svenska företag

Sida 9 404 av 9 449

företag Organisationsnummer
Anna Bernadina Perssons Donationsfond
875700-7896
Systrarna Alda Och Agnes Aronssons Minnesfond
875700-7904
Syskonen Erikssons Fond
875700-7912
Ester Vibergs Fond
875700-7920
Stiftelsen Skolsamfonden I Askersunds Kommun
875700-7938
Stiftelsen Sociala Samfonden I Askersunds Kommun
875700-7946
Gottfrid Och Olga Hults Stiftelse För Blinda
875700-7953
Gottfrid O Olga Hults Stiftelse För Cancersjuka
875700-7961
Stiftelsen Trösslingstorp 1:4
875700-7987
Stiftelsen Norrbyhemmets Fond
875700-8035
Stiftelsen Björstorpshemmets Minnesfond
875700-8076
Stift Samf F Utsmyckn O Prydn Av Lerbäckshemmet
875700-8407
Barruds Bysamfällighet
875700-8423
Stiftelsen Porla Kapell
875700-8431
Åholmens Parkeringssamfällighet
875700-8480
Järsjö Byamän
875700-8506
Södra Mos Byamän
875700-8514
Villaägareföreningen Kornknarren
875700-8530
Vesta Byamän
875700-8548
Stiftelsen Immanuel
875700-8563
Stiftelsen Amy O Östen Carlssons Skolpremiefond
875700-8597
Stiftelsen Videgården
875700-8712
1982 Års Torrläggningsföretag
875700-8803
Frommestabäckens Torrläggningsföretag
875700-8811
Tr-Fonden
875700-8852
Anna Och Elias Larssons Fond A
875700-8878
Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse
875700-8910
Aspa-Getaryggens Vägsamfällighet
875700-8951
Enskilda Vägen T 1079 U Ormhult-Gårdsjö
875700-8969
Stiftelsen A.R. Norrys Donationsfond
875700-9264
Samsala Byamän
875700-9355
Vissberga Vägsamfällighet
875700-9629
Stenbäckens Vattenavledningsföretag
875701-0007
Mossby Vägsamfällighet
875701-0080
Skalltorps Vägsamfällighet
875701-0098
Karintorp-Dovra-Krigstorps Vägsamfällighet
875701-0130
Nordhagens Vägsamfällighet
875701-0148
Via-Björka-Rösavi Vägsamfällighet
875701-0155
Davidstorp-Grässjön 3 Vägsamfällighet
875701-0163
Röfors Sjömons Vägsamfällighet
875701-0171
Hägghemmets Vägsamfällighet
875701-0189
Mosshults Vägsamfällighet
875701-0197
Långsbråtens Vägsamfällighet
875701-0205
Mariedamms Vägförening
875701-0221
Trehörningens Vägsamfällighet
875701-0239
Enskilda Vägen T 268 U Bengtstorp
875701-0247
Brånsta Vägsamfällighet
875701-0254
Ekeby Och Hagaby Vägsamfällighet
875701-0262
Enskilda Vägen T 573 U, Långsäter
875701-0270
Stiftelsen Aina & Paul Johanssons Fond
875701-0288
Hindstorps Vägsamfällighet
875701-0395
Frommestabäckens Torrl Företag För Lövö M Fl
875701-0411
Herrgryts Samfällighetsförening
875701-0486
Stiftelsen Makarna Nils O Judit Setterbergs Fond
875701-0619
Norra Björnfalls Marksamfällighet
875701-0676
Svennevadsbys Skifteslag
875701-0684
Frommesta By Skog- O Vägsamfällighet
875701-0742
Hjortsberga Byamän
875701-0759
Anna Larssons Fond B
875701-0825
Stiftelsen "vänest"
875701-0908
Stift "karl Edströms Minnesfond"
875701-0932
Stift "bertil Och Elisabeth Svenssons Minnesfond
875701-0940
Nedre Knalla Vägsamfällighet
875701-0957
Dohnaforsåns Åsänkningsföretag
875701-0965
Stiftelsen Prosten Hallbergs Gravfond
875701-1187
Svennevads Församlings Samfond
875701-1419
Socialistiska Stiftelsen
875701-1492
Leif Larssons Minnesfond
875701-1575
Acinom Ab:s Pensionsstiftelse
875701-1583
Stiftelsen Stig Johanssons Minne
875701-1633
Lars Lindahls Premiefond
875701-1757
Helge Skagerlunds Premiefond
875701-1765
Mikael Hedlunds Premiefond
875701-1773
Fred Hannerz Premiefond
875701-1781
Enskilda Vägen Benteboda-Lövstugan
875701-1906
Miljöstiftelsen Oculus
875701-1922
Norrtorp Kumla Personal- Och Utvecklingsstiftelse
875701-1930
Norrtorp Kumla Miljöstiftelse
875701-1948
Europe For Christ
875701-2078
Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem (skfh)
875701-2177
Stiftelsen Kreativ Mission
875701-2243
Stiftelsen Euro-Contact
875701-2284
Stiftelsen Barnhjälp Soluppgång
875701-2458
Familjestiftelsen Långetorp 1:9
875701-2680
Bofors Ungdomsgård, Stiftelsen
876400-0058
Karlskoga Försäkr.Agenters För Personalstiftelse
876400-0561
Oxelbergska Donationsfonden
876400-0843
Emma O Ruth Carlströms Stiftelse
876400-1213
Däldenäs Vägsamfällighet
876400-2278
Svartåvägarnas Vägsamfällighet
876400-2559
Karlskoga Rotaryklubbs Ungdomsfond
876400-2963
Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn
876400-3292
Hsb:s I Karlskoga Personalstiftelse
876400-3532
Östervik, Degerfors Vägsamfällighet
876400-3599
Widercrantz Fond
876400-3821
Stiftelsen Karlskoga Barnfond
876400-3839
Stiftelsen Karlskoga Församlings Stödfond
876400-3847
Anna Josefssons Fond
876400-3862
Karlskoga Kommuns Stiftelsen Samfond 1
876400-3870
Karlskoga Kommuns Samfond 2
876400-3888
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering