svenska företag

Sida 9 399 av 9 405

företag Organisationsnummer
Torasjärvi Vägförening
897900-4465
Hakkas Viltvårdsområde
897900-4598
Åkerudden-Stainas Vägsamfällighet
897900-5017
Nuortikons Vägsamfällighet
897900-5033
Bönträsk-Västerberg Vägsamfällighet
897900-5041
Soutojärvi Jaktvårdsområde
897900-5231
Ripats Viltvårdsområde
897900-5272
Äijävaara Viltvårdsområdesförening
897900-6262
Nilivaara Jaktvårdsområdesförening
897900-6270
Kilvo Viltvårdsområdesförening
897900-6494
Korpikå Byamän
898200-0328
Stiftelsen Överkalixbostäder
898200-0666
Stiftelsen Englundsgården
898200-0674
Stiftelsen Kalixbostäder
898200-0682
Vånafjärdens Byamän
898200-0856
Stift Statens Skogsind Fritidsanl För Kalixomr
898200-1128
Stiftelsen Björkforsortens Kyrka
898200-1193
Stiftelsen Kalix Sommarhem
898200-1391
Jocks Byamän
898200-1417
Ytterby Byamän
898200-1557
Björnbergsvägens Vägsamfällighet
898200-1664
Grelsbyns Bränna Byamän
898200-1771
Bondersbyns Byakassa
898200-1789
Karlsborgs Småkyrkostiftelse
898200-1904
Posjärvs Byasamfällighet
898200-1961
Ängeså Sameby
898200-2035
Liehittäjä Sameby
898200-2043
Kalix Sameby
898200-2050
Stiftelsen Granträsk Bönhusförening
898200-2415
Stiftelsen Studiegården I Kalix
898200-2449
Lansjärvs Viltvårdsområde
898200-2720
Siknäs Viltvårdsområdesförening
898200-2977
Månsbyns Byamän
898200-3231
Lantjärvs Byasamfällighet
898200-3546
Kypasjärvi Viltvårdsområdesförening
898200-3918
Överkalix-Svartbyns Viltvårdsområdesförening
898200-4387
Vännäsbergets Viltvårdsområde
898200-4676
Korpikå Viltvårdsområdesförening
898200-5152
Kälsjärvs Viltvårdsområdesförening
898200-5178
Moån-Hömyrfors Viltvårdsområdesförening
898200-5228
Bondersbyns Viltvårdsområdesförening
898200-5277
Nybyns Viltvårdsområdesförening
898200-5418
Töre Viltvårdsområdesförening
898200-5772
Rödupps Viltvårdsområdesförening
898200-5822
Allsåns Viltvårdsområdesförening
898200-5848
Lomträsk Viltvårdsområdesförening
898200-5905
Pålänge Viltvårdsområdesförening
898200-5947
Börjelsbyns-Rians Viltvårdsområdesförening
898200-5988
Kamlunge Viltvårdsområdesförening
898200-6168
Rolfs Viltvårdsområdesförening
898200-6226
Erik, Nancy Och Sven Bergmans Minnesfond
898200-6861
Övermorjärvs Viltvårdsområdesförening
898200-7059
Storsiens Viltvårdsområdesförening
898200-7158
Brännbergs Gemensamhetsskog
898500-0242
Stiftelsen Bodenbo
898500-0622
Jokkmokks Sockenallmänning
898500-0689
Jokkmokks Nybyggesallmänning
898500-0697
Stiftelsen Konung Oskar Ii:s Soldathem
898500-0747
Stiftelsen För Hjälpbehövande Barn I Bodens Komm
898500-1968
Jåkkåkaska Sameby
898500-2057
Sirges Sameby
898500-2065
Tuorpons Sameby
898500-2073
Slakka Skogssameby
898500-2107
Udtja Sameby
898500-2115
Vajkijaur Vägsamfällighet
898500-2313
Stiftelsen Johan Nordbergs Understödsfond
898500-2388
Stiftelsen Kyrkkläppen
898500-2925
Storsands Gemensamhetsskog
898500-2933
Stiftelsen Bodens Läroverks Sportstuga
898500-3006
Seth Olofssons Minnesfond
898500-3360
Ajtte, Svenskt Fjäll- & Samemuseum
898500-5183
Holmträsk Fiskevårdsområde
898500-5258
Systrarna Signe Ebba Agda Sjöstrands Minnesfond
898500-5993
Kompaniofficerarnas Fondförvaltning I19/P5-S3
898500-6009
Lillberget-Klinten Vägsamfällighet
898500-7064
Brändbäcksvägens Vägsamfällighet
898500-7080
Svartbyn Viltvårdsområdesförening
898500-7098
Kölvägens Vägsamfällighet
898500-7122
Diakonifonden
898500-7148
Harald O Ingeborg Janssons Fond
898500-7155
S Bredåkers Jaktvårdsområde
898500-7163
Östra Flarkens Vägsamfällighet
898500-7189
Hultetvägens Vägsamfällighet
898500-7197
Gunillas Stiftelse
898500-7213
Överäng-Rågraven Vägsamfällighet
898500-7361
Storbergets Vägsamfällighet
898500-7395
Kusträskets Vägsamfällighet
898500-7486
Bleslandsvägens Samfällighetsförening
898500-7700
Sami Duodji Sameslöjdstiftelsen
898500-8096
Stiftelsen Diakonifonden
898500-8831
Stiftelsen Isak Gottfrid Carlssons Minnesfond
898500-8849
Stiftelsen Nanny Eliassons Fond
898500-8856
Stiftelsen Hilda O Nils Petterssons Minnesfond
898500-8864
Sveriges Lantbruksuniversitet Öjebyns Egendom
898800-0538
Långås Gemensamhetsskog
898800-0637
Stiftelsen Arnemarks Ungdomsgård
898800-0751
Piteå Flottningsförening
898800-0892
Stiftelsen Framnäs Folkhögskola
898800-1163
Stiftelsen Munksunds Ab Medborgarhus
898800-1171
Stiftelsen Karlsdal Med Älvsby Folkhögskola I Älvsbyn
898800-1205
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering