Nyhetsarkiv

Tidigare publicerade nyheter

Vikten av att vara oberoende

Vikten av att vara oberoende

2017-08-11

Det låter kanske självklart att vi som kreditupplysningsföretag ska vara oberoende. Om vi här på Syna skulle ha något annat intresse än att ge dig som kund bra kreditupplysningar skulle vi inte göra vårt jobb särskilt bra. Men tyvärr är det allt annat än självklart att kreditupplysningsföretag är oberoende. Hur finanskrisen i USA började för snart tio år sedan är ett varnande exempel på hur illa det kan gå när vår bransch inte värderar vårt eget oberoende tillräckligt högt. Harvardforskaren Bo Becker slog snabbt fast att ett starkt bidragande skäl till finanskrisen var slapp kreditvärdering. Företagen som hade kreditrating som största och viktigaste produkt gjorde helt enkelt inte sitt jobb. När två tredjedelar av intäkterna från jättarna Standard & Poor, Fitch och Moody´s kom just från bolånesidan gjorde konkurrensen bolagen emellan att de gärna blev för snälla med sin rating just på den sidan. Det låter kanske inte så farligt. Men idag vet vi att följden blev katastrofal för hela västvärldens ekonomi. Tyvärr är det lätt att tänka sig att det inte bara var den snedvridna konkurrensen som orsakade krisen. Många av ratingbolagen ägdes av bankerna som också anlitade dem. Och bankerna tjänade stora pengar på bolån, särskilt bolån som var mer riskfyllda och som därför kunde ge högre ränteintäkter. Samma banker gav dessutom ut finansiella instrument som gjorde att fler blev inblandade i risken. Dessa instrument betraktades som säkra. Det sa ju ratingbolagen, som bankerna alltså ägde. Jag förenklar förstås väldigt mycket här. Många andra faktorer spelade in för att skapa den perfekta stormen när finanskrisen slog till. Kanske hade det gått precis lika illa med ärliga och ansvarsfulla kreditbetyg från oberoende kreditupplysningsföretag. Oavsett vilket blev det inte bättre av att ratingbolagen var dotterbolag till fartblinda banker och ändå låtsades vara neutrala i sina bedömningar. Jag kan förstå att det är svårt att vara konsekvent med sin kreditbedömning när ägarna vill låna ut allt mer pengar till allt fler. Ägarna vill ha klartecken att köra hårt och kunna låna ut så mycket pengar som möjligt och sälja finansiella instrument för att tjäna ännu mera pengar samtidigt som ingen ifrågasätter beteendet, då är det lätt att hänga med i fartblindheten. Men ett företag måste känna lojalitet till sina kunder och sin omvärld också, inte bara till ägarna. Om man bara lyder order utan att ifrågasätta så gör man inget bra jobb för ägarna heller i förlängningen. Jag är stolt över att vi på Syna inte har några externa ägare som har andra intressen än det bästa för bolagets kunder – och därmed för bolaget självt. Det finns en meme på LinkedIn som säger att det bara finns en enda chef och det är kunden. För oss på Syna är det verkligen sant. Det är våra kunder som är uppdragsgivarna så det är kundernas problem vi ska lösa. Vi behöver inte bry oss om några andra styrelserum än vårt eget och vår affärsidé kräver att vår lojalitet är till våra kunder, annars kan vi inte göra ett bra jobb. Att ge fel information för att kunderna vill bli lurade är inte vår nisch, vi kommer att presentera den bästa och mest nyanserade kreditbedömning vi bara kan i varje fall. Det är skönt. För det mest skrämmande med kreditvärderingsbolagens agerande under finanskrisen är att de fortfarande inte är oberoende. De ägs av samma banker och skuldberget för bostäder växer igen.  

Svenskarna har 66 miljarder hos fogden

Svenskarna har 66 miljarder hos fogden

2017-08-11

Svenska folket har skulder på över 66 miljarder kronor hos Kronofogden. Det visar en sammanställning av privatpersoners skulder som kreditupplysningsföretaget Syna gjort. Den genomsnittlige svensken har därmed 8 000 kronor i skuld hos Kronofogden. – Vi har slagit ihop skatteskulder och privata skulder för fysiska personer som hamnat hos Kronofogden och jämfört med folkmängden i de olika länen och kommunerna, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Resultatet pekar inte bara på väldigt stora sammanlagda skulder utan också på geografiska skillnader. De största genomsnittliga skulderna finns i Stockholms län, 9 156 kronor per vuxen person i länet. – Bostadspriserna slår igenom i skulderna, förklarar Synas vd Karl Stjerna. Storstadsmiljön har en mycket högre kostnadsbild över huvud taget och uppmanar till en skrytfaktor som inte återfinns i glesbygdslänen. Den klart lägsta skulden per invånare finns i Västerbottens län, 4 419 kronor. Bland kommunerna är det främst mindre orter som sticker ut, mycket beroende på att ett fåtal personer med stora enskilda skulder påverkar helheten. – Sammantaget är det inte särskilt många som har skulder hos kronofogden, säger Karl Stjerna, det handlar om drygt fyra procent av befolkningen i hela landet. Klicka här för stor tabell  

Fyrbent kärlek – ett måste på Sveland

Fyrbent kärlek – ett måste på Sveland

2017-08-11

Att fyrbenta vänner står högt i kurs hos Synakunden Sveland blir tydligt så fort man kliver över tröskeln in till kontoret i Lund. Här möts man av hundar – både levande och porträtterade på väggarna. – Vi har bara fyra här idag. Men på huvudkontoret i Hässleholm är det alltid ungefär 30–40 hundar dagligen, berättar Anette Henriksson, verkställande direktör på Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt. Anette Henriksson har själv med sig sin 4-årige Kito till jobbet, en japansk urhund av rasen shiba inu. – Det är en frisk ras, men han utmanar – det är en hård hund som är ganska reserverad . Det är ingen hund man ska köpa för att den är söt, utan för att lägga energi på och arbeta med så att den ska må bra och blir social så att den fungerar bland främmande människor Måste man ha hund för att jobba hos er? – Nej, men all personal som har kundkontakt måste ha erfarenhet av djur. Har man inte det är det svårt att ha förståelse för vad ett djur innebär. Det är viktigt att våra medarbetare förstår hur viktigt ett djur är för våra kunder. Sveland startades 1911 som en kreatursförening i södra Sverige, av bönder som ville dela risken på sina arbetshästar. I början av 1950-talet livförsäkrades de första hundarna hos Sveland, och i slutet av 1960-talet kom de första veterinärvårdsförsäkringarna för hundar och katter. Idag är ambitionen att hålla försäkringspremier på en rimlig nivå och skapa mervärde för djurägarna, men också att stötta forskning och utveckling som främjar djurs hälsa. – Det är fortfarande ett ömsesidigt bolag, vi är där för att serva djurägarna, de ska ha tillbaka pengarna men också få ta del av vår kunskap. Vi jobbar mycket med kompetensdelning, både från oss själva och ut, men också från kunder till andra. Vi försöker dela med oss av möjligheterna att reducera skador. – Vårt samarbete med veterinärerna är en annan viktig del. Vi måste ha en bra dialog och vi arbetar för att hålla nere veterinärkostnaderna – höga veterinärkostnader driver upp försäkringspremierna, så där är det en del av vårt jobb att kunderna har en förståelse för att de inte måste springa till veterinären i tid och otid. Det är inte alltid djurägaren vet vad som är djurets bästa, och det är lätt hänt att känslor grusar omdömet, framförallt när det gäller att avgöra om ens bästa vän ska få somna in för gott eller inte. Anette Henriksson har själv tvingats ta ett sådant tufft beslut och vet vad det innebär. – Vi är verkligen på riktigt djurälskande människor, men vi är samtidigt ganska krassa när det gäller djur. Ett gammalt djur är det ens ansvar att ta bort, man får inte hålla ett djur vid liv för sin egen skull. Vi vet ju hur ledsen man blir, vi har förståelsen, men det hjälper inte – det är vårt ansvar att göra vad som är bäst för djuret, förklarar Anette Henriksson. Idag försäkrar Sveland djur av alla storlekar, framförallt hundar och hästar, och har ungefär 120 000 kunder (och ännu fler djur) vilket innebär en marknadsandel på 20 procent i Skåne, 12 procent sett över hela landet. Agria är den största konkurrenten med sina 60 procent av marknaden, men också de vanliga försäkringsjättarna. – Vi konkurrerar med några av Sveriges största bolag: Länsförsäkringar, Folksam och If. och vi måste kunna leverera något som är bättre, det är alltid vår utmaning, morgon till kväll. De stora har till exempel råd att köra tv-reklam, de har ju helt andra resurser än vi – och vi tycker inte att våra kunder ska behöva betala sånt. Men vi måste ändå synas, så det är en balansgång. Samtidigt finns det fördelar med att vara mindre och ha den lokala förankringen med ett engagemang på en mer småskalig nivå. – Därför gillar vi att arbeta med Syna, som också är en lokal utmanare till jättarna. Verksamheten blir lättrörlig, det är ett roligt segment där vi är så pass stora att vi kan vara professionella men också så små att man faktiskt har beslutet i sina händer och kan leverera till kund. Vi letar lite efter just sådana samarbeten och känner att det passar oss väl. Synas främsta tjänst för Sveland är en grundläggande men ack så viktig sådan: adressregister. – Då vet vi att våra utskick kommer till rätt adress. Jag hör aldrig att det inte har fungerat och det är ju ett bra betyg, det är precis så man vill att det ska vara. Var är Sveland om tio år? – Om tio år är vi dubbelt så stora som vi är nu. Genom det gnetiga arbete vi håller på med; Vi vet att vi har bra produkt, vi vet att vi har bra priser – nu måste vi bara få folk att förstå det. Utomlands ser man olika typer av nätverk som handlar upp försäkringar gemensamt och jag tror vi kommer att se mer sånt i Sverige i framtiden – att man vill ha ett bolag nära sina kunder som kan anpassa försäkringen till gruppens behov. Sen tror jag vi kommer ha många fler katter, sannolikt fler smådjur, men jag tror att tillväxten kommer att vara mycket på katt, säger Anette Henriksson och berättar att ungefär 80 procent av hundarna i landet är försäkrade, men bara 30 procent av katterna. – Om du köper en hund eller raskatt eller en häst så har den ett värde vilket gör det naturligt för dig att försäkra den. Men får du en huskatt av grannen ser du kanske inte värdet i en försäkring – men du blir lika kär i din katt som i din hund. Många katter försäkras först efter veterinärbesök.  

Nystartade företag i Sverige 2016

Nystartade företag i Sverige 2016

2017-08-11

Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys. Fördelat efter bransch inträffade de största ökningarna inom Transport och magasinering med 19 procent och inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet med 10 procent.

Åtgärdspaket för livsmedelskedjan

Åtgärdspaket för livsmedelskedjan

2017-08-11

Regeringen har presenterat ett fjärde åtgärdspaket kopplat till livsmedelsstrategin. Det handlar om sex satsningar som omfattar 38 miljoner kronor för att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan.

Förenklingspaket för företag

Förenklingspaket för företag

2017-08-11

Regeringen ger Tillväxtverket och Statskontoret i uppdrag att förenkla för svenska företag. Digital teknik ska skapa bättre information mellan myndigheter och korta handläggningstider så företagen kan fokusera mer på sin egen verksamhet.

Skytten skjuter på betalningarna

Skytten skjuter på betalningarna

2017-07-07

Ska du låna ut pengar till någon? Kolla upp vilket stjärntecken som den som vill låna har först. En vädur eller oxe är pålitlig, men se upp för skyttar, de är allt annat än pricksäkra när det kommer till att betala i tid. Syna har gjort en sökning på alla privatpersoner som har en registrerad skuld hos Kronofogden, en möjlighet som företaget också kan ge sina kunder. Det har sedan jämförts med när personerna är födda för att visa på eventuella skillnader mellan stjärntecknen. – Vi har undersökt alla privatpersoner i Sverige över 16 år och sett vilka som har skulder hos kronofogden, säger Kerstin Andersson, indataansvarig på Syna. Skillnaden mellan olika stjärntecken är inte stor, men efter att ha tittat på all data så är det tydligt att det finns ett mönster. Vädur och oxe var minst förekommande hos Kronofogden medan skytten var klart minst pålitlig när det gällde att betala. Förutom att det skiljer mellan de olika stjärntecknen visar undersökningen att människor födda under andra halvåret är mer benägna att få skulder hos Kronofogden. – Det är både intressant och förvånande att det över huvud taget finns skillnader mellan olika stjärntecken när det gäller skulder. Innan jag såg statistiken hade jag gissat att skulderna skulle fördela sig jämt över befolkningen, säger Synas vd Karl Stjerna.   Klicka här för stor bild på statistiken.  

Mix och mjuka värden ger rätt styrelse

Mix och mjuka värden ger rätt styrelse

2017-07-07

Tydliga ägardirektiv, en bra mix och sist men inte minst mjuka värden. Där är huvudingredienserna till en riktigt bra styrelse. – Det är viktigt att hitta en grupp personer som kompletterar varandra, säger Kristina Jarring Lilja, Styrelseakademien. Att välja rätt personer till ett bolags styrelse är avgörande för företagets utveckling. Och det handlar inte om att bara hitta en pensionerad vd som gillar att bestämma. – Förr var det något som man gjorde efter pension, då kunde man bli styrelseproffs. Men det har förändrats. Jag tror att det är jätteviktigt att professionalisera styrelsearbetet, att det verkligen är ett yrke. För man sitter inte i en styrelse – man arbetar i en styrelse, säger Kristina Jarring Lilja. Hon om någon borde veta. Efter en lång och bred karriär av företagsledning och varumärkesbyggande bakom sig, såväl nationellt som internationellt, valde hon för knappt tio år sedan att lämna sin operativa karriär. Idag har hon flera tunga styrelseuppdrag och ett starkt ideellt engagemang i Styrelseakademien där hon både är ledamot i Sverigestyrelsen och ordförande i Styrelseakademien Skåne, som både utbildar inom och driver opinion kring styrelsearbetet. – Styrelsearbetet är otrolig givande. Man får ge tillbaka mycket av de erfarenheter som man har skaffat sig under åren, konstaterar hon. Hennes egna första uppdrag var för Twilfit och Miljonlotteriet. – Jag tog uppdragen därför att jag kände att jag kunde bidra, att mina erfarenheter kunde skapa värde för styrelsearbetet, säger Kristina Jarring Lilja. Vad ska man då tänka på när man sätter samman en styrelse till ett aktiebolag? Kristina Jarring Lilja lyfter tre grundläggande måsten:   1. Tydliga ägardirektiv – Nummer ett som ägare är att bestämma sig för vad vill man med sitt ägande och definiera det tydligt. Det är utifrån ägardirektiven som styrelsen sätter strategin för företaget. Kristina Jarring Lilja tar fram en liten svart bok och skissar upp två pyramider, en som får symbolisera kunden och en graden av makt, spetsade mot varandra. Ägarna hamnar överst i maktpyramiden, därefter kommer styrelsen, vd, ledning och närmast kunden kommer medarbetarna. – Här tror jag på tydliga roller, att styrelsen har mandat i sin roll – för om ägaren inte vill släppa kontrollen så är det onödigt att ha en styrelse. Den andra pyramiden visar graden av kundens engagemang: Återkommer – köper mer – rekommenderar. – Slaget om kunden hårdnar med tanke på digitaliseringen och vi pratar alltför lite kund i styrelserummet, säger Kristina Jarring Lilja.   2. En bra mix – Sen handlar det om att hitta rätt kompetenser för vad man vill uppnå. Vill man expandera internationellt så ska man hitta någon med den kompetensen. Vill man växa genom förvärv så ska man välja någon med erfarenhet av det. Här är blandningen i gruppen av stor betydelse, menar Kristina Jarring Lilja. – De flesta som ska ingå i styrelsen ska ha kunskap om affären. Men alla behöver inte ha branscherfarenhet, det viktiga är att hitta en grupp som kompletterar varandra. Synas senaste statistik som visar på att företag med både män och kvinnor i styrelsen oftare har högre kreditbetyg förvånar inte, men gör henne entusiastisk. – Vad glädjande. Det behövs fakta i den debatten. Jag tror att det är bra med mix men har inte haft belägg för det. Kan man föra fram att det är bra för bolaget så blir det på ett annat sätt: fakta är alltid mest värt, och framförallt kreditvärdighet är en väldigt bra måttstock, säger Kristina Jarring Lilja. Hon ser gärna en blandning av män och kvinnor, men hon pratar hellre om mångfald än om könsfördelning. – Mixen är viktig framförallt därför att olika personer kommer med olika perspektiv – om alla haft samma uppväxt och tycker samma saker så blir det inte så mycket dynamik.   3. Mjuka värden Bortom de faktiska kunskaperna är mjuka värden viktiga hos individerna i en styrelse: egenskaper som ödmjukhet, integritet och moral. Kort sagt, att man använder dessa för att förvalta sitt förtroende och sätter företagets bästa främst. – Det handlar om värderingar – om varför man är där: Det gäller att skapa ett värde för företagets bästa och att förstå att det inte handlar om dig. Du är där för att sätta en strategi utifrån ägardirektivet som vd kan genomföra. Ingrid Bonde har sagt: Styrelser behöver fler lojala nejsägare. Det tycker jag var så bra. Förtroende, att hålla vad man lovar, att leverera, är något av Kristina Jarring Liljas käpphäst. – Jag tror på att bygga förtroende oavsett om du bygger ett företag eller en styrelse. Förtroende är framtidens valuta och det hör hemma i balansräkningen. Det är inget fluffluff utan väldigt rakt och reellt. Har man tappat det tar det lång tid att komma tillbaka. Och i vår digitala värld går nästan allt att kopiera utom förtroende och det verkliga mötet.  

Bluff på bluff

Bluff på bluff

2017-07-07

Det är sommar, det är sol, det är semester och det är högsäsong för blufföretagen. Eller är det verkligen det? Inför varje sommar kommer en varning om att värmen inte bara sätter fart på myggorna utan också på dem som försöker lura oss. Logiken går ut på att många är lediga och det därför är lättare för bedragarna att faktiskt lura någon att betala en faktura. Numera följs den varningen alltid av att någon annan säger att det bara är en bluff att det är fler som bluffar på sommaren. Enligt dem är det semester även för dem som bluffar. När försöken att lura oss ofta inte ens är olagliga blir det ännu värre. För visst är det en bluff att skicka ut ett ”erbjudande” som ser precis ut som en faktura. Att det står en liten rad någonstans om att fakturadelen, med OCR och allting, bara behöver betalas om man tackar ja gör otyget lagligt. Men det är fortfarande en slug bluff. Och det är de sluga bedragarna som orsakar mest problem för oss. Det är inte särskilt krävande att inse att personen som säger sig ringa från Windows nog inte alls ringer från Windows support. Har man tid kan det till och med vara lite underhållande. Betydligt värre är det med bedragarna som utger sig för att skydda mot just bedrägerier. Man blir utmattad när man tänker på hur uträknat det är. För visst vore det skönt om någon kunde skydda oss mot listiga och påstridiga bedragare och det är därför inte konstigt att många går på bluffen och låter sig övertalas. I den här gruppen är det ändå värst när till vardags seriösa företag nedlåter sig till att tjäna pengar på blufftrenden genom att sälja rena bluffprodukter. Upplägget påminner om exemplet ovan, de utger sig för att sälja skydd. Till exempel ett skydd mot ID-kapningar. ID-kapning skapar stora problem för de som verkligen drabbats. Hur mycket bedragare har tjänat på sina kapningar är det nog ingen som vet, men frågan är om inte de som säljer ”skydd” mot dessa brott tjänat ännu mer. Och de fortsätter att skapa rädsla för att fler ska köpa dessa ”tjänster”. SVT:s program Plus har flera gånger uppmärksammat oseriösa försäljningsmetoder av dessa tjänster. Men få har noterat att dessa så kallade skydd faktiskt inte hjälper alls mot ID-kapningar. Vi på Syna kan hjälpa dig med mycket, men vi kan inte lova dig ett hundraprocentigt skydd mot skojare. Det kan inget seriöst företag göra, bluffarna kommer alltid att ligga ett steg före kontrollerna. Däremot har vi extremt bra tjänster för att hålla dig uppdaterad och ge dig tidiga signaler om att allt inte står rätt till med ett bolag. Blufföretag har sällan hög kreditklassning hos oss och vi samarbetar med Svensk Handel så att de inte kan använda hot om betalningsanmärkningar för att få betalt av dem de har lurat. Våra databaser tar dessutom aldrig semester. Ha en bra sommar och låt inte skrämselpropaganda störa lugnet i hängmattan!  

Rutavdraget fortsätter att öka

Rutavdraget fortsätter att öka

2017-07-07

Under maj 2017 var de totala rutavdragen för svenska skattebetalare 140 miljoner kronor mer än under samma månad i fjol. Det visar ny statistik från Skatteverket. Förklaringen är främst att det införts fler ruttjänster i form av flyttjänster och trädgårdstjänster. De reglerna trädde i kraft i augusti 2016.

Fler söker skuldsanering

Fler söker skuldsanering

2017-07-07

Ansökningarna om skuldsanering hos Kronofogden har mer än fördubblats sedan den 1 november 2016. Då trädde en ny skuldsaneringslag i kraft. Lagen gör det enklare att ansöka om skuldsanering och ökar dessutom chansen att få ansökan beviljad. Den som har behov av skuldsanering har även rätt att träffa en budget- och skuldrådgivare i sin hemkommun.

Sverige är mest innovativt

Sverige är mest innovativt

2017-07-07

EU-kommissionens innovationsmätning, European Innovation Scoreboard, för 2017 visar att Sverige behåller förstaplatsen i Europa, följt av Danmark och Finland. Mätningen tar hänsyn till bland annat entreprenörskap och digital beredskap. Globalt närmar sig EU Nordamerika men Sydkorea och Japan drar ifrån EU-länderna. Läs mer här.

Höj blicken i styrelserummet

Höj blicken i styrelserummet

2017-06-12

Vi på Syna kan läsa ut mycket ur vår statistik – och göra det åt dig när du vill veta hur det verkligen ligger till med något. När det pågår en samhällsdebatt så har vi lyxen att kunna gå till siffrorna och se hur det faktiskt ligger till, snarare än att gissa. Sammansättningen av styrelser har diskuterats i riksdagen och på regeringsnivå i flera år, så vi bestämde oss för att ta en titt på om det verkligen gör någon skillnad om det både finns män och kvinnor i en bolagsstyrelse. Och det gör det. Stor skillnad till och med. Det skiljer en hel kreditklass mellan bolag med blandade styrelser och de som bara har män eller bara kvinnor, från en medelmåttig trea till en imponerande fyra på vår femgradiga skala. Hotet om kvotering har startat en viktig debatt som i sin tur tycks ha påverkat företagen i en mer jämställd riktning. Bevisligen säger statistiken att en jämnare könsfördelning i styrelsen är ett tecken på ett mer välskött företag. Det är något som även vi på Syna måste ta till oss. Vi är idag fyra män med samma efternamn i vår styrelse. Utvecklingen har varit bra de senaste åren, men hur bra hade det gått om vi hade haft blandad styrelse? Ingen vet, men nu vet vi att de bolag som har blandade styrelser i genomsnitt är mer välskötta. Könsfördelningen tycks alltså vara en faktor i hur säkert företaget är, men det är långt ifrån den enda. En fördelning med olika utbildningar, erfarenheter och bakgrunder är också viktigt och att lagstifta fram en genomsnittlig fördelning utifrån alla tänkbara variabler blir fullständigt omöjligt att genomföra.  Särskilt för små företag, vilket majoriteten av Sveriges företag är. Även om det kan kännas föråldrat att prata om skillnader mellan manligt och kvinnligt så är det en debatt som inte är över på långa vägar. Statistiken visar att det verkligen finns en skillnad i perspektiv, som gör att helheten blir bättre. Vad händer om man höjer blicken lite till? När vi vågar ta in styrelseledamöter som inte är kopior av oss själva utan så olika oss som det bara går tar vi bara nästa logiska steg. Vi har bara skrapat på ytan av potentialen med mångfald i styrelserummet. Alla vi som är inblandade i ett bolags styrning, oavsett position, måste ständigt fatta beslut som påverkar företagets trygghet eller till och med överlevnad. De besluten måste vi fatta utifrån tillgänglig information, så mycket och säker information som möjligt. I efterhand kan vi konstatera att det är bättre med blandade styrelser, men det krävdes att någon tog initiativ till den utvecklingen. I det här fallet råkade det komma ur ett behov av större jämställdhet även i styrelserummen. Ibland kan det krävas ett hot för att något ska hända. När vi fattar våra egna beslut så tar vi själva ansvaret oavsett om det blir rätt eller fel. Det är aldrig statens eller någon annans ansvar att ge dig tillräckligt mycket information för att fatta genomtänkta och välanalyserade beslut i stället för att gissa. Det är alltid ditt eget som företagare. Vi på Syna finns här för att hjälpa dig få den information som just du behöver för dina beslut. Dina visioner ansvarar du själv för.  

Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män

Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män

2017-06-12

Styrelser med både kvinnliga och manliga ledamöter ger säkrare bolag än enkönade styrelser. Det visar statistik från Syna, som gått igenom alla klassade aktiebolag. Hela 73 procent av aktiebolagen har enbart män i sina styrelser. Skillnaden i risk för obestånd mellan dessa och bolag med enbart kvinnor i styrelsen är dock liten. – Vi gör en kreditklassning av alla aktiva aktiebolag som inte är precis nystartade. Sedan har vi jämfört den klassningen med styrelsernas sammansättning, undantaget suppleanter, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Den jämförelsen mellan bolag vars styrelser har både män och kvinnor samt företag med bara ett kön i styrelsen ger ett slående resultat: Risken för ett aktiebolag att hamna på obestånd är i genomsnitt 0,69 procent, ungefär hälften så stor risk som för bolagen med enkönade styrelser. De har därmed också den näst högsta kreditklassen, fyra av fem, mot mittenklassen tre för övriga. – Det är fantastiskt intressant att skillnaden är så tydlig, säger Synas vd Karl Stjerna. En brett sammansatt styrelse får mer kunskap att förlita sig på när den fattar beslut. Det är också ofta stora bolag som kan ha en bredd i en stor styrelse och då lägger de samtidigt ned mer energi på tillsättningarna. Att bolag med enbart kvinnor i styrelserna har något högre risk än bolag med bara män ser han däremot mer som ett branschfenomen. – Typiskt manliga branscher som bygg och hantverkare har nu en stor efterfrågan både på grund av gynnsamma avdrag och konjunkturen.  

Nicholas Felton gör data till konst

Nicholas Felton gör data till konst

2017-06-12

Har du någonsin funderat över att kartlägga dig själv? Nicholas Felton, grafisk designer från New York med ovanligt stark vurm för statistik, har testat. Under tio år, dessutom. – Jag är som Neo i Matrix, jag ser data överallt. Data är som en mikroskopisk vy av något mycket större. Nicholas Felton, grafisk designer och konstnär, är på plats i Malmö för att föreläsa på konferensen Nordkredit, som arrangerades av Syna. Han har utvecklat Facebooks tidslinje och hans verk finns representerade i MoMas permanenta utställning. Nicholas Felton själv beskriver sig som en designer, entreprenör och konstnär vars fokus är att översätta vardaglig data till meningsfulla objekt och erfarenheter. Det låter kanske något abstrakt, men det är precis det han gör: konst av data. Mest känd är han för sina personliga årsrapporter där han på olika sätt – såväl kreativa som imponerande omständliga – samlat in data om sitt vardagliga liv för att därefter koka ner och presentera i visuella grafiska verk: kartor, grafer och statistik med ett långt större personligt innehåll än vi är vana vid att se. Inte mindre än tio sådana årsbokslut har hans enorma datainsamlingar resulterat i, alla tryckta i begränsad upplaga med strykande åtgång. – Mitt intresse för data bottnar i de historier som kommer fram ur den, och själva visualiseringen, berättar Nicholas Felton. – Jag gillar framför allt individuell data, vad den kan säga om en person. Det är vad jag lägger störst del av min tid på, verktyg för att förstå en persons digitala fotspår. Många företag vet mer om folk än de själva gör. Jag vill hjälpa människor att förstå vad som är dokumenterat om dem. Den ambitionen har mynnat ut i två användarvänliga projekt: dels Daytum, en webbaserad tjänst för att snabbt samla in, kategorisera och kommunicera data ur användarens dagliga liv, dels appen Reporter där användaren med appens hjälp dokumenterar, visualiserar och får grepp om data om sitt liv. Här är sekretessen viktig – användaren själv väljer om det som samlats in ska delas med någon utomstående. I sina personliga årsbokslut har Nicholas Felton mätt alla möjliga mer och mindre intima detaljer om sitt liv. Som var han rest, hur mycket alkohol han druckit, och vilka konversationer han fört under ett år (närmare bestämt 12 000 manuellt loggade sådana kom han upp i.) Under två månader tog han till exempel ett foto var 30:e sekund. Tröttnar du aldrig på data? – Nej. Jag blir trött på insamlingen ibland, att försöka registrera alla konversationer var utmattande och gjorde att jag inte hann med sånt som jag ville göra. Det blev lite jobbigt till slut, jag började välja att inte säga tack till någon som höll upp en dörr för att slippa dokumentera konversationen. Hur presenterar du din konst? – Alltid i print. Att göra det på papper är väldigt utmanande: det är inte interaktivt utan du måste välja precis vad det är du vill dela, det blir mycket mer fokus. Och på webben är det du gjort borta inom fem år – papper kan hålla i över hundra år vilket jag älskar. 2010 dog Nicholas Feltons pappa. Efter sig lämnade han en mängd personliga ägodelar som alla var ledtrådar till det liv han levt innan han bildade familj. – Ett 50 år gammalt pass, 30 år av kalendrar, vykort från 1959, 2000 diabilder … Jag insåg att alla de här bitarna tillsammans kunde berätta historien om min pappas liv så efter att ha frågat min syster om lov försökte jag återskapa hans livs historia. Det tog mig sex veckor att gå igenom allt. – Att fördjupa mig i min pappas liv gjorde det mer intressant – då börjar det handla om historierna som kommer fram ur datan. Den samlade bilden av pappans resväg genom livet synliggjorde Nicholas Felton i sin Feltron Annual Report 2010. Men alla svar fick han inte: – Min pappas data väckte en massa obesvarade frågor, som varför var han i Vietnam under kriget när han inte tillhörde det militära? Hans bror som dog innan honom brukade alltid retas med honom och kalla honom spion, men så vitt jag vet var han hissreparatör. Mer än så får jag aldrig veta.   Nicholas Felton, grafisk designer och konstnär, föreläste på konferensen Nordkredit, som arrangerades av Syna i Malmö i början av sommaren.  Läs mer om Nicholas Felton på hemsidan feltron.com.  

Ny lag om företagshemligheter

Ny lag om företagshemligheter

2017-06-12

En ny utredning föreslår att lagen om företagshemligheter ska bytas ut för att anpassa sig till EU:s direktiv. I betänkandet föreslås även en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande haft tillgång till genom anställning eller uppdrag.

Tre fjärdedelar av företagen kvar efter tre år

Tre fjärdedelar av företagen kvar efter tre år

2017-06-12

Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. De branscher som klarat sig bäst är jordbruk, skogsbruk och fiske, där 86 procent av företagen fanns kvar. Sämst gick det för handel, transport, hotell och restaurang där 68 procent fortfarande var aktiva efter tre år.

En miljon togs från organiserad brottslighet

En miljon togs från organiserad brottslighet

2017-06-12

Under en vecka i mars slog sig Kronofogden ihop med Tullverket och polisen i en internationell operation för att kontrollera in- och utförsel av kontanta medel via de största flygplatserna. 600 000 kronor togs i beslag under veckan och ytterligare 400 000 kronor utmättes av Kronofogden, som i ett pressmeddelande säger att pengarna annars varit mycket svåra att få tag på.

Fastigheter är den säkraste branschen

Fastigheter är den säkraste branschen

2017-05-09

Fastighetsbranschen är tryggast och restaurangbranschen mest riskfylld. Det visar ny statistik från Syna. Ett genomsnittligt fastighetsbolag har sju gånger mindre risk att hamna på obestånd än en genomsnittlig restaurang, enligt statistiken. –Lågränteläget har gynnat fastigheterna väldigt mycket, liksom att det fortfarande byggs för lite i Sverige, säger Karl Stjerna. Höjs räntan så blir riskerna större, men samtidigt finns det ett oerhört stort kapital i själva bostäderna. Och alla behöver bo någonstans. Syna har rankat alla branscher som finns i landet genom att sammanställa sina kreditrankingar för samtliga bolag i Sverige. Bolagens riskprocent beräknas mellan 0 och 99,9 och räknas om så fort någonting händer i bolaget, från skiften i styrelsen till betalningsanmärkningar. De allra flesta bolagen får mellan 0,8 och 3,0 i riskprocent, vilket sammanfattas med medelbetyget 3. – På 10 000 bolag med kreditrating 3 kommer alltså mellan 80 och 300 att komma på obestånd inom tolv månader, förklarar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Nu har vi samlat ihop alla data branschvis och tittat på genomsnittet för varje bransch. Bland de stora branscherna med många aktiva företag så är det framför allt restaurangbranschen som sticker ut negativt och fastighetsbranschen positivt. Restaurangerna landar på en riskprocent på 3,48 procent medan risken för ett genomsnittligt fastighetsbolag bara ligger på 0,45 procent. –Vi ser hur restaurangbranschen utmärker sig i statistiken, säger Synas VD Karl Stjerna. Det är ofta relativt små bolag med stenhård konkurrens och små marginaler. Dessutom måste man ta en stor initial investering när man startar en restaurang.  

Att ta ansvar är en bra affär

Att ta ansvar är en bra affär

2017-05-09

Nästan allting vi sysslar med här på Syna innehåller statistik. Vi kan samla in nästan vad som helst om företag och bryta ned det på hur många sätt som helst för att hitta olika sätt att beskriva verkligheten. Men statistik ger aldrig hela bilden. Siffror kan aldrig beskriva en magkänsla eller ansvaret det innebär att säga nej till någon. I varje affärsbeslut gäller det att vara ansvarsfull. Vi på Syna har utvecklat en lång rad tjänster som hjälper dig att just ta ansvarsfulla beslut. Jag är extra stolt över vår kreditklassning. Till skillnad från en traditionell rating, som inte gör en individuell bedömning av företaget, tar vår kreditklassning hänsyn till en massa företagsspecifik data som vägs samman. Att en person eller ett företag en gång fått en betalningsanmärkning behöver inte betyda att de inte är en bra och stabil betalare idag. Företag klassas mellan 1 och 5 där en etta betyder hög risk och en femma väldigt låg risk. Du kan också se företagets klassningshistorik som visar hur dess risk för obestånd och kreditklassning har förändrats över tiden. Någon form av risk måste man alltid ta. Det går bara att göra på väldigt olika sätt och av väldigt olika skäl. Många skulle nog säga att Trianon, vars vd Olof Andersson intervjuas i det här nyhetsbrevet, tog en väldigt stor risk genom att investera i miljonprogramsområden. Nedgångna hus med dålig relation till hyresgästerna renoverades och blev energieffektiva utan att för den skull chockhöja hyran. Det är tio års arbete som lett fram till att Trianon nu belönats både av Malmö stad, som gav företaget sitt näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling, och av marknaden som gjort företaget till en framgångssaga. Vinsterna används både till att köpa fler existerande fastigheter och satsa på nybyggen – i miljonprogrammen, förstås. Den typen av vinster får man bara genom att ta risker och visa ansvar för både sina kunder och hela sitt samhälle. Naturligtvis tar Trianon kreditupplysningar på sina nya hyresgäster, men en betalningsanmärkning behöver inte betyda nobben. Det kan i stället betyda en andra chans. Så kan man ta risker och ansvar samtidigt, genom att veta vad man gör och varför. Vi finns här för att hjälpa dig att få så mycket information som möjligt inför dina små och stora beslut i affärslivet. Ju mer du vet, desto mer ansvarsfulla beslut kan du fatta. Det enda vi inte kan berätta för dig är när någon förtjänat en andra chans – eller en tredje eller fjärde. Glöm bara inte att du måste ta ansvar för att säga nej också.  

