Mix och mjuka värden ger rätt styrelse

Kristina Jarring-Lilja som är ordförande på Styrelseakademin Skåne tycker det är viktigt med en bra mix och mjuka värden i styrelsen

Tydliga ägardirektiv, en bra mix och sist men inte minst mjuka värden. Där är huvudingredienserna till en riktigt bra styrelse.
– Det är viktigt att hitta en grupp personer som kompletterar varandra, säger Kristina Jarring Lilja, Styrelseakademien.

Att välja rätt personer till ett bolags styrelse är avgörande för företagets utveckling. Och det handlar inte om att bara hitta en pensionerad vd som gillar att bestämma.

– Förr var det något som man gjorde efter pension, då kunde man bli styrelseproffs. Men det har förändrats. Jag tror att det är jätteviktigt att professionalisera styrelsearbetet, att det verkligen är ett yrke. För man sitter inte i en styrelse – man arbetar i en styrelse, säger Kristina Jarring Lilja.

Hon om någon borde veta. Efter en lång och bred karriär av företagsledning och varumärkesbyggande bakom sig, såväl nationellt som internationellt, valde hon för knappt tio år sedan att lämna sin operativa karriär. Idag har hon flera tunga styrelseuppdrag och ett starkt ideellt engagemang i Styrelseakademien där hon både är ledamot i Sverigestyrelsen och ordförande i Styrelseakademien Skåne, som både utbildar inom och driver opinion kring styrelsearbetet.

– Styrelsearbetet är otrolig givande. Man får ge tillbaka mycket av de erfarenheter som man har skaffat sig under åren, konstaterar hon.

Hennes egna första uppdrag var för Twilfit och Miljonlotteriet.

– Jag tog uppdragen därför att jag kände att jag kunde bidra, att mina erfarenheter kunde skapa värde för styrelsearbetet, säger Kristina Jarring Lilja.

Vad ska man då tänka på när man sätter samman en styrelse till ett aktiebolag? Kristina Jarring Lilja lyfter tre grundläggande måsten:

 

1. Tydliga ägardirektiv

– Nummer ett som ägare är att bestämma sig för vad vill man med sitt ägande och definiera det tydligt. Det är utifrån ägardirektiven som styrelsen sätter strategin för företaget.

Kristina Jarring Lilja tar fram en liten svart bok och skissar upp två pyramider, en som får symbolisera kunden och en graden av makt, spetsade mot varandra. Ägarna hamnar överst i maktpyramiden, därefter kommer styrelsen, vd, ledning och närmast kunden kommer medarbetarna.

– Här tror jag på tydliga roller, att styrelsen har mandat i sin roll – för om ägaren inte vill släppa kontrollen så är det onödigt att ha en styrelse.

Den andra pyramiden visar graden av kundens engagemang: Återkommer – köper mer – rekommenderar.

– Slaget om kunden hårdnar med tanke på digitaliseringen och vi pratar alltför lite kund i styrelserummet, säger Kristina Jarring Lilja.

 

2. En bra mix

– Sen handlar det om att hitta rätt kompetenser för vad man vill uppnå. Vill man expandera internationellt så ska man hitta någon med den kompetensen. Vill man växa genom förvärv så ska man välja någon med erfarenhet av det.

Här är blandningen i gruppen av stor betydelse, menar Kristina Jarring Lilja.

– De flesta som ska ingå i styrelsen ska ha kunskap om affären. Men alla behöver inte ha branscherfarenhet, det viktiga är att hitta en grupp som kompletterar varandra.

Synas senaste statistik som visar på att företag med både män och kvinnor i styrelsen oftare har högre kreditbetyg förvånar inte, men gör henne entusiastisk.

– Vad glädjande. Det behövs fakta i den debatten. Jag tror att det är bra med mix men har inte haft belägg för det. Kan man föra fram att det är bra för bolaget så blir det på ett annat sätt: fakta är alltid mest värt, och framförallt kreditvärdighet är en väldigt bra måttstock, säger Kristina Jarring Lilja.

Hon ser gärna en blandning av män och kvinnor, men hon pratar hellre om mångfald än om könsfördelning.

– Mixen är viktig framförallt därför att olika personer kommer med olika perspektiv – om alla haft samma uppväxt och tycker samma saker så blir det inte så mycket dynamik.

 

3. Mjuka värden

Bortom de faktiska kunskaperna är mjuka värden viktiga hos individerna i en styrelse: egenskaper som ödmjukhet, integritet och moral. Kort sagt, att man använder dessa för att förvalta sitt förtroende och sätter företagets bästa främst.

– Det handlar om värderingar – om varför man är där: Det gäller att skapa ett värde för företagets bästa och att förstå att det inte handlar om dig. Du är där för att sätta en strategi utifrån ägardirektivet som vd kan genomföra. Ingrid Bonde har sagt: Styrelser behöver fler lojala nejsägare. Det tycker jag var så bra.

Förtroende, att hålla vad man lovar, att leverera, är något av Kristina Jarring Liljas käpphäst.

– Jag tror på att bygga förtroende oavsett om du bygger ett företag eller en styrelse. Förtroende är framtidens valuta och det hör hemma i balansräkningen. Det är inget fluffluff utan väldigt rakt och reellt. Har man tappat det tar det lång tid att komma tillbaka. Och i vår digitala värld går nästan allt att kopiera utom förtroende och det verkliga mötet.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se