Nyhetsarkiv

Tidigare publicerade nyheter

Fastigheter är den säkraste branschen

Fastigheter är den säkraste branschen

2017-05-09

Fastighetsbranschen är tryggast och restaurangbranschen mest riskfylld. Det visar ny statistik från Syna. Ett genomsnittligt fastighetsbolag har sju gånger mindre risk att hamna på obestånd än en genomsnittlig restaurang, enligt statistiken. –Lågränteläget har gynnat fastigheterna väldigt mycket, liksom att det fortfarande byggs för lite i Sverige, säger Karl Stjerna. Höjs räntan så blir riskerna större, men samtidigt finns det ett oerhört stort kapital i själva bostäderna. Och alla behöver bo någonstans. Syna har rankat alla branscher som finns i landet genom att sammanställa sina kreditrankingar för samtliga bolag i Sverige. Bolagens riskprocent beräknas mellan 0 och 99,9 och räknas om så fort någonting händer i bolaget, från skiften i styrelsen till betalningsanmärkningar. De allra flesta bolagen får mellan 0,8 och 3,0 i riskprocent, vilket sammanfattas med medelbetyget 3. – På 10 000 bolag med kreditrating 3 kommer alltså mellan 80 och 300 att komma på obestånd inom tolv månader, förklarar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna. Nu har vi samlat ihop alla data branschvis och tittat på genomsnittet för varje bransch. Bland de stora branscherna med många aktiva företag så är det framför allt restaurangbranschen som sticker ut negativt och fastighetsbranschen positivt. Restaurangerna landar på en riskprocent på 3,48 procent medan risken för ett genomsnittligt fastighetsbolag bara ligger på 0,45 procent. –Vi ser hur restaurangbranschen utmärker sig i statistiken, säger Synas VD Karl Stjerna. Det är ofta relativt små bolag med stenhård konkurrens och små marginaler. Dessutom måste man ta en stor initial investering när man startar en restaurang.  

Att ta ansvar är en bra affär

Att ta ansvar är en bra affär

2017-05-09

Nästan allting vi sysslar med här på Syna innehåller statistik. Vi kan samla in nästan vad som helst om företag och bryta ned det på hur många sätt som helst för att hitta olika sätt att beskriva verkligheten. Men statistik ger aldrig hela bilden. Siffror kan aldrig beskriva en magkänsla eller ansvaret det innebär att säga nej till någon. I varje affärsbeslut gäller det att vara ansvarsfull. Vi på Syna har utvecklat en lång rad tjänster som hjälper dig att just ta ansvarsfulla beslut. Jag är extra stolt över vår kreditklassning. Till skillnad från en traditionell rating, som inte gör en individuell bedömning av företaget, tar vår kreditklassning hänsyn till en massa företagsspecifik data som vägs samman. Att en person eller ett företag en gång fått en betalningsanmärkning behöver inte betyda att de inte är en bra och stabil betalare idag. Företag klassas mellan 1 och 5 där en etta betyder hög risk och en femma väldigt låg risk. Du kan också se företagets klassningshistorik som visar hur dess risk för obestånd och kreditklassning har förändrats över tiden. Någon form av risk måste man alltid ta. Det går bara att göra på väldigt olika sätt och av väldigt olika skäl. Många skulle nog säga att Trianon, vars vd Olof Andersson intervjuas i det här nyhetsbrevet, tog en väldigt stor risk genom att investera i miljonprogramsområden. Nedgångna hus med dålig relation till hyresgästerna renoverades och blev energieffektiva utan att för den skull chockhöja hyran. Det är tio års arbete som lett fram till att Trianon nu belönats både av Malmö stad, som gav företaget sitt näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling, och av marknaden som gjort företaget till en framgångssaga. Vinsterna används både till att köpa fler existerande fastigheter och satsa på nybyggen – i miljonprogrammen, förstås. Den typen av vinster får man bara genom att ta risker och visa ansvar för både sina kunder och hela sitt samhälle. Naturligtvis tar Trianon kreditupplysningar på sina nya hyresgäster, men en betalningsanmärkning behöver inte betyda nobben. Det kan i stället betyda en andra chans. Så kan man ta risker och ansvar samtidigt, genom att veta vad man gör och varför. Vi finns här för att hjälpa dig att få så mycket information som möjligt inför dina små och stora beslut i affärslivet. Ju mer du vet, desto mer ansvarsfulla beslut kan du fatta. Det enda vi inte kan berätta för dig är när någon förtjänat en andra chans – eller en tredje eller fjärde. Glöm bara inte att du måste ta ansvar för att säga nej också.  