Så blev miljonprogrammet en vinnare

Så blev miljonprogrammet en vinnare

2017-05-09

Med nya grepp, en stark tro på människor och utan rädsla för utmaningar har fastighetsbolaget Trianon visat hur man gör kombon ekologisk och social hållbarhet vinnande. Så pass att det prisats med Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling 2017. – Vi är väldigt stolta och glada. Priset är en bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi utvecklar våra fastigheter med nytänk, säger vd Olof Andersson. Olof Andersson tror på affärer. Och på miljonprogramsområden. När han för sju år sedan köpte Vårsången i Lindängen i Malmö, var det fjärde gången bostadsområdet bytte ägare under en tioårsperiod. Beståndet var slitet och relationen till hyresgästerna obefintlig. Olof Andersson berättar om bränder, skadegörelse och otillåten andrahandsuthyrning. – Det till och med bodde folk i källarna. När vi insåg läget så bestämde vi oss för att rusta upp husen både socialt och fysiskt. Sagt och gjort. Den fysiska upprustningen bestod bland annat i att energieffektivisera husen genom att byta ut gammal teknik mot ny och renovera fasaderna. – Husen drar 75 procent mindre el idag, vilket har gett till en besparing på 40 procent. Målet är 50 procent, men vi är inte långt därifrån, konstaterar han. Bostäderna har rustats med hänsyn till hyresgästernas ekonomi. – Istället för en totalrenovering med kraftig hyreshöjning så har vi gjort en lightmodell och inte höjt hyrorna med mer än 600 kronor för en vanlig trerummare. Vilket matchar den betalningsvilja och betalningsförmåga som våra hyresgäster har. Bland annat genom att bygga ett fräscht Tvättotek med tillhörande café har Trianon skapat kostnads- och yteffektiva badrum utan plats för tvättmaskiner. Och på köpet gett de boende en mötesplats. Det var den ekologiska hållbarheten – fullt genomförbar med hjälp av god vilja och modern teknik, alltså. Men hur höjer man den sociala hållbarheten i utsatt bostadsområde med lika slitet rykte som bostäder? Pusselbitarna är många (se fakta), och Olof räknar upp allt från jämställda utemiljöer och gratis odlingslotter till subventionerat medlemskap i fotbollsklubben BK Olympic för barn och unga. En bit som sticker ut är satsningen på att skapa jobb åt de boende i området. – De som jobbar hos oss får ingen praktik utan riktiga jobb. Vi har anställt 13 stycken bovärdar. Eftersom de bor här har det gett oss 13 stycken heltidsanställda ambassadörer som på så vis verkar dygnet runt. Det har blivit en form av social kontroll och fått bort all form av skadegörelse. Samtidigt har Trianon även satsat på att bygga nya bostäder i Vårsången – de första på över trettio år. Både här och i upprustningen av de äldre husen har Trianons leverantörer, som Peab, fått anställa lokala förmågor och ytterligare 20 personer har fått arbete. – Min erfarenhet är att de allra flesta människor har en oerhörd kraft när de hamnar i ett sammanhang. Alla vill ju vara med och jobba och bidra till samhället.   Varifrån kommer ditt sociala driv? – Jag är affärsman i grunden och brinner för affärer. Och när jag antog utmaningen med Vårsången så var det en avgörande parameter att ändra bilden av området som värderar våra hus, säger Olof Andersson. I området finns även vårdboende och LSS-boende och en stor del av lägenheterna hyrs ut till personer med försörjningsstöd. – I det sociala ansvarstagandet ingår ju att alla ska ha någonstans att bo. Som en del i bedömningen av nya hyresgäster köper Trianon kreditupplysningar av Syna. – Men vi accepterar också att man kan ha betalningsanmärkningar – det behöver inte innebära att man är diskvalificerad på bostadsmarknaden. Vårt mål är att ha långsiktiga hyresgäster och bara för att man en gång har missat en betalning så innebär det inte att man inte är en skötsam och långsiktig hyresgäst. Alla är absolut värda en andra chans. Nu blickar Trianon framåt. Nästa projekt är att rusta upp det senaste förvärvet Rosengårds centrum och att bygga 500 nya bostäder i Malmö de närmaste 5–10 åren. – Vi tittar på möjligheter till förtätningar och borätter. Miljonprogrammet är en otrolig resurs med fantastiska miljöer, säger Olof Andersson. – I vilka nyproducerade områden kan du släppa ut en femåring ensam på gården för att leka? Här finns stora gröna ytor och inga bilar.  . Åtgärderna som lyfter Trianons områden Hjälper områdets boende till jobb Stöd till ungdomar Projekt med syfte att skapa jämställda utemiljöer Renovering av lägenheter vid omflyttning Renoveringar som endast höjer hyran med 600 kr/mån Gratis odlingslotter Tidning med information om vad som händer i området Nattfotboll Krav på leverantörerna att anställa boende från Vårsången Café & Tvättotek Förskola Gym Samverkan och dialog   Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Motivering: Årets vinnare får priset för att gång på gång ha visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget. Med sin starka lokala förankring och sitt stora engagemang för Malmö och dess invånare har de blivit en stark och viktig aktör på fastighetsmarknaden i staden. Priset delades ut på Malmös Näringslivsgala i februari 2017.

Öresundsbron får allt mer trafik

Öresundsbron får allt mer trafik

2017-05-09

Öresundsbron har fått en bra start på 2017, både intäkter och trafik fortsätter att öka. Varje dygn under första kvartalet korsade 521 fler fordon bron än under samma period under fjolåret. Det innebar ökade intäkter på nio miljoner danska kronor. Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, säger i ett pressmeddelande att intäktsökningen framför allt beror på en medveten satsning på BroPasskunder, som slagit nytt rekord under kvartalet. De totala intäkterna ökade till 398 miljoner danska kronor under första kvartalet. Det totala resultatet minskade dock med fyra miljoner till 209 miljoner danska kronor på grund av högre räntekostnader.

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

2017-05-09

Konsumenter som drabbas av vårdslös finansiell rådgivning har rätt till ersättning. Men har de också rätt till ersättning för utebliven vinst? Två olika skrivningar, en med vardera innebörd, går nu ut på remiss från regeringens utredare Bertil Bengtsson. Dagens lagtext säger att konsumenter har rätt till ersättning för förmögenhetsskada som uppstått på grund av finansiell rådgivning som antingen varit vårdslös eller medvetet skadlig. Förarbetena till lagen, som använts för att utveckla dagens praxis, lägger till att man inte har rätt till ersättning för utebliven vinst. Det vill ny regeringen förtydliga. – Det ligger i både företagens och konsumenternas intresse att reglerna på området är tydliga och att skyddet är väl avvägt. Promemorian kommer nu att skickas på remiss och regeringen kommer därefter att överväga vilka åtgärder den ska föreslå, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Två alternativa förslag till lagtexter har därför arbetats fram. Ett skriver tydligt att det inte ska gå att få ersättning för utebliven vinst, det andra att konsumenten kan ha rätt till även sådan ersättning. Utredningen föreslår också att konsumenter ska kunna kräva att en vårdslös rådgivare ska ta över ett finansiellt instrument som tappar mycket i värde och ersätta konsumenten för inköpspriset.

