svenska företag

Sida 8 786 av 8 805

Företag Organisationsnummer
Domsjö Fabriker Ab:s Personalstiftelse
889601-4993
Alice Linnea Bylunds Gåvostiftelse
889601-5396
Hockeyproffsens Stiftelse För Barn Och Ungdomar
889601-5560
Molidens Fiskevårdsområde
889601-5685
Björkvattnets Fiskevårdsområdesförening
892000-0158
Brita Walters Sjukhjälpsfond
892000-0208
C O Rahms Stiftelse
892000-0307
Kjerstin Och Olof Nilsson Donations Fond Stiftelse
892000-0455
Gäddede Bys Gemensamma Undantag
892000-0968
Hallens Byamän
892000-1040
Stiftelsen Syster Gerdas Minne
892000-1081
Hållbackens Bysamfällighet
892000-1222
Backmans Stipendiefond, Ingeborg
892000-1404
Granboforsens Fiskevårdsområdesförening
892000-1636
Bergvalls Premiefond, Magnus
892000-2725
Kjerstin Henrikssons Stiftelse
892000-2758
Näldsjöns Fiskevårdsområdesförening
892000-2923
P M Sundbergs Donationsfond
892000-3061
Per Jonssons Klockare- Och Organistfond
892000-3103
Små Jordbrukares Fond
892000-3327
Stiftelsen För Syskonen Erikssons Donationsfond
892000-3566
Stiftelsen Jonas Jonsson
892000-3574
Stiftelsen Efter Näsvikens Ångsåg, Carlsson O Co
892000-3673
Samfälligheten Åreskutan
892000-4515
Föllinge Vägförening
892000-4796
Ohredahke
892000-5264
Rattevare Sameby
892000-5272
Kalls Sameby
892000-5280
Njaarke
892000-5322
Jiingevaerie
892000-5363
Handölsdalens Sameby
892000-5504
Gunnarvattnets Fiskevårdsområdesförening
892000-6072
Laxvikens Fiskevårdsområdesförening
892000-6122
Upplands Fiskevårdsområdesförening
892000-6205
Valsjöns Fiskevårdsområdesförening
892000-6213
Hissmofors Fiskevårdsområdesförening
892000-6296
Ringvattnets Fiskevårdsområdesförening
892000-6403
Åkersjöns Fiskevårdsområdesförening
892000-6460
Ottsjö Fiskevårdsområdesförening
892000-6619
Stiftelsen Signe Och Erik Holmgrens Minnesfond
892000-6684
Syskonen Boströms Fond
892000-6692
Åresjöns Södra Vägsamfällighet
892000-6700
Fiskerättsäg Till Storsjougdens Skattef
892000-6817
Mörsils Vägförening
892000-6866
Jorms Jaktvårdsområde
892000-7260
Espnäs-Risnäsets Jaktvårdsområde
892000-7310
Strands Viltvårdsområdesförening
892000-7401
Rännöns Nya Vägsamfällighet
892000-7617
Rödöbodarnas Vägsamfällighet
892000-7625
Nedre Hårkans Fiskevårdsområdesförening
892000-8029
Sällsjögården, Stiftelse
892000-8367
Stiftelsen Hilding Anderssons Samlingar
892000-8433
Hamre Vägförening
892000-8649
Voernese Sameby
892000-8672
Stiftelsen Nsf-Scouternas Fjällstugor
892000-8763
Stiftelsen Olof Jonssons Minnesfond
892000-8771
Heilborns Adv.Byrås Personalstiftelse
892000-9605
Öravattnets Viltvårdsområdesförening
892000-9746
Stiftelsen Samefolket
892001-0462
J E Mahlbergs Donationsfond
892001-0918
B Johanssons Donationsfond
892001-0942
Tullusfonden, Stiftelse
892001-0959
Teschs Fond John O Erika
892001-1270
Såå Bystuga
892001-1577
Hanssons Fond Nils Emil
892001-1601
Ottsjö-Olivehällsomr Vägförening
892001-1940
Möbelhandl Lo Jonssons O H H Minnesfond
892001-2179
Kvarnbergsvattnets Fiskvårdsområdesförening
892001-2245
Stiftelsen Sigrid Och Johan Erssons I Torsta Diakonissfond
892001-2468
Jämtlands Läns Blindförening Understödsstiftelse
892001-2609
Kolåsens Vägförening
892001-2716
H Nyströms Kakelaffär Ab:s Personalstift
892001-3037
Clara O Sjune Svenssons Stipendiefond
892001-3292
Häggenås Blomsterfond
892001-3391
Bergvallska Jordbrukspremiefonden
892001-3912
Margareta Lindgrens Fond
892001-3953
Märta O Anders Lantz Skolfond
892001-3961
Mats Anderssons Fond
892001-4019
Fonden Mors Minne
892600-0475
Glissjöberg-Mosätts Fiskevårdsområdesförening
892600-0624
Glöte-Lofsdalens Fiskevårdsområdesförening
892600-0632
Häggmarks Testamentsfond, Hadar
892600-0889
Ingrid Halvarssons Donationsfond
892600-1002
Lars Gissléns Donationsfond
892600-1754
Långå Fiskevårdsområdesförening
892600-2257
Olof Erikssons Donationsfond
892600-2398
Olof Lindskogs Fond
892600-2406
Olof Mickelssons Donationsfond
892600-2414
Olof Erikssons Donationsfond
892600-2422
Per Svenssons Donationsfond
892600-2497
Rätansbyns Bysamfällighet
892600-2695
Storsjö Fiskevårdsområdesförening
892600-3305
Stuguns Fiskevårdsområdesförening
892600-3354
Sundsjöns Fiskevårdsområdesförening
892600-3412
Sveg-Herrö Fiskevårdsområdesförening
892600-3461
Tosåsens Bysamfällighet
892600-3800
Utanede Bysamfällighet
892600-3883
Hån-Vemdalens Fiskevårdsområdesförening
892600-3925
Österåsens Bys Samfälligheter
892600-4154
Sörvemåns Vägsamfällighetsförening
892600-4543
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.