Så blev miljonprogrammet en vinnare

Så blev miljonprogrammet en vinnare

2017-05-09

Med nya grepp, en stark tro på människor och utan rädsla för utmaningar har fastighetsbolaget Trianon visat hur man gör kombon ekologisk och social hållbarhet vinnande. Så pass att det prisats med Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling 2017. – Vi är väldigt stolta och glada. Priset är en bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi utvecklar våra fastigheter med nytänk, säger vd Olof Andersson. Olof Andersson tror på affärer. Och på miljonprogramsområden. När han för sju år sedan köpte Vårsången i Lindängen i Malmö, var det fjärde gången bostadsområdet bytte ägare under en tioårsperiod. Beståndet var slitet och relationen till hyresgästerna obefintlig. Olof Andersson berättar om bränder, skadegörelse och otillåten andrahandsuthyrning. – Det till och med bodde folk i källarna. När vi insåg läget så bestämde vi oss för att rusta upp husen både socialt och fysiskt. Sagt och gjort. Den fysiska upprustningen bestod bland annat i att energieffektivisera husen genom att byta ut gammal teknik mot ny och renovera fasaderna. – Husen drar 75 procent mindre el idag, vilket har gett till en besparing på 40 procent. Målet är 50 procent, men vi är inte långt därifrån, konstaterar han. Bostäderna har rustats med hänsyn till hyresgästernas ekonomi. – Istället för en totalrenovering med kraftig hyreshöjning så har vi gjort en lightmodell och inte höjt hyrorna med mer än 600 kronor för en vanlig trerummare. Vilket matchar den betalningsvilja och betalningsförmåga som våra hyresgäster har. Bland annat genom att bygga ett fräscht Tvättotek med tillhörande café har Trianon skapat kostnads- och yteffektiva badrum utan plats för tvättmaskiner. Och på köpet gett de boende en mötesplats. Det var den ekologiska hållbarheten – fullt genomförbar med hjälp av god vilja och modern teknik, alltså. Men hur höjer man den sociala hållbarheten i utsatt bostadsområde med lika slitet rykte som bostäder? Pusselbitarna är många (se fakta), och Olof räknar upp allt från jämställda utemiljöer och gratis odlingslotter till subventionerat medlemskap i fotbollsklubben BK Olympic för barn och unga. En bit som sticker ut är satsningen på att skapa jobb åt de boende i området. – De som jobbar hos oss får ingen praktik utan riktiga jobb. Vi har anställt 13 stycken bovärdar. Eftersom de bor här har det gett oss 13 stycken heltidsanställda ambassadörer som på så vis verkar dygnet runt. Det har blivit en form av social kontroll och fått bort all form av skadegörelse. Samtidigt har Trianon även satsat på att bygga nya bostäder i Vårsången – de första på över trettio år. Både här och i upprustningen av de äldre husen har Trianons leverantörer, som Peab, fått anställa lokala förmågor och ytterligare 20 personer har fått arbete. – Min erfarenhet är att de allra flesta människor har en oerhörd kraft när de hamnar i ett sammanhang. Alla vill ju vara med och jobba och bidra till samhället.   Varifrån kommer ditt sociala driv? – Jag är affärsman i grunden och brinner för affärer. Och när jag antog utmaningen med Vårsången så var det en avgörande parameter att ändra bilden av området som värderar våra hus, säger Olof Andersson. I området finns även vårdboende och LSS-boende och en stor del av lägenheterna hyrs ut till personer med försörjningsstöd. – I det sociala ansvarstagandet ingår ju att alla ska ha någonstans att bo. Som en del i bedömningen av nya hyresgäster köper Trianon kreditupplysningar av Syna. – Men vi accepterar också att man kan ha betalningsanmärkningar – det behöver inte innebära att man är diskvalificerad på bostadsmarknaden. Vårt mål är att ha långsiktiga hyresgäster och bara för att man en gång har missat en betalning så innebär det inte att man inte är en skötsam och långsiktig hyresgäst. Alla är absolut värda en andra chans. Nu blickar Trianon framåt. Nästa projekt är att rusta upp det senaste förvärvet Rosengårds centrum och att bygga 500 nya bostäder i Malmö de närmaste 5–10 åren. – Vi tittar på möjligheter till förtätningar och borätter. Miljonprogrammet är en otrolig resurs med fantastiska miljöer, säger Olof Andersson. – I vilka nyproducerade områden kan du släppa ut en femåring ensam på gården för att leka? Här finns stora gröna ytor och inga bilar.  . Åtgärderna som lyfter Trianons områden Hjälper områdets boende till jobb Stöd till ungdomar Projekt med syfte att skapa jämställda utemiljöer Renovering av lägenheter vid omflyttning Renoveringar som endast höjer hyran med 600 kr/mån Gratis odlingslotter Tidning med information om vad som händer i området Nattfotboll Krav på leverantörerna att anställa boende från Vårsången Café & Tvättotek Förskola Gym Samverkan och dialog   Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling Motivering: Årets vinnare får priset för att gång på gång ha visat att social och ekologisk hållbarhet går hand i hand och tillsammans kan generera såväl ekonomisk tillväxt som ett ökat förtroende för företaget. Med sin starka lokala förankring och sitt stora engagemang för Malmö och dess invånare har de blivit en stark och viktig aktör på fastighetsmarknaden i staden. Priset delades ut på Malmös Näringslivsgala i februari 2017.

