svenska företag

Sida 9 005 av 9 017

företag Organisationsnummer
Stiftelsen Samfonden
894003-1126
Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond
894003-1142
Stift Bertil Cedergrens Fond F Blodforskning
894003-1506
Stift Thuréus Fond F Odont O Stomto Forskn
894003-1548
Stift Erika O Rudolf Gustafssons Fond
894003-1589
Stift F Ek Forskning I Umeå-Handelshögskolan
894003-1597
Stift Karl Oskar Hanssons Fond
894003-1639
Stift Rolf Lindbäcks Fond F Inflamm Tarmsjukdoma
894003-1647
Stift Anerska Fonden
894003-1688
Stift Lars Ragnbergs Minne
894003-1696
Stift Gösta Skoglunds Internationella Fond
894003-1738
Stift J C Kempes Minnes Akademiska Forskn Fond
894003-1746
Stift Anna O Ivar Liljebäcks Minne
894003-1779
Stift Lars Warfvinges Resestipendium
894003-1787
Syskonen Perssons Stiftelse
894003-1910
Insamlingsst F Medicinsk Forskn Umeå Universitet
894003-1977
Stift Sandströms Forskningsf,Reumatologisk Forsk
894003-2017
Stiftelsen Als-Fonden
894003-2025
Stifelsen Umeå Folkskoleseminariums Minnesfond
894003-2058
Stiftelsen Skärgårdens Sågverks Muséum
894003-2074
Stift B Bruhn-Olofsson E Olofssons Stip.Fond.
894003-2231
Stift Holmöns Båtmuseum-Besökscentrum
894003-2256
Stift Bernhard & Signe Bäckströms Fond
894003-2272
Stift G & R Björkmans Fond Norrl.Botanisk Forskn
894003-2280
Stift Ebba Andersson-Cedergrens Minnesfond
894003-2322
Stift. Lögdeå Museum Åbergsgården
894003-2330
Thure Granholms O Anna Tuuvs Minnesfond
894003-2355
Stift. Georg Suttners Stipendiefond
894003-2371
Stift Ehrengrens Fond Experim.Epilepsiforskn.
894003-2462
Stift Dannborgs Minnesfond Medicinsk Forskn.
894003-2470
Stift.Callemans Fond Forsk.Stud Nordiska Språk
894003-2512
Åke Wiltons Fond För C-Vitaminforskning
894003-2520
Stift Pg & Ragnhild Lundgrens Fond
894003-2561
Stift. J C Kempes Minnes Akademiska Fond
894003-2611
Stift Winblads Minnesfond Zoologisk Forskning
894003-2652
Stiftelsen Stegen
894003-2694
Vinstandelsstiftelsen 34:an
894003-2843
Stiftelsen För Telematikens Utveckling
894003-3007
Stiftelsen Studenthälsan I Umeå
894003-3254
Strokeforskning I Norrland - Insamlingsstiftelse
894003-3577
Kårhusstiftelsen
894003-3601
Fond För Rörelsehindrad Barn O Ungdom I Umeå
894003-3643
Stift.Kempes Stip.Fond Skogshögskolan I Umeå
894003-3700
Sisu Logging Vinstandelsstiftelse
894003-4005
Margareta, Kjell Och Håkan Alfredssons Stiftelse
894003-4096
K A Bjärups Premiefond
894003-4195
Bernt Stenbergs Konstfond
894003-4203
Per & Eivor Wikströms Stiftelse
894003-4211
Syskonen Gustav O Viola Holmströms Stiftelse
894003-4559
Stift Lantbrukarnas Stipendiefond I Västerbotten
894003-4856
Stif.Västerbottens Museums Samlingar
894003-5390
Hissjö Bysamfällighet
894003-5432
Bergsbodavägarnas Samfällighetsförening
894003-5473
Brännlands V:a Vägförening
894003-5853
Anumarks Byamän
894003-6323
Medicinarnas Sexualupplysning Msu
894003-6521
Träskliden-Grisbacka V.V.O
894003-6638
Margareta & Eric Modigs Stiftelse
894003-6901
Landsfiskal John Söderströms Stiftelse
894003-6950
Dahlstedtska Stiftelsen
894003-7040
F & A Henrikssons Stift.För Epileptisk Forskn.
894003-7115
Frejas Jubileumsstiftelse
894003-7123
Gräsmyrs Jaktvårdsområde
894003-7396
Långfors-Selet Fiskevårdsområde
894003-7529
Stiftelsen Kungl Skytteanska Samfundets Islands.
894003-7685
Karin Och Harald Silvanders Stiftelse
894003-7776
Södra Norums Vägförening
894003-8048
Gullmarks Vägsamfällighet
894003-8303
Landshövding Görel Bohlins Stiftelse
894003-8410
Västerbottens Regementes Museistiftelse
894003-8485
Västerbottens-Kurirens Jublileumsstiftelse
894003-8493
Resultatandelsstiftelsen Skrinet
894003-8642
Norrmejeriers Pensionsstiftelse
894003-8840
Stiftelsen För Urologisk Forskning I Umeå
894003-9277
Övre Vargåns Fiskevårdsområde
894003-9483
Vaenvaara Männikkö Fvof
894003-9533
Gellivare Ungdomsstiftelse
894003-9715
Naisjärvs Vilvårdsområdesförening
894003-9947
Norrby-Brattvall Viltvårdsområde
894003-9954
Ullatti Fiskevårdsområdsförening
894003-9962
Malgoviks Fiskevårdsförening
894003-9970
Merasjärvi Fiskevårdsförening
894003-9996
Ragnhild Och Ceasar Wibergs Stiftelse
894004-0275
Gamla Bure Ab:s Personalstiftelse
894700-0116
Burviks Byamän
894700-0173
Lars Landmarks Personalstiftelse
894700-0835
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag
894700-1296
Stiftelsen Viktor Och Celina Nyströms Testamente
894700-1601
Stiftelsen Edelvik
894700-1676
Stift. Luleå Stifts Stiftgård
894700-1700
Stiftelsen Munkviken
894700-2716
Malå Sameby
894700-4746
Ö Vallens Kapellstiftelse
894700-5602
Norsjö Byamän
894700-5818
Bolidengruvornas Arbetares Understödsför.
894700-6295
Kroksjöns Byamän
894700-6824
Stiftelsen Skelleftepress
894700-7046
Lövångers Sockens Livräntefond
894700-7202
Stift Bolidenföretagens Tj.Mäns Sjukv.Fond
894700-7210
Frostkåge Samfällighetsförening
894700-7384
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering