701-5999
Stiftelsen Ac-Utveckling
894701-6161
Stiftelsen Syskonen Brännströms Minnesfond
894701-6302
Brinkens Viltvårdsområde
894701-7292
Stiftelsen Träenigheten
894701-7714
Stiftelsen Fäbodarna Hofverberg
894701-7979
John Enbergs Stiftelse För Idrottens Främjande
894701-8100
Stiftelsen Gamla Och Sjuka
894701-8126
Berta O Sixten Åströms Stiftelse
894701-8142
Gårdskläppens Jaktvårdsområdesförening
894701-8589
Harry Och Frida Christiernins Stiftelse
894701-8647
Lossmenträskets Fvo
894701-8670
Hulda Solanders Stiftelse
894701-8753
Stiftelsen Rönnbäret
894701-9090
Hanna O Alex Sundqvists Stiftelse
894701-9181
Assar O Oa Svenssons Pers.Stift. I Skega Seals
894701-9280
Assar O Oa Svenssons Pers.Stift.I Metso Minerals
894701-9298
Kågeälvens Nedre Fiskevårdsområde
894701-9751
Anna Fellströms Stiftelse
894701-9975
Bröderna Lundmarks Stiftelse
894701-9983
Åby Älvs Övre Fiskevårdsområde
894702-0023
Skelleftestiftelsen Uppstuds
894702-0155
Maud Och Samme Lindmarks Familjestiftelse
894702-0437
Åby Älvs Nedre Fiskevårdsområdesförening
894702-0635
Skellefteå Södra Fiskevårdsområde
894702-0882
Adak Viltvårdsområde
894702-1708
Maja Melins Stiftelse
894702-1856
Stiftelsen Bure Arkiv
894702-1864
Johan Gerhard Johanssons Stiftelse
895400-0280
Sorsele Övre Allmänningskog
895400-1189
Tärna-Stensele Allmänningskog
895400-1601
Örträsk Byamän
895400-2484
Tärna Sockens Samfälligheter
895400-2492
Vapstens Sameby
895400-2948
Övre Sandsele Samfällighetsförening
895400-3326
Joesjö Fiskevårdområde
895400-3441
Umbyns Sameby
895400-3540
Joeströms Fiskevårdsområde
895400-3607
Rans Sameby
895400-3672
Grans Sameby
895400-3680
Hemavans Kapellstiftelse
895400-4167
Gargnäs Byamän
895400-5099
Björksele Byamän
895400-5115
Västansjö Byamän
895400-5495
Pausele Bysamfällighet
895400-5974
Örnäs-Forsnäs Skifteslag
895400-6170
Långvattnets Byalag
895400-6220
Gargnäs-Råstrands Fiskevårdsområde
895400-6493
Stiftelsen Lycksele Skogsmuseum
895400-6659
Stiftelsen Sociala Samfonden
895400-7269
Djupseleforsens Fiskevårdsområde
895400-7285
Lycksele Allmänna Näringslivsfond
895400-7574
Björksele Fiskevårdsområdesförening
895400-7616
Tallträsk-Öravan Viltvårdsområde
895400-8044
Rödingträsk Vvo
895400-8192
Ammarnäs Ekonomiska Tvätt- Och Badhusförening
895400-8234
Hans Norbergs Fond
895400-8267
Stiftelsen Ekobyn Nya Wermland
895400-8440
Huftalidsvägens Vägsamfällighet
895400-8499
Saxnäs Fiskevårdsförening
895400-8705
Sandsjö Vägsamfällighet
895400-9190
Östra Örträsk Jaktvårdsområde
895400-9216
Lycksabergs Viltvårdsområde
895400-9240
Grundtjärnsvägens Samfällighet
895400-9315
Gösmyran Vägsamfällighet
895400-9349
Ponderosavägens Vägsamfällighet
895400-9380
Gunnarbergs Vägsamfällighet
895400-9497
Överumans Fiskevårdsområde
895400-9505
Blaikarvägen
895400-9513
Norrdalsvägsamfällighet
895400-9539
Tuvträsk Viltvårdsområde
895400-9547
Rusele Jaktvårdsområde
895400-9570
Vägsamfällighet Rusele Rusfors
895400-9588
Lögdaby Vägsamfällighet
895400-9612
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering