Nyhetsarkiv

Tidigare publicerade nyheter

Höj blicken i styrelserummet

Höj blicken i styrelserummet

2017-06-12

Vi på Syna kan läsa ut mycket ur vår statistik – och göra det åt dig när du vill veta hur det verkligen ligger till med något. När det pågår en samhällsdebatt så har vi lyxen att kunna gå till siffrorna och se hur det faktiskt ligger till, snarare än att gissa. Sammansättningen av styrelser har diskuterats i riksdagen och på regeringsnivå i flera år, så vi bestämde oss för att ta en titt på om det verkligen gör någon skillnad om det både finns män och kvinnor i en bolagsstyrelse. Och det gör det. Stor skillnad till och med. Det skiljer en hel kreditklass mellan bolag med blandade styrelser och de som bara har män eller bara kvinnor, från en medelmåttig trea till en imponerande fyra på vår femgradiga skala. Hotet om kvotering har startat en viktig debatt som i sin tur tycks ha påverkat företagen i en mer jämställd riktning. Bevisligen säger statistiken att en jämnare könsfördelning i styrelsen är ett tecken på ett mer välskött företag. Det är något som även vi på Syna måste ta till oss. Vi är idag fyra män med samma efternamn i vår styrelse. Utvecklingen har varit bra de senaste åren, men hur bra hade det gått om vi hade haft blandad styrelse? Ingen vet, men nu vet vi att de bolag som har blandade styrelser i genomsnitt är mer välskötta. Könsfördelningen tycks alltså vara en faktor i hur säkert företaget är, men det är långt ifrån den enda. En fördelning med olika utbildningar, erfarenheter och bakgrunder är också viktigt och att lagstifta fram en genomsnittlig fördelning utifrån alla tänkbara variabler blir fullständigt omöjligt att genomföra.  Särskilt för små företag, vilket majoriteten av Sveriges företag är. Även om det kan kännas föråldrat att prata om skillnader mellan manligt och kvinnligt så är det en debatt som inte är över på långa vägar. Statistiken visar att det verkligen finns en skillnad i perspektiv, som gör att helheten blir bättre. Vad händer om man höjer blicken lite till? När vi vågar ta in styrelseledamöter som inte är kopior av oss själva utan så olika oss som det bara går tar vi bara nästa logiska steg. Vi har bara skrapat på ytan av potentialen med mångfald i styrelserummet. Alla vi som är inblandade i ett bolags styrning, oavsett position, måste ständigt fatta beslut som påverkar företagets trygghet eller till och med överlevnad. De besluten måste vi fatta utifrån tillgänglig information, så mycket och säker information som möjligt. I efterhand kan vi konstatera att det är bättre med blandade styrelser, men det krävdes att någon tog initiativ till den utvecklingen. I det här fallet råkade det komma ur ett behov av större jämställdhet även i styrelserummen. Ibland kan det krävas ett hot för att något ska hända. När vi fattar våra egna beslut så tar vi själva ansvaret oavsett om det blir rätt eller fel. Det är aldrig statens eller någon annans ansvar att ge dig tillräckligt mycket information för att fatta genomtänkta och välanalyserade beslut i stället för att gissa. Det är alltid ditt eget som företagare. Vi på Syna finns här för att hjälpa dig få den information som just du behöver för dina beslut. Dina visioner ansvarar du själv för.  

Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män

Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män

2017-06-12

Styrelser med både kvinnliga och manliga ledamöter ger säkrare bolag än enkönade styrelser. Det visar statistik från Syna, som gått igenom alla klassade aktiebolag. Hela 73 procent av aktiebolagen har enbart män i sina styrelser. Skillnaden i risk för obestånd mellan dessa och bolag med enbart kvinnor i styrelsen är dock liten. – Vi gör en kreditklassning av alla aktiva aktiebolag som inte är precis nystartade. Sedan har vi jämfört den klassningen med styrelsernas sammansättning, undantaget suppleanter, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Den jämförelsen mellan bolag vars styrelser har både män och kvinnor samt företag med bara ett kön i styrelsen ger ett slående resultat: Risken för ett aktiebolag att hamna på obestånd är i genomsnitt 0,69 procent, ungefär hälften så stor risk som för bolagen med enkönade styrelser. De har därmed också den näst högsta kreditklassen, fyra av fem, mot mittenklassen tre för övriga. – Det är fantastiskt intressant att skillnaden är så tydlig, säger Synas vd Karl Stjerna. En brett sammansatt styrelse får mer kunskap att förlita sig på när den fattar beslut. Det är också ofta stora bolag som kan ha en bredd i en stor styrelse och då lägger de samtidigt ned mer energi på tillsättningarna. Att bolag med enbart kvinnor i styrelserna har något högre risk än bolag med bara män ser han däremot mer som ett branschfenomen. – Typiskt manliga branscher som bygg och hantverkare har nu en stor efterfrågan både på grund av gynnsamma avdrag och konjunkturen.  

Nicholas Felton gör data till konst

Nicholas Felton gör data till konst

2017-06-12

Har du någonsin funderat över att kartlägga dig själv? Nicholas Felton, grafisk designer från New York med ovanligt stark vurm för statistik, har testat. Under tio år, dessutom. – Jag är som Neo i Matrix, jag ser data överallt. Data är som en mikroskopisk vy av något mycket större. Nicholas Felton, grafisk designer och konstnär, är på plats i Malmö för att föreläsa på konferensen Nordkredit, som arrangerades av Syna. Han har utvecklat Facebooks tidslinje och hans verk finns representerade i MoMas permanenta utställning. Nicholas Felton själv beskriver sig som en designer, entreprenör och konstnär vars fokus är att översätta vardaglig data till meningsfulla objekt och erfarenheter. Det låter kanske något abstrakt, men det är precis det han gör: konst av data. Mest känd är han för sina personliga årsrapporter där han på olika sätt – såväl kreativa som imponerande omständliga – samlat in data om sitt vardagliga liv för att därefter koka ner och presentera i visuella grafiska verk: kartor, grafer och statistik med ett långt större personligt innehåll än vi är vana vid att se. Inte mindre än tio sådana årsbokslut har hans enorma datainsamlingar resulterat i, alla tryckta i begränsad upplaga med strykande åtgång. – Mitt intresse för data bottnar i de historier som kommer fram ur den, och själva visualiseringen, berättar Nicholas Felton. – Jag gillar framför allt individuell data, vad den kan säga om en person. Det är vad jag lägger störst del av min tid på, verktyg för att förstå en persons digitala fotspår. Många företag vet mer om folk än de själva gör. Jag vill hjälpa människor att förstå vad som är dokumenterat om dem. Den ambitionen har mynnat ut i två användarvänliga projekt: dels Daytum, en webbaserad tjänst för att snabbt samla in, kategorisera och kommunicera data ur användarens dagliga liv, dels appen Reporter där användaren med appens hjälp dokumenterar, visualiserar och får grepp om data om sitt liv. Här är sekretessen viktig – användaren själv väljer om det som samlats in ska delas med någon utomstående. I sina personliga årsbokslut har Nicholas Felton mätt alla möjliga mer och mindre intima detaljer om sitt liv. Som var han rest, hur mycket alkohol han druckit, och vilka konversationer han fört under ett år (närmare bestämt 12 000 manuellt loggade sådana kom han upp i.) Under två månader tog han till exempel ett foto var 30:e sekund. Tröttnar du aldrig på data? – Nej. Jag blir trött på insamlingen ibland, att försöka registrera alla konversationer var utmattande och gjorde att jag inte hann med sånt som jag ville göra. Det blev lite jobbigt till slut, jag började välja att inte säga tack till någon som höll upp en dörr för att slippa dokumentera konversationen. Hur presenterar du din konst? – Alltid i print. Att göra det på papper är väldigt utmanande: det är inte interaktivt utan du måste välja precis vad det är du vill dela, det blir mycket mer fokus. Och på webben är det du gjort borta inom fem år – papper kan hålla i över hundra år vilket jag älskar. 2010 dog Nicholas Feltons pappa. Efter sig lämnade han en mängd personliga ägodelar som alla var ledtrådar till det liv han levt innan han bildade familj. – Ett 50 år gammalt pass, 30 år av kalendrar, vykort från 1959, 2000 diabilder … Jag insåg att alla de här bitarna tillsammans kunde berätta historien om min pappas liv så efter att ha frågat min syster om lov försökte jag återskapa hans livs historia. Det tog mig sex veckor att gå igenom allt. – Att fördjupa mig i min pappas liv gjorde det mer intressant – då börjar det handla om historierna som kommer fram ur datan. Den samlade bilden av pappans resväg genom livet synliggjorde Nicholas Felton i sin Feltron Annual Report 2010. Men alla svar fick han inte: – Min pappas data väckte en massa obesvarade frågor, som varför var han i Vietnam under kriget när han inte tillhörde det militära? Hans bror som dog innan honom brukade alltid retas med honom och kalla honom spion, men så vitt jag vet var han hissreparatör. Mer än så får jag aldrig veta.   Nicholas Felton, grafisk designer och konstnär, föreläste på konferensen Nordkredit, som arrangerades av Syna i Malmö i början av sommaren.  Läs mer om Nicholas Felton på hemsidan feltron.com.  

Ny lag om företagshemligheter

Ny lag om företagshemligheter

2017-06-12

En ny utredning föreslår att lagen om företagshemligheter ska bytas ut för att anpassa sig till EU:s direktiv. I betänkandet föreslås även en bestämmelse om straff för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som vederbörande haft tillgång till genom anställning eller uppdrag.

Tre fjärdedelar av företagen kvar efter tre år

Tre fjärdedelar av företagen kvar efter tre år

2017-06-12

Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. De branscher som klarat sig bäst är jordbruk, skogsbruk och fiske, där 86 procent av företagen fanns kvar. Sämst gick det för handel, transport, hotell och restaurang där 68 procent fortfarande var aktiva efter tre år.

En miljon togs från organiserad brottslighet

En miljon togs från organiserad brottslighet

2017-06-12

Under en vecka i mars slog sig Kronofogden ihop med Tullverket och polisen i en internationell operation för att kontrollera in- och utförsel av kontanta medel via de största flygplatserna. 600 000 kronor togs i beslag under veckan och ytterligare 400 000 kronor utmättes av Kronofogden, som i ett pressmeddelande säger att pengarna annars varit mycket svåra att få tag på.

Fastigheter är den säkraste branschen

Fastigheter är den säkraste branschen

2017-05-09

Fastighetsbranschen är tryggast och restaurangbranschen mest riskfylld. Det visar ny statistik från Syna. Ett genomsnittligt fastighetsbolag har sju gånger mindre risk att hamna på obestånd än en genomsnittlig restaurang, enligt statistiken. –Lågränteläget har gynnat fastigheterna väldigt mycket, liksom att det fortfarande byggs för lite i Sverige, säger Karl Stjerna. Höjs räntan så blir riskerna större, men samtidigt finns det ett oerhört stort kapital i själva bostäderna. Och alla behöver bo någonstans. Syna har rankat alla branscher som finns i landet genom att sammanställa sina kreditrankingar för samtliga bolag i Sverige. Bolagens riskprocent beräknas mellan 0 och 99,9 och räknas om så fort någonting händer i bolaget, från skiften i styrelsen till betalningsanmärkningar. De allra flesta bolagen får mellan 0,8 och 3,0 i riskprocent, vilket sammanfattas med medelbetyget 3. – På 10 000 bolag med kreditrating 3 kommer alltså mellan 80 och 300 att komma på obestånd inom tolv månader, förklarar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Nu har vi samlat ihop alla data branschvis och tittat på genomsnittet för varje bransch. Bland de stora branscherna med många aktiva företag så är det framför allt restaurangbranschen som sticker ut negativt och fastighetsbranschen positivt. Restaurangerna landar på en riskprocent på 3,48 procent medan risken för ett genomsnittligt fastighetsbolag bara ligger på 0,45 procent. –Vi ser hur restaurangbranschen utmärker sig i statistiken, säger Synas VD Karl Stjerna. Det är ofta relativt små bolag med stenhård konkurrens och små marginaler. Dessutom måste man ta en stor initial investering när man startar en restaurang.  

Att ta ansvar är en bra affär

Att ta ansvar är en bra affär

2017-05-09

Nästan allting vi sysslar med här på Syna innehåller statistik. Vi kan samla in nästan vad som helst om företag och bryta ned det på hur många sätt som helst för att hitta olika sätt att beskriva verkligheten. Men statistik ger aldrig hela bilden. Siffror kan aldrig beskriva en magkänsla eller ansvaret det innebär att säga nej till någon. I varje affärsbeslut gäller det att vara ansvarsfull. Vi på Syna har utvecklat en lång rad tjänster som hjälper dig att just ta ansvarsfulla beslut. Jag är extra stolt över vår kreditklassning. Till skillnad från en traditionell rating, som inte gör en individuell bedömning av företaget, tar vår kreditklassning hänsyn till en massa företagsspecifik data som vägs samman. Att en person eller ett företag en gång fått en betalningsanmärkning behöver inte betyda att de inte är en bra och stabil betalare idag. Företag klassas mellan 1 och 5 där en etta betyder hög risk och en femma väldigt låg risk. Du kan också se företagets klassningshistorik som visar hur dess risk för obestånd och kreditklassning har förändrats över tiden. Någon form av risk måste man alltid ta. Det går bara att göra på väldigt olika sätt och av väldigt olika skäl. Många skulle nog säga att Trianon, vars vd Olof Andersson intervjuas i det här nyhetsbrevet, tog en väldigt stor risk genom att investera i miljonprogramsområden. Nedgångna hus med dålig relation till hyresgästerna renoverades och blev energieffektiva utan att för den skull chockhöja hyran. Det är tio års arbete som lett fram till att Trianon nu belönats både av Malmö stad, som gav företaget sitt näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling, och av marknaden som gjort företaget till en framgångssaga. Vinsterna används både till att köpa fler existerande fastigheter och satsa på nybyggen – i miljonprogrammen, förstås. Den typen av vinster får man bara genom att ta risker och visa ansvar för både sina kunder och hela sitt samhälle. Naturligtvis tar Trianon kreditupplysningar på sina nya hyresgäster, men en betalningsanmärkning behöver inte betyda nobben. Det kan i stället betyda en andra chans. Så kan man ta risker och ansvar samtidigt, genom att veta vad man gör och varför. Vi finns här för att hjälpa dig att få så mycket information som möjligt inför dina små och stora beslut i affärslivet. Ju mer du vet, desto mer ansvarsfulla beslut kan du fatta. Det enda vi inte kan berätta för dig är när någon förtjänat en andra chans – eller en tredje eller fjärde. Glöm bara inte att du måste ta ansvar för att säga nej också.  