Nyföretagandet minskar igen

Nyföretagandet minskar igen

2017-05-08

I april minskade nyföretagandet i Sverige med 17,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar ny statistik från Bolagsverket. – Nyföretagandet i landet har varit ganska svängigt hittills under 2017. Förra månaden innebar en kraftig ökning med drygt 22 procent, och nu ser vi en rekyl under april, med en tillbakagång på nästan 18 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Totalt registrerades knappt 5 000 nya företag under april månad, en minskning med drygt 1000 jämfört med samma månad 2016. Alla bolagsformer minskade under månaden. I mars var utvecklingen den rakt motsatta, med en ökning av nyföretagandet på hela 22,4 procent. Totalt för året visas dock nu en minskning på drygt två procent.

Stort intresse för att starta AB i hela landet

Stort intresse för att starta AB i hela landet

2017-04-10

Antalet aktiebolag som startas i Sverige fortsätter att öka. Trenden är tydlig över hela landet, men det finns också stora geografiska skillnader mellan de olika länen. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under 2016 startades drygt 48 000 nya aktiebolag i Sverige, en ökning med 3,1 procent jämfört med året tidigare. – Vi har sett en hög tillväxttakt de senaste åren, säger Synas vd Karl Stjerna. Den tog verkligen fart när revisorstvånget avskaffades för mindre aktiebolag och det minsta aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Ökningen är generell över hela landet, men den allra högsta procentuella tillväxttakten återfinns i Kronobergs län. Bara i tre län minskade antalet startade aktiebolag jämfört med föregående år: Dalarnas län, Värmlands län och Jämtlands län. – Det är inte ofta man ser en högre tillväxt i Kronoberg än i Stockholm, säger Karl Stjerna. Det är uppenbarligen inte bara storstäderna som driver landets tillväxt, utan det finns ett stort intresse för företagande över hela landet. Många tror på sina affärsidéer och vågar ta språnget att starta eget.   Hela listan: Län Nystartade AB 2016 Nystartade AB 2015 ökning/            minskning % Stockholms län 17861 17475 386 2,21% Uppsala län 1435 1368 67 4,90% Södermanlands län 1029 1007 22 2,18% Östergötlands län 1604 1536 68 4,43% Jönköpings län 1260 1252 8 0,64% Kronobergs län 690 621 69 11,11% Kalmar län 714 663 51 7,69% Gotlands län 275 258 17 6,59% Blekinge län 424 407 17 4,18% Skåne län 5719 5534 185 3,34% Hallands län 1457 1441 16 1,11% Västra Götalands län 7754 7192 562 7,81% Värmlands län 825 872 -47 -5,39% Örebro län 1085 1072 13 1,21% Västmanlands län 920 927 -7 -0,76% Dalarnas län 828 913 -85 -9,31% Gävleborgs län 919 848 71 8,37% Västernorrlands län 827 859 -32 -3,72% Jämtlands län 587 618 -31 -5,02% Västerbottens län 959 926 33 3,56% Norrbottens län 867 812 55 6,77% Totalt: 48039 46601 1438 3,09%    .

Syna hellre en gång för mycket

Syna hellre en gång för mycket

2017-04-10

Välkommen till ett nytt och annorlunda nyhetsbrev från Syna. Eftersom vår marknad är information tänker vi i fortsättningen ge er, våra kunder, lite extra information varje månad i denna form. Exklusiva nyheter som bygger på vår egen statistik, intervjuer med spännande människor, korta uppdateringar om vad som händer på myndigheter och företag som påverkar din verksamhet och för den delen mina egna tankar.  I fjol startades över 48 000 nya aktiebolag i Sverige, vilket du kan läsa mer om här. Det innebär att över 48 000 drömmar tog ett första steg mot att bli verklighet. När man läser statistik är det så lätt att glömma bort att bakom varje företag finns en människa, eller flera, som satsar allt på sin dröm. Det kvittar om det är en pizzabagare eller en spelutvecklare som ligger bakom affärsplanen, allting startar alltid med en människa och en dröm. Syna startade också som en dröm strax efter andra världskriget. En dröm om ett dansk-svenskt kreditupplysningsföretag som skulle bidra till tätare affärsrelationer i Öresundsregionen och mellan länderna. Branschen ser givetvis helt annorlunda ut i dag, men vi bygger vidare på drömmen om att hjälpa fler företag att ta bättre beslut för att göra mer affärer. Kreditupplysningsföretag ses lätt som något väldigt stort, opersonligt och kanske lite hotfullt. Det är inte vad vi vill vara. Vi ska ge dig som kund personlig service och leva upp till vårt arv som Sveriges äldsta företag i branschen, grundat redan 1947. Därför vill vi gärna göra lite oväntade saker också, som du kan läsa om i intervjun med Douglas Heinz i detta nyhetsbrev. På näringslivsgalan i Malmö slog vi oss ihop för att ordna ett stentufft träningspass mellan prisutdelningarna. Vi vill att våra kunder och partners ska utveckla sina företag, men vid träning handlar det också om att sätta mål och nå dem. Bakom alla siffror som vi arbetar med vill vi alltid se människorna med drömmar. Det finns olika uppfattningar om vad ett kreditupplysningsföretag egentligen är, men min bestämda åsikt är att vi ska arbeta för dig som företagare för att hjälpa dig att se till att just din dröm inte spricker. Det bästa sättet är att sprida information så att du har så mycket fakta som möjligt inför dina viktiga beslut. Att inte ge ett lån eller att inte sälja till en viss kund kan vara skillnaden mellan att klara sig och att tvingas ge upp för ett litet företag. Och nästan alla börjar ju som små företag med stora drömmar. Ett enda dåligt beslut eller en förlorad affär kan få stora konsekvenser. Så spricker både företag, vänskaper och drömmar. Min dröm är att hjälpa dig att göra din egen dröm till verklighet. Så syna hellre en gång för mycket än en gång för lite. För alla våra drömmars skull.  

Träning på näringslivsgalan

Träning på näringslivsgalan

2017-04-10

Stökigt och svettigt blev det när Syna fick Malmös näringsliv att hänga med på ett nätverkande träningspass på Clarion Malmö Live i samband med årets näringslivsgala. Vi snackar hinderbana i en hotellobby, flera hundra burpees och 23 trappors sprint upp till Zlatan-sviten. – Att röra sig tillsammans är ett klockrent sätt att nätverka, säger Douglas Heinz, vd på Klottrets fiende och en av deltagarna på passet. Att hälsa och träning blivit en ny arena för möten och kontaktknytande blev riktigt tydligt när Syna tillsammans med nätverket Business & Training tog över Clarion Hotel Malmö Live för ett träningspass. Ett pulshöjande och något udda inslag på Malmö Näringslivsgala 2017, lett av Malmökillarna bakom hinderbaneloppet Toughest. – Under den gemensamma uppvärmningen använde vi hotellobbyn där de byggt upp en del hinder från Toughest, såna som man ska hoppa över och krypa under. Det var lite kul, hotellgästerna undrade nog vad det var för folk som sprang där, berättar Douglas Heinz. Teamwork och burpees Douglas Heinz är själv ett stort fan av just träning som nätverkande och var en av de 30 föranmälda som lyckats knipa en plats på det populära passet. – Efter uppvärmningen delades vi in i grupper med varsin coach, och då var det burpeedags. Jag minns inte hur många det var, men säkert 140 stycken eller så som vi delade på. Eftersom vi var i team så hjälptes vi åt, det hängde inte bara på individen. Med rejält uppvärmda hjärtan och kroppar blev det därefter dags för finalen – 23 trappors sprint upp till Zlatansviten, två våningar under Malmö Lives berömda skybar. – De 23 trapporna var ingen omöjlig uppgift och alla klarade det. Det var ju skönt när man kom upp dit och vyn från sviten var ganska sinnessjuk. Väl uppe bjöds det på vitaminvatten och bars, och fanns utrymme för att snacka lite och lära känna varandra och folket från de arrangerande företagen. Det var verkligen en riktigt trevlig grej, de hade styrt upp det väldigt bra, säger Douglas Heinz. Viktigt med vardagsmotion – Vi gjorde det här tillsammans för att belysa vikten av vardagsmotion och hälsa för vår personal. Våra företag ser olika ut, men människorna som jobbar hos oss är alla lika på det sätt att fysisk aktivitet får dem att må bättre, säger Harald Stjerna. Haralds träningsengagemang sträcker sig bortom vad han kan göra för näringslivet – han är mannen bakom folkhälsoinitiativet Träna i parken, som under flera år försett Malmöborna med gratis träning i staden. – Träning och hälsa är viktigt för alla! Och vi är förstås oerhört tacksamma över att Malmö Live lät oss använda lokalerna på det här sättet, avslutar Harald Stjerna. Viktigt att syna de nominerade Syna stod även för bakgrundskontroller av de företag som var aktuella för de olika priserna. – Syna gav oss snabb och mycket bra hjälp att kontrollera de nominerade företagen så att vi kunde veta att allt står rätt till, säger Thobias Lading, näringslivsutvecklare, Malmö stad, som även satt i en av jurygrupperna. – Synas hjälp är mycket viktig och tillsammans med vår dialog med de nominerade företagen gjorde den att vi kunde skapa oss en god helhetsbild. Men varför är det då viktigt att göra en bakgrundskoll? – Nomineringen öppnar många dörrar och ger väldigt mycket media och uppmärksamhet, och då är det viktigt att veta att den man nominerar har skött sig. Att nominera duktiga företagare är ett sätt att belysa det goda som händer i staden, säger Lena Persson, näringslivsutvecklare, Malmö stad. Malmö Näringslivsgala 2017 var den femtonde i Malmös historia – och den första i Synas. – Vi vill vara med och utveckla näringslivsgalan för att göra den bättre och mer intressant för fler, säger Harald Stjerna, Syna. Vem äger och tar hand om varumärket Malmö? Träningspasset på Clarion Hotel var inte Synas enda bidrag under galan. Ett samtal under rubriken Vem äger och tar hand om varumärket Malmö, lockade många åhörare. I samtalspanelen satt bland andra Klas Tjebbes (varumärkesspecialist, känd från FC Rosengård), Heidi Avellan (politisk chefredaktör Sydsvenska dagbladet) och Fatime Nedzipovska (mångfaldsstrateg och grundare av Brightful). – Programpunken om Malmös varumärke blev helt fullbokad – om hur alla företag i Malmö kan ta ansvar för att Malmö ska fortsätta växa som det gör nu, säger Harald Stjerna och pekar på Business Insider Nordics konstaterande att Malmö sticker ut när det handlar om företagsamhet och tillväxt. – När många andra har intresse av att sprida negativa bilder av staden är det extra viktigt som företagare stå upp och arbeta för Malmö och bidra till en nyanserad bild, säger Harald Stjerna.   FAKTA – 2016 års näringslivshjältar prisade Malmö Näringslivsgala arrangeras årligen sedan 15 år tillbaka, av Malmö stads näringslivskontor. Syna ingår i nätverket runt galan sedan våren 2016. Under hösten har allmänheten kunnat nominera sina kandidater till de sju kategorierna på Malmö Näringslivsgala: Mångfald, Life Science, Kreativa näringar, Miljö och hållbar utveckling, Årets näringslivsrookie, Årets jobbkomet och Årets företagare. Efter det har jurygrupperna valt ut tre finalister i varje kategori. På galan den 13 februari på Malmö Live avslöjades de sju vinnarna inom respektive kategori: Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar – Signe Persson Melin. Årets näringslivsrookie i Malmö – Arthro Therapeutics, Jacob Dahlberg. Malmö Stads Näringslivspris inom life science – Biora. Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald – Skanska. Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling – Trianon. Årets företagare i Malmö – Addpro, Nicklas Persson. Årets jobbkomet i Malmö – Massive Entertainment. Därtill delades ytterligare två priser ut: Bästa Malmöambassadör – dr Cleopatra Doumbia-Henry, World Maritime University. Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling – Mats Paulsson. Läs mer om Malmö Näringslivsgala på http://www.malmonaringslivsgala.se  

Hårdare tag mot bluffakturor

Hårdare tag mot bluffakturor

2017-04-10

Ett nytt förslag från Näringsdepartementet lanserar en ny brottsrubricering: grovt fordringsbedrägeri. Tillsammans med att straffskalorna höjs hoppas näringsminister Mikael Damberg att detta ska försvåra för brottslingar som skickar ut bluffakturor. Jämfört med dagens lagar betyder den nya rubriceringen att bevisbördan minskar. I dag måste det bevisas att mottagarna lidit eller riskerat att lida ekonomisk förlust. Det kravet avskaffas. I stället blir det straffbart att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Straffskalan skärps också till fängelse i mellan sex månader och sex år. Arbetet med en ny blufflag har pågått i fyra år och den nya lagen föreslås gälla från den 1 juli 2017. Läs mer på regeringens hemsida  

Skåne lockar allt mer riskkapital

Skåne lockar allt mer riskkapital

2017-04-10

Stockholm och Köpenhamn var inte oväntat de städer i Norden som lockade mest riskkapital under 2016, men det är Malmö och Skåne som verkligen sticker ut. Det skriver Business Insider Nordic. Stockholm är stabil etta med 247 investeringar under året med Köpenhamn som distanserad två med 98 investeringar. Den minsta regionen som mätts, Malmö-Lund-Helsingborg, chockar dock genom att komma trea med 78. Det är mer än dubbelt så mycket som Göteborg och även före både Oslo och Helsingfors. De totala investeringarna i regionen under de senaste tre åren ligger på över 300 miljoner dollar och kurvan pekat brant uppåt. Under 2016 var tillväxten imponerande 160 procent. De största investerarna i Skåne är svenska aktörer som Almi Invest och Industrifonden, men en av fem finansieringar hade internationella aktörer inblandade, skriver Business Insider Nordic. Länk till artikeln

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

2017-04-10

En lagrådsremiss från regeringen ska minska risken för att privatpersoner får betalningsanmärkningar utan att ens känna till skulden. Detta genom att en gäldenär som betalar skulden samtidigt som Kronofogden skickar en underrättelse ska slippa själva betalningsanmärkningen. Idag kan staten eller kommuner skicka privatpersoners skulder direkt till Kronofogden utan att besked om att den ska betalas har nått gäldenären. Det gäller till exempel skatter och felparkeringsavgifter. – Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalningsanmärkningar. De leder också till att kreditgivarna får bättre information genom att kreditupplysningarna speglar verklig betalningsvilja och betalningsförmåga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Läs mer på regeringens hemsida