Öresundsbron får allt mer trafik

Öresundsbron får allt mer trafik

2017-05-09

Öresundsbron har fått en bra start på 2017, både intäkter och trafik fortsätter att öka. Varje dygn under första kvartalet korsade 521 fler fordon bron än under samma period under fjolåret. Det innebar ökade intäkter på nio miljoner danska kronor. Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, säger i ett pressmeddelande att intäktsökningen framför allt beror på en medveten satsning på BroPasskunder, som slagit nytt rekord under kvartalet. De totala intäkterna ökade till 398 miljoner danska kronor under första kvartalet. Det totala resultatet minskade dock med fyra miljoner till 209 miljoner danska kronor på grund av högre räntekostnader.

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

Dubbla förslag om finansiell rådgivning

2017-05-09

Konsumenter som drabbas av vårdslös finansiell rådgivning har rätt till ersättning. Men har de också rätt till ersättning för utebliven vinst? Två olika skrivningar, en med vardera innebörd, går nu ut på remiss från regeringens utredare Bertil Bengtsson. Dagens lagtext säger att konsumenter har rätt till ersättning för förmögenhetsskada som uppstått på grund av finansiell rådgivning som antingen varit vårdslös eller medvetet skadlig. Förarbetena till lagen, som använts för att utveckla dagens praxis, lägger till att man inte har rätt till ersättning för utebliven vinst. Det vill ny regeringen förtydliga. – Det ligger i både företagens och konsumenternas intresse att reglerna på området är tydliga och att skyddet är väl avvägt. Promemorian kommer nu att skickas på remiss och regeringen kommer därefter att överväga vilka åtgärder den ska föreslå, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Två alternativa förslag till lagtexter har därför arbetats fram. Ett skriver tydligt att det inte ska gå att få ersättning för utebliven vinst, det andra att konsumenten kan ha rätt till även sådan ersättning. Utredningen föreslår också att konsumenter ska kunna kräva att en vårdslös rådgivare ska ta över ett finansiellt instrument som tappar mycket i värde och ersätta konsumenten för inköpspriset.

Nyföretagandet minskar igen

Nyföretagandet minskar igen

2017-05-08

I april minskade nyföretagandet i Sverige med 17,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar ny statistik från Bolagsverket. – Nyföretagandet i landet har varit ganska svängigt hittills under 2017. Förra månaden innebar en kraftig ökning med drygt 22 procent, och nu ser vi en rekyl under april, med en tillbakagång på nästan 18 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Totalt registrerades knappt 5 000 nya företag under april månad, en minskning med drygt 1000 jämfört med samma månad 2016. Alla bolagsformer minskade under månaden. I mars var utvecklingen den rakt motsatta, med en ökning av nyföretagandet på hela 22,4 procent. Totalt för året visas dock nu en minskning på drygt två procent.

Stort intresse för att starta AB i hela landet

Stort intresse för att starta AB i hela landet

2017-04-10

Antalet aktiebolag som startas i Sverige fortsätter att öka. Trenden är tydlig över hela landet, men det finns också stora geografiska skillnader mellan de olika länen. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under 2016 startades drygt 48 000 nya aktiebolag i Sverige, en ökning med 3,1 procent jämfört med året tidigare. – Vi har sett en hög tillväxttakt de senaste åren, säger Synas vd Karl Stjerna. Den tog verkligen fart när revisorstvånget avskaffades för mindre aktiebolag och det minsta aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Ökningen är generell över hela landet, men den allra högsta procentuella tillväxttakten återfinns i Kronobergs län. Bara i tre län minskade antalet startade aktiebolag jämfört med föregående år: Dalarnas län, Värmlands län och Jämtlands län. – Det är inte ofta man ser en högre tillväxt i Kronoberg än i Stockholm, säger Karl Stjerna. Det är uppenbarligen inte bara storstäderna som driver landets tillväxt, utan det finns ett stort intresse för företagande över hela landet. Många tror på sina affärsidéer och vågar ta språnget att starta eget.   Hela listan: Län Nystartade AB 2016 Nystartade AB 2015 ökning/            minskning % Stockholms län 17861 17475 386 2,21% Uppsala län 1435 1368 67 4,90% Södermanlands län 1029 1007 22 2,18% Östergötlands län 1604 1536 68 4,43% Jönköpings län 1260 1252 8 0,64% Kronobergs län 690 621 69 11,11% Kalmar län 714 663 51 7,69% Gotlands län 275 258 17 6,59% Blekinge län 424 407 17 4,18% Skåne län 5719 5534 185 3,34% Hallands län 1457 1441 16 1,11% Västra Götalands län 7754 7192 562 7,81% Värmlands län 825 872 -47 -5,39% Örebro län 1085 1072 13 1,21% Västmanlands län 920 927 -7 -0,76% Dalarnas län 828 913 -85 -9,31% Gävleborgs län 919 848 71 8,37% Västernorrlands län 827 859 -32 -3,72% Jämtlands län 587 618 -31 -5,02% Västerbottens län 959 926 33 3,56% Norrbottens län 867 812 55 6,77% Totalt: 48039 46601 1438 3,09%    .

Syna hellre en gång för mycket

Syna hellre en gång för mycket

2017-04-10

Välkommen till ett nytt och annorlunda nyhetsbrev från Syna. Eftersom vår marknad är information tänker vi i fortsättningen ge er, våra kunder, lite extra information varje månad i denna form. Exklusiva nyheter som bygger på vår egen statistik, intervjuer med spännande människor, korta uppdateringar om vad som händer på myndigheter och företag som påverkar din verksamhet och för den delen mina egna tankar.  I fjol startades över 48 000 nya aktiebolag i Sverige, vilket du kan läsa mer om här. Det innebär att över 48 000 drömmar tog ett första steg mot att bli verklighet. När man läser statistik är det så lätt att glömma bort att bakom varje företag finns en människa, eller flera, som satsar allt på sin dröm. Det kvittar om det är en pizzabagare eller en spelutvecklare som ligger bakom affärsplanen, allting startar alltid med en människa och en dröm. Syna startade också som en dröm strax efter andra världskriget. En dröm om ett dansk-svenskt kreditupplysningsföretag som skulle bidra till tätare affärsrelationer i Öresundsregionen och mellan länderna. Branschen ser givetvis helt annorlunda ut i dag, men vi bygger vidare på drömmen om att hjälpa fler företag att ta bättre beslut för att göra mer affärer. Kreditupplysningsföretag ses lätt som något väldigt stort, opersonligt och kanske lite hotfullt. Det är inte vad vi vill vara. Vi ska ge dig som kund personlig service och leva upp till vårt arv som Sveriges äldsta företag i branschen, grundat redan 1947. Därför vill vi gärna göra lite oväntade saker också, som du kan läsa om i intervjun med Douglas Heinz i detta nyhetsbrev. På näringslivsgalan i Malmö slog vi oss ihop