Så blev miljonprogrammet en vinnare

Så blev miljonprogrammet en vinnare

2017-05-09

Med nya grepp, en stark tro på människor och utan rädsla för utmaningar har fastighetsbolaget Trianon visat hur man gör kombon ekologisk och social hållbarhet vinnande. Så pass att det prisats med Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling 2017. – Vi är väldigt stolta och glada. Priset är en bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi utvecklar våra fastigheter med nytänk, säger vd Olof Andersson. Olof Andersson tror på affärer. Och på miljonprogramsområden. När han för sju år sedan köpte Vårsången i Lindängen i Malmö, var det fjärde gången bostadsområdet bytte ägare under en tioårsperiod. Beståndet var slitet och relationen till hyresgästerna obefintlig. Olof Andersson berättar om bränder, skadegörelse och otillåten andrahandsuthyrning. – Det till och med bodde folk i källarna. När vi insåg läget så bestämde vi oss för att rusta upp husen både socialt och fysiskt. Sagt och gjort. Den fysiska upprustningen bestod bland annat i att energieffektivisera husen genom att byta ut gammal teknik mot ny och renovera fasaderna. – Husen drar 75 procent mindre el idag, vilket har gett till en besparing på 40 procent. Målet är 50 procent, men vi är inte långt därifrån, konstaterar han. Bostäderna har rustats med hänsyn till hyresgästernas ekonomi. – Istället för en totalrenovering med kraftig hyreshöjning så har vi gjort en lightmodell och inte höjt hyrorna med mer än 600 kronor för en vanlig trerummare. Vilket matchar den betalningsvilja och betalningsförmåga som våra hyresgäster har. Bland annat genom att bygga ett fräscht Tvättotek med tillhörande café har Trianon skapat kostnads- och yteffektiva badrum utan plats för tvättmaskiner. Och på köpet gett de boende en mötesplats. Det var den ekologiska hållbarheten – fullt genomförbar med hjälp av god vilja och modern teknik, alltså. Men hur höjer man den sociala hållbarheten i utsatt bostadsområde med lika slitet rykte som bostäder? Pusselbitarna är många (se fakta), och Olof räknar upp allt från jämställda utemiljöer och gratis odlingslotter till subventionerat medlemskap i fotbollsklubben BK Olympic för barn och unga. En bit som sticker ut är satsningen på att skapa jobb åt de boende i området. – De som jobbar hos oss får ingen praktik utan riktiga jobb. Vi har anställt 13 stycken bovärdar. Eftersom de bor här har det gett oss 13 stycken heltidsanställda ambassadörer som på så vis verkar dygnet runt. Det har blivit en form av social kontroll och fått bort all form av skadegörelse. Samtidigt har Trianon även satsat på att bygga nya bostäder i Vårsången – de första på över trettio år. Både här och i upprustningen av de äldre husen har Trianons leverantörer, som Peab, fått anställa lokala förmågor och ytterligare 20 personer har fått arbete. – Min erfarenhet är att de allra flesta människor har en oerhörd kraft när de hamnar i ett sammanhang. Alla vill ju vara med och jobba och bidra till samhället.   Varifrån kommer ditt sociala driv? – Jag är affärsman i grunden och brinner för affärer. Och när jag antog utmaningen med Vårsången så var det en avgörande parameter att ändra bilden av området som värderar våra hus, säger Olof Andersson. I området finns även vårdboende och LSS-boende och en stor del av lägenheterna hyrs ut till personer med försörjningsstöd. – I det sociala ansvarstagandet ingår ju att alla ska ha någonstans att bo. Som en del i bedömningen av nya hyresgäster köper Trianon kreditupplysningar av Syna. – Men vi accepterar också att man kan ha betalningsanmärkningar – det behöver inte innebära att man är diskvalificerad på bostadsmarknaden. Vårt mål är att ha långsiktiga hyresgäster och bara för att man en gång har missat en betalning så innebär det inte att man inte är en skötsam och långsiktig hyresgäst. Alla är absolut värda en andra chans. Nu blickar Trianon framåt. Nästa projekt är att rusta upp det senaste förvärvet Rosengårds centrum och att bygga 500 nya bostäder i Malmö de närmaste 5–10 åren. – Vi tittar på möjligheter till förtätningar och borätter. Miljonprogrammet är en otrolig resurs med fantastiska miljöer, säger Olof Andersson. – I vilka nyproducerade områden kan du släppa ut en femåring ensam på gården för att leka? Här finns stora gröna ytor och inga bilar.  . Åtgärderna som lyfter Trianons områden Hjälper områdets boende till jobb Stöd till ungdomar Projekt med syfte att skapa jämställda utemiljöer Renovering av lägenheter vid omflyttning Renoveringar som endast höjer hyran med 600 kr/mån Gratis odlingslotter Tidning med information om vad som händer i området Nattfotboll Krav på leverantörerna att anställa boende från Vårsången Café & Tvättotek Förskola Gym Samverkan och dialog   Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Motivering: Årets vinnare får priset för att gång på gång ha visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget. Med sin starka lokala förankring och sitt stora engagemang för Malmö och dess invånare har de blivit en stark och viktig aktör på fastighetsmarknaden i staden. Priset delades ut på Malmös Näringslivsgala i februari 2017.

Öresundsbron får allt mer trafik

Öresundsbron får allt mer trafik

2017-05-09

Öresundsbron har fått en bra start på 2017, både intäkter och trafik fortsätter att öka. Varje dygn under första kvartalet korsade 521 fler fordon bron än under samma period under fjolåret. Det innebar ökade intäkter på nio miljoner danska kronor. Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, säger i ett pressmeddelande att intäktsökningen framför allt beror på en medveten satsning på BroPasskunder, som slagit nytt rekord under kvartalet. De totala intäkterna ökade till 398 miljoner danska kronor under första kvartalet. Det totala resultatet minskade dock med fyra miljoner till 209 miljoner danska kronor på grund av högre räntekostnader.

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

2017-05-09

Konsumenter som drabbas av vårdslös finansiell rådgivning har rätt till ersättning. Men har de också rätt till ersättning för utebliven vinst? Två olika skrivningar, en med vardera innebörd, går nu ut på remiss från regeringens utredare Bertil Bengtsson. Dagens lagtext säger att konsumenter har rätt till ersättning för förmögenhetsskada som uppstått på grund av finansiell rådgivning som antingen varit vårdslös eller medvetet skadlig. Förarbetena till lagen, som använts för att utveckla dagens praxis, lägger till att man inte har rätt till ersättning för utebliven vinst. Det vill ny regeringen förtydliga. – Det ligger i både företagens och konsumenternas intresse att reglerna på området är tydliga och att skyddet är väl avvägt. Promemorian kommer nu att skickas på remiss och regeringen kommer därefter att överväga vilka åtgärder den ska föreslå, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Två alternativa förslag till lagtexter har därför arbetats fram. Ett skriver tydligt att det inte ska gå att få ersättning för utebliven vinst, det andra att konsumenten kan ha rätt till även sådan ersättning. Utredningen föreslår också att konsumenter ska kunna kräva att en vårdslös rådgivare ska ta över ett finansiellt instrument som tappar mycket i värde och ersätta konsumenten för inköpspriset.

Nyföretagandet minskar igen

Nyföretagandet minskar igen

2017-05-08

I april minskade nyföretagandet i Sverige med 17,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar ny statistik från Bolagsverket. – Nyföretagandet i landet har varit ganska svängigt hittills under 2017. Förra månaden innebar en kraftig ökning med drygt 22 procent, och nu ser vi en rekyl under april, med en tillbakagång på nästan 18 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Totalt registrerades knappt 5 000 nya företag under april månad, en minskning med drygt 1000 jämfört med samma månad 2016. Alla bolagsformer minskade under månaden. I mars var utvecklingen den rakt motsatta, med en ökning av nyföretagandet på hela 22,4 procent. Totalt för året visas dock nu en minskning på drygt två procent.

Stort intresse för att starta AB i hela landet

Stort intresse för att starta AB i hela landet

2017-04-10

Antalet aktiebolag som startas i Sverige fortsätter att öka. Trenden är tydlig över hela landet, men det finns också stora geografiska skillnader mellan de olika länen. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under 2016 startades drygt 48 000 nya aktiebolag i Sverige, en ökning med 3,1 procent jämfört med året tidigare. – Vi har sett en hög tillväxttakt de senaste åren, säger Synas vd Karl Stjerna. Den tog verkligen fart när revisorstvånget avskaffades för mindre aktiebolag och det minsta aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Ökningen är generell över hela landet, men den allra högsta procentuella tillväxttakten återfinns i Kronobergs län. Bara i tre län minskade antalet startade aktiebolag jämfört med föregående år: Dalarnas län, Värmlands län och Jämtlands län. – Det är inte ofta man ser en högre tillväxt i Kronoberg än i Stockholm, säger Karl Stjerna. Det är uppenbarligen inte bara storstäderna som driver landets tillväxt, utan det finns ett stort intresse för företagande över hela landet. Många tror på sina affärsidéer och vågar ta språnget att starta eget.   Hela listan: Län Nystartade AB 2016 Nystartade AB 2015 ökning/            minskning % Stockholms län 17861 17475 386 2,21% Uppsala län 1435 1368 67 4,90% Södermanlands län 1029 1007 22 2,18% Östergötlands län 1604 1536 68 4,43% Jönköpings län 1260 1252 8 0,64% Kronobergs län 690 621 69 11,11% Kalmar län 714 663 51 7,69% Gotlands län 275 258 17 6,59% Blekinge län 424 407 17 4,18% Skåne län 5719 5534 185 3,34% Hallands län 1457 1441 16 1,11% Västra Götalands län 7754 7192 562 7,81% Värmlands län 825 872 -47 -5,39% Örebro län 1085 1072 13 1,21% Västmanlands län 920 927 -7 -0,76% Dalarnas län 828 913 -85 -9,31% Gävleborgs län 919 848 71 8,37% Västernorrlands län 827 859 -32 -3,72% Jämtlands län 587 618 -31 -5,02% Västerbottens län 959 926 33 3,56% Norrbottens län 867 812 55 6,77% Totalt: 48039 46601 1438 3,09%    .

Syna hellre en gång för mycket

Syna hellre en gång för mycket

2017-04-10

Välkommen till ett nytt och annorlunda nyhetsbrev från Syna. Eftersom vår marknad är information tänker vi i fortsättningen ge er, våra kunder, lite extra information varje månad i denna form. Exklusiva nyheter som bygger på vår egen statistik, intervjuer med spännande människor, korta uppdateringar om vad som händer på myndigheter och företag som påverkar din verksamhet och för den delen mina egna tankar.  I fjol startades över 48 000 nya aktiebolag i Sverige, vilket du kan läsa mer om här. Det innebär att över 48 000 drömmar tog ett första steg mot att bli verklighet. När man läser statistik är det så lätt att glömma bort att bakom varje företag finns en människa, eller flera, som satsar allt på sin dröm. Det kvittar om det är en pizzabagare eller en spelutvecklare som ligger bakom affärsplanen, allting startar alltid med en människa och en dröm. Syna startade också som en dröm strax efter andra världskriget. En dröm om ett dansk-svenskt kreditupplysningsföretag som skulle bidra till tätare affärsrelationer i Öresundsregionen och mellan länderna. Branschen ser givetvis helt annorlunda ut i dag, men vi bygger vidare på drömmen om att hjälpa fler företag att ta bättre beslut för att göra mer affärer. Kreditupplysningsföretag ses lätt som något väldigt stort, opersonligt och kanske lite hotfullt. Det är inte vad vi vill vara. Vi ska ge dig som kund personlig service och leva upp till vårt arv som Sveriges äldsta företag i branschen, grundat redan 1947. Därför vill vi gärna göra lite oväntade saker också, som du kan läsa om i intervjun med Douglas Heinz i detta nyhetsbrev. På näringslivsgalan i Malmö slog vi oss ihop för att ordna ett stentufft träningspass mellan prisutdelningarna. Vi vill att våra kunder och partners ska utveckla sina företag, men vid träning handlar det också om att sätta mål och nå dem. Bakom alla siffror som vi arbetar med vill vi alltid se människorna med drömmar. Det finns olika uppfattningar om vad ett kreditupplysningsföretag egentligen är, men min bestämda åsikt är att vi ska arbeta för dig som företagare för att hjälpa dig att se till att just din dröm inte spricker. Det bästa sättet är att sprida information så att du har så mycket fakta som möjligt inför dina viktiga beslut. Att inte ge ett lån eller att inte sälja till en viss kund kan vara skillnaden mellan att klara sig och att tvingas ge upp för ett litet företag. Och nästan alla börjar ju som små företag med stora drömmar. Ett enda dåligt beslut eller en förlorad affär kan få stora konsekvenser. Så spricker både företag, vänskaper och drömmar. Min dröm är att hjälpa dig att göra din egen dröm till verklighet. Så syna hellre en gång för mycket än en gång för lite. För alla våra drömmars skull.  

Träning på näringslivsgalan

Träning på näringslivsgalan

2017-04-10

Stökigt och svettigt blev det när Syna fick Malmös näringsliv att hänga med på ett nätverkande träningspass på Clarion Malmö Live i samband med årets näringslivsgala. Vi snackar hinderbana i en hotellobby, flera hundra burpees och 23 trappors sprint upp till Zlatan-sviten. – Att röra sig tillsammans är ett klockrent sätt att nätverka, säger Douglas Heinz, vd på Klottrets fiende och en av deltagarna på passet. Att hälsa och träning blivit en ny arena för möten och kontaktknytande blev riktigt tydligt när Syna tillsammans med nätverket Business & Training tog över Clarion Hotel Malmö Live för ett träningspass. Ett pulshöjande och något udda inslag på Malmö Näringslivsgala 2017, lett av Malmökillarna bakom hinderbaneloppet Toughest. – Under den gemensamma uppvärmningen använde vi hotellobbyn där de byggt upp en del hinder från Toughest, såna som man ska hoppa över och krypa under. Det var lite kul, hotellgästerna undrade nog vad det var för folk som sprang där, berättar Douglas Heinz. Teamwork och burpees Douglas Heinz är själv ett stort fan av just träning som nätverkande och var en av de 30 föranmälda som lyckats knipa en plats på det populära passet. – Efter uppvärmningen delades vi in i grupper med varsin coach, och då var det burpeedags. Jag minns inte hur många det var, men säkert 140 stycken eller så som vi delade på. Eftersom vi var i team så hjälptes vi åt, det hängde inte bara på individen. Med rejält uppvärmda hjärtan och kroppar blev det därefter dags för finalen – 23 trappors sprint upp till Zlatansviten, två våningar under Malmö Lives berömda skybar. – De 23 trapporna var ingen omöjlig uppgift och alla klarade det. Det var ju skönt när man kom upp dit och vyn från sviten var ganska sinnessjuk. Väl uppe bjöds det på vitaminvatten och bars, och fanns utrymme för att snacka lite och lära känna varandra och folket från de arrangerande företagen. Det var verkligen en riktigt trevlig grej, de hade styrt upp det väldigt bra, säger Douglas Heinz. Viktigt med vardagsmotion – Vi gjorde det här tillsammans för att belysa vikten av vardagsmotion och hälsa för vår personal. Våra företag ser olika ut, men människorna som jobbar hos oss är alla lika på det sätt att fysisk aktivitet får dem att må bättre, säger Harald Stjerna. Haralds träningsengagemang sträcker sig bortom vad han kan göra för näringslivet – han är mannen bakom folkhälsoinitiativet Träna i parken, som under flera år försett Malmöborna med gratis träning i staden. – Träning och hälsa är viktigt för alla! Och vi är förstås oerhört tacksamma över att Malmö Live lät oss använda lokalerna på det här sättet, avslutar Harald Stjerna. Viktigt att syna de nominerade Syna stod även för bakgrundskontroller av de företag som var aktuella för de olika priserna. – Syna gav oss snabb och mycket bra hjälp att kontrollera de nominerade företagen så att vi kunde veta att allt står rätt till, säger Thobias Lading, näringslivsutvecklare, Malmö stad, som även satt i en av jurygrupperna. – Synas hjälp är mycket viktig och tillsammans med vår dialog med de nominerade företagen gjorde den att vi kunde skapa oss en god helhetsbild. Men varför är det då viktigt att göra en bakgrundskoll? – Nomineringen öppnar många dörrar och ger väldigt mycket media och uppmärksamhet, och då är det viktigt att veta att den man nominerar har skött sig. Att nominera duktiga företagare är ett sätt att belysa det goda som händer i staden, säger Lena Persson, näringslivsutvecklare, Malmö stad. Malmö Näringslivsgala 2017 var den femtonde i Malmös historia – och den första i Synas. – Vi vill vara med och utveckla näringslivsgalan för att göra den bättre och mer intressant för fler, säger Harald Stjerna, Syna. Vem äger och tar hand om varumärket Malmö? Träningspasset på Clarion Hotel var inte Synas enda bidrag under galan. Ett samtal under rubriken Vem äger och tar hand om varumärket Malmö, lockade många åhörare. I samtalspanelen satt bland andra Klas Tjebbes (varumärkesspecialist, känd från FC Rosengård), Heidi Avellan (politisk chefredaktör Sydsvenska dagbladet) och Fatime Nedzipovska (mångfaldsstrateg och grundare av Brightful). – Programpunken om Malmös varumärke blev helt fullbokad – om hur alla företag i Malmö kan ta ansvar för att Malmö ska fortsätta växa som det gör nu, säger Harald Stjerna och pekar på Business Insider Nordics konstaterande att Malmö sticker ut när det handlar om företagsamhet och tillväxt. – När många andra har intresse av att sprida negativa bilder av staden är det extra viktigt som företagare stå upp och arbeta för Malmö och bidra till en nyanserad bild, säger Harald Stjerna.   FAKTA – 2016 års näringslivshjältar prisade Malmö Näringslivsgala arrangeras årligen sedan 15 år tillbaka, av Malmö stads näringslivskontor. Syna ingår i nätverket runt galan sedan våren 2016. Under hösten har allmänheten kunnat nominera sina kandidater till de sju kategorierna på Malmö Näringslivsgala: Mångfald, Life Science, Kreativa näringar, Miljö och hållbar utveckling, Årets näringslivsrookie, Årets jobbkomet och Årets företagare. Efter det har jurygrupperna valt ut tre finalister i varje kategori. På galan den 13 februari på Malmö Live avslöjades de sju vinnarna inom respektive kategori: Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar – Signe Persson Melin. Årets näringslivsrookie i Malmö – Arthro Therapeutics, Jacob Dahlberg. Malmö Stads Näringslivspris inom life science – Biora. Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald – Skanska. Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling – Trianon. Årets företagare i Malmö – Addpro, Nicklas Persson. Årets jobbkomet i Malmö – Massive Entertainment. Därtill delades ytterligare två priser ut: Bästa Malmöambassadör – dr Cleopatra Doumbia-Henry, World Maritime University. Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling – Mats Paulsson. Läs mer om Malmö Näringslivsgala på http://www.malmonaringslivsgala.se  

Hårdare tag mot bluffakturor

Hårdare tag mot bluffakturor

2017-04-10

Ett nytt förslag från Näringsdepartementet lanserar en ny brottsrubricering: grovt fordringsbedrägeri. Tillsammans med att straffskalorna höjs hoppas näringsminister Mikael Damberg att detta ska försvåra för brottslingar som skickar ut bluffakturor. Jämfört med dagens lagar betyder den nya rubriceringen att bevisbördan minskar. I dag måste det bevisas att mottagarna lidit eller riskerat att lida ekonomisk förlust. Det kravet avskaffas. I stället blir det straffbart att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Straffskalan skärps också till fängelse i mellan sex månader och sex år. Arbetet med en ny blufflag har pågått i fyra år och den nya lagen föreslås gälla från den 1 juli 2017. Läs mer på regeringens hemsida  

Skåne lockar allt mer riskkapital

Skåne lockar allt mer riskkapital

2017-04-10

Stockholm och Köpenhamn var inte oväntat de städer i Norden som lockade mest riskkapital under 2016, men det är Malmö och Skåne som verkligen sticker ut. Det skriver Business Insider Nordic. Stockholm är stabil etta med 247 investeringar under året med Köpenhamn som distanserad två med 98 investeringar. Den minsta regionen som mätts, Malmö-Lund-Helsingborg, chockar dock genom att komma trea med 78. Det är mer än dubbelt så mycket som Göteborg och även före både Oslo och Helsingfors. De totala investeringarna i regionen under de senaste tre åren ligger på över 300 miljoner dollar och kurvan pekat brant uppåt. Under 2016 var tillväxten imponerande 160 procent. De största investerarna i Skåne är svenska aktörer som Almi Invest och Industrifonden, men en av fem finansieringar hade internationella aktörer inblandade, skriver Business Insider Nordic. Länk till artikeln

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

2017-04-10

En lagrådsremiss från regeringen ska minska risken för att privatpersoner får betalningsanmärkningar utan att ens känna till skulden. Detta genom att en gäldenär som betalar skulden samtidigt som Kronofogden skickar en underrättelse ska slippa själva betalningsanmärkningen. Idag kan staten eller kommuner skicka privatpersoners skulder direkt till Kronofogden utan att besked om att den ska betalas har nått gäldenären. Det gäller till exempel skatter och felparkeringsavgifter. – Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalningsanmärkningar. De leder också till att kreditgivarna får bättre information genom att kreditupplysningarna speglar verklig betalningsvilja och betalningsförmåga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Läs mer på regeringens hemsida  

Intressant och svettigt när Syna sponsrade näringslivsgalan

Intressant och svettigt när Syna sponsrade näringslivsgalan

2017-02-17

När den femtonde upplagan av Malmö Näringslivsgala gick av stapeln i måndags stod många spännande punkter på programmet. Under eftermiddagen hölls bland annat ett välbesökt seminarium om stadens varumärke, och ett gemensamt träningspass inne på Malmö Live. Båda med Syna som medarrangör. Många engagerade i Malmös varumärke Vem äger och tar hand om varumärket Malmö? Det var ämnet när en namnkunnig panel från olika verksamheter i staden samlades i en fullsatt lokal på Malmö Live. Att Malmös framgångar i näringslivet inte rimmar med mediebilden av staden var något som engagerade många. Seminariet bjöd på många intressanta idéer och tankar om Malmö och företagens ambassadörskap. På Syna tycker vi att det är viktigt att lyfta fram de goda exemplen – och det är en av anledningarna till att vi sponsrar Malmö Näringslivsgala. Hinderbana på Malmö Live – ett kul sätt att nätverka Tillsammans med Castellum, PWC och Vinge satte vi träning och hälsa i fokus och presenterade ett nytt sätt att knyta kontakter på näringslivsgalan. Det gemensamma träningspasset hölls av Toughest Labs och bjöd på en utmanande hinderbana inne på Malmö Live. Situps, armhävningar och burpees rundades av med löpning uppför de 23 trapporna till Zlatansviten. Ett kul sätt att kombinera jobb och träning, och en bra uppvärmning inför galakvällen. Stort tack till alla som deltog!

Vinnarna av  Bästa Tillväxt 2016

Vinnarna av Bästa Tillväxt 2016

2016-11-16

Den årliga granskningen av näringslivet i Sveriges kommuner är klar. Nu presenteras vinnarna av Synas pris för Bästa Tillväxt 2016. Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Nu presenteras vinnarna i den tionde upplagan av priset. – För oss på Syna känns det både kul och meningsfullt att dela ut priset för tionde gången. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den uppmärksammar kommuner med en bred, stabil tillväxt i näringslivet. Regioner där många företag växer har en tryggare utveckling, säger Harald Stjerna, Informationsansvarig och delägare på Syna. Följande kommuner tilldelas priset Bästa Tillväxt 2016: Blekinge län: Sölvesborg Dalarnas län: Gagnef Gävleborgs län: Gävle Hallands län: Laholm Jämtlands län: Östersund Jönköpings län: Gnosjö Kalmar län: Emmaboda Kronobergs län: Alvesta Norrbottens län: Arjeplog Skåne län: Bromölla Stockholms län: Upplands Väsby Södermanlands län: Katrineholm Uppsala län: Tierp Värmlands län: Forshaga Västerbottens län: Nordmaling Västernorrlands län: Örnsköldsvik Västmanlands län: Sala Västra Götalands län: Tranemo Örebro län: Örebro Östergötlands län: Norrköping Listan över alla kommuners placeringar i respektive län hittar du här. Om priset Som Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag har Syna lång erfarenhet av företagsbedömningar. Med detaljerad information om alla svenska företag följer vi utvecklingen i näringslivet på nära håll. Bästa Tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun i varje län som har störst andel växande företag. Tre värden mäts: - Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom resultatet annars blir missvisande. Vill du veta mer om priset, kontakta Harald Stjerna, Informationsansvarig och delägare på Syna: Mejl: harald.stjerna@syna.se Direktnummer: 040-25 85 39 Mobiltelefon: 0702-33 82 97 Växel: 040-25 85 00