svenska företag

Sida 8 694 av 8 700

Företag Organisationsnummer
Långås Gemensamhetsskog
898800-0637
Stiftelsen Arnemarks Ungdomsgård
898800-0751
Piteå Flottningsförening
898800-0892
Stiftelsen Framnäs Folkhögskola
898800-1163
Stiftelsen Munksunds Ab Medborgarhus
898800-1171
Stiftelsen Karlsdal Med Älvsby Folkhögskola I Älvsbyn
898800-1205
Öjebyns Vägsamfälligh
898800-2997
Sjulsmarks Jaktvårdsområde
898800-3714
Sca:s Fritidsklubb
898800-3789
Övre Norrlands Järnhandlareförenings Samfond
898800-4068
Fagerviks Kurs- Och Lägergård
898800-4480
Piteå Fabriks-O Hantverksförenings Jubileumsfond
898800-4662
Hortlax Jaktvårdsområde
898800-4936
Roknäs Vägsamfällighet
898800-5875
Stift Piteå Missionsförsaml Verksamhetsfond, Smf
898800-5933
Stiftelsen Piteå Smu Verksamhetsfond, Smf
898800-5941
Norrfjärdens Viltvårdsområdesförening
898800-6220
Anny O Ragnar Wikstéens Stiftelse
898800-6360
Stiftelsen Assi Fritid
898800-7046
Sjulnäs Lutherska Förening
898800-7269
Swedish Institut Of Composits, Sicomp
898800-7590
Stiftelsen Festspelen I Piteå
898800-7707
Norrbottens Läns Flottleders Pensionsfond
898800-7780
Roknäs Viltvårdsområde
898800-7822
Energitekniskt Centrum I Piteå
898800-7905
Börje Björkmans Pensionsstiftelse
898800-8135
Carl-Martin Och Thyra Sundboms Minnesfond
898800-8432
Öjeby Jaktvårdsområde
898800-8473
Svensby Viltvårdsområde
898800-8515
Sikfors Byamän
898800-8820
Trundöns Vägsamfällighet
898800-8879
Norriåvägens Vägsamfällighet
898800-9620
Ab Piteenergis Personalstiftelse
898800-9901
Stiftelsen Amyl
898800-9935
Nölsida Samfällighetsförening
898801-0255
Piteå-Tidningens Personalstiftelse
898801-0271
Bubben Burströms Stipendiefond
898801-0933
Svenska Parkinsonstiftelsen
898801-1311
Stiftelsen Björkgården
898801-1352
Rosviks Viltvårdsområdesförening
898801-1550
Kallöns Skifteslag
898801-1733
Insamlingsstift För Samhällsutveckling I Piteå
898801-1766
Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond
898801-2038
Stiftelsen Grundskolans Samfond
898801-2046
Stiftelsen Piteå Hjälpfond
898801-2053
Stiftelsen Carl Erikssons Fond
898801-2061
Stiftelsen Arbetarspelens Kulturfonder
898801-2087
Vistträsk Fiskevårdsområdesförening
898801-2384
Stiftelsen Cystisk Fibros Norrland
898801-2517
Stiftelsen Dynamisk Utveckling
898801-2715
Stiftelsen Arnemarks Kulturhus
898801-3135
Insaml Stiftelsen Nordiska Sällskapet (snsus)
898801-3481
Pite Älvdals Sjukhus Stiftelse
898801-3556
Per Bengtssons Stiftelse Vid L-Å Tekn. Universit
898801-4489
Sparbanken Nords Kultur- Och Idrottsstiftelse
898801-4745
Sparbanken Nords Näringslivsstiftelse
898801-4752
Revisionsb.Lehto & Partner Ab:s Stiftelse
898801-5130
Åträsk Viltvårdsområdesförening
898801-5486
Arjeplogs Nybyggesallmänning
899100-0020
Arjeplogs Allmänning
899100-0061
Arvidsjaurs Allmänning
899100-0178
Saltmyrans Gemensamhetsskog
899100-0434
Stiftelsen Jäkkviks Fjällgård
899100-0749
Östra Kikkejaurs Sameby
899100-0806
V Kikkejaurs Sameby
899100-0814
Stiftelsen Arjeplogshus
899100-0855
Mausjaurs Sameby
899100-0889
Luokta-Mavas Sameby
899100-0988
Maskaure Sameby
899100-0996
Ståkke Sameby
899100-1010
Svaipa Sameby
899100-1028
Revi Pipuddens Vägsamfällighet
899100-1093
Treskiftet Vägsamfällighet
899100-1184
Stiftelsen Arvidsjaurs Scoutstuga
899100-1283
Semisjaur-Njargs Sameby
899100-1416
Abborrträsks Jaktvårdsområde
899100-1663
Suddesjaurs Jaktvårdsförening
899100-1697
Akkavägens Vägsamfällighet Bd 1359
899100-1713
Laisvall Kapellstiftelse
899100-1739
Lövlunds Vägsamfällighet
899100-1804
Stift.Norrlands Dragon.Reg.Off.Kår.Saml O Fond
899100-2240
Stift. Slagnäs Församlingsarb. Och Blomsterfond
899100-2265
Grundträsk Viltvårdsområde
899100-2372
Stift. Arjeplogs-Turism
899100-2422
Mellanströms Fiskevårdsförening
899100-2844
Stiftelsen Silvermuséet
899100-2992
Filadelfiaförs:s I Arjeplog Hotellstiftelse
899100-3230
Laukers Fiskevårdsförening
899100-3396
Stiftelsen Slagnäs Fritid Och Näringsliv
899100-3537
Stiftelsen Hosianna
899100-3594
Hedenvägens Vägsamfällighet
899100-3727
Månsbäcksvägens Vägsamfällighet
899100-3735
Tallbergsvägens Vägsamfällighet
899100-3743
Arjeplogsströmmarnas Fiskevårdsområdesförening
899100-3768
Tjappsåive Vägförening
899100-4121
Gottjärns Vägsamfällighet
899100-4139
Flukaviksvägens O Skidnakvägens Vägförening
899100-4147
Tjappsåive Byasamfällighet
899100-4154
Falkvägens Vägsamfällighet
899100-4246
Norra Kaskers Vägsamfällighet
899100-4345
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.