svenska företag

Sida 10 169 av 10 185

företag Organisationsnummer
Montgomeryska-Burmanska Fonden
893201-9162
Sture Kjellström Minnesfond
893201-9170
Syskonen Märta, Jonas O Anna Jonssons Minnesfond
893201-9204
Bodil O Erik Olof Sundins Stiftelse Stafhem
893201-9261
Hedvig Olofssons Stiftelse
893201-9733
Övre Öjåns Fiskevårdsområdesförening
893201-9816
Solberg-Vikens Fiskevårdsområdesförening
893202-0202
Astrid Och Karl Ivar Cedergrens Stiftelse
893202-0319
Flåsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-0368
Bodsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-0541
Storsjön-Östersund Fiskevårdsområdesförening
893202-0632
Tänndalssjön-Östersjöns Fiskevårdsområdesför
893202-0640
Rönnöfors-Oldens Fiskevårdsområdesförening
893202-0657
Anviksjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-0707
Kougstasjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-0889
Bellvik-Rörströms Fiskevårdsområdesförening
893202-0897
Nordöstra Sundsjö Fiskevårdsområdesförening
893202-0913
Mjösjövattnets Fiskevårdsområdesförening
893202-1028
Södra Tänndalsvägens Samfällighetsförening
893202-1150
Brännas Vägsamfällighet
893202-1168
Stiftelsen Sikås Församlingshem
893202-1192
Ismundens Fiskevårdsområdesförening
893202-1242
Revsundssjöns Södra Fiskevårdsområdesförening
893202-1325
Görviks Fiskevårdsområdesförening
893202-1333
Storsjön-Bergs Fiskevårdsområdesförening
893202-1341
Grimnäs-Landsomfjärdens Fiskevårdsområdesför
893202-1358
Digerlemmarnas Fiskevårdsområdesförening
893202-1366
Föllinge Kyrkslätts Fiskevårdsområdesförening
893202-1374
Hungesjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-1382
Övre Ammeråns Fiskevårdsområdesförening
893202-1390
Knutbränna Vägsamfällighet
893202-1432
Sundsbacken-Gräfte Vägsamfällighet
893202-1473
Toppnäsets Vägförening
893202-1481
Revsunds Södra Fiskevårdsområdesförening
893202-1598
Karl Lignells Fond Ii
893202-1663
Karl Lignells Fond I
893202-1671
Vängelälvens Fiskevårdsområdesförening
893202-1838
Sandvikssjön-Edsforsens Fiskevårdsområdesför
893202-1853
Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län
893202-1879
Håkanssons Trä Ab Pensionsstiftelse
893202-1903
Björntjärnens Vägsamfällighet
893202-1986
Håvdsjö Fiskevårdsområdesförening
893202-2018
Håkafot-Häggnäsets Fiskevårdsområdesförening
893202-2026
Österåsens Vägsamfällighet
893202-2125
Stiftelsen Stafgård
893202-2190
Dagmar Engelhardt-Wanbergs Stiftelse
893202-2273
Åsarna Fiskevårdsområdesförening
893202-2356
Duveds Fiskevårdsområdesförening
893202-2364
Rätans Fiskevårdsområdesförening
893202-2372
Mo-Östersjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-2380
Hotings Fiskevårdsområde
893202-2430
Hilda O Karl Olssons Donationsfond
893202-2547
Kristina O Nils Anderssons Donationsfond
893202-2554
Stiftelsen Frejas Fond
893202-2737
Singsjövattnets Fiskevårdsområdesförening
893202-2778
Övre Hoans Fiskevårdsområdesförening
893202-2786
Överhogdals Fvof
893202-2794
Faxebygdens Fiskevårdsområdesförening
893202-2919
Fjällsjö Fiskevårdsområdesförening
893202-2927
Insamlingsstiftelsen Länstidningens Vänner
893202-2984
Stift För Näringslivet I Jämtland O Härjedalen
893202-3198
Lillsjöhögens Fiskevårdsområdesförening
893202-3206
Insaml.Stift Odd Fellow Logernas Minnesf I Ösd
893202-3222
Stift Friluftsfrämjandets Skidstuga I Storlien
893202-3271
Svartsjöarnas Fiskevårdsområdesförening
893202-3560
Bye-Smedsta Vägsamfällighet
893202-3578
Sems Vägsamfällighet
893202-3651
Mats O Sundkvists Stiftelse
893202-3727
Övre Vattudalens Fiskevårdsområdesförening
893202-4063
Rörströmsälvens Fvof
893202-4071
Malmsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-4147
P Stjernströms Stiftelse,Musik,Kultur I Jtland
893202-4311
Gussvattnet-Storvattnets Fiskevårdsomr.Förening
893202-4329
Henrik Forsells Stiftelse
893202-4352
Åshamras Minnesfond
893202-4402
Gäddede Fiskevårdsområdesförening
893202-4634
Fyrsjöns Vägsamfällighet
893202-4642
Ede-Grenås Fiskevårdsområdesförening
893202-4741
Rossöns Fiskevårdsområdesförening
893202-4808
Stiftelsen Ture Eriksson
893202-4857
Russfjärdens Fiskevårdsområdesförening
893202-4923
Härjedalspolisens Brottsförebyggande Fond
893202-5060
Syskonen Svenssons Förvaltningsstiftelse
893202-5185
Stiftelsen Jompofonden
893202-5391
Malmagens Nya Samfällighetsförening
893202-5441
Stiftelsen Linas Minnesfond
893202-5516
Ransundets Fiskevårdsområde
893202-5532
Stiftelsen Sigrid Strands Fond För Kvinliga Uppf
893202-5979
Landösjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6068
Gerilån-Halåns Fiskevårdsområdesförening
893202-6100
Sidsjö-Stugusjö Fiskevårdsområdesförening
893202-6118
Fröåtjärns Fiskevårdsområdesförening
893202-6126
Stiftelsen Jämtlands Läns Forskningsråd
893202-6209
Arådalens Kapellstiftelse
893202-6217
Huså-Smedjevikens Fiskevårdsområdesförening
893202-6258
Överoldsjöns-Korsvattnets Fiskevårdsområdesför.
893202-6266
Gesundens Fiskevårdsområdesförening
893202-6274
Håckrens Fiskevårdsområdesförening
893202-6282
Svenstaviks Centrums Samfällighet
893202-6415
Handsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6514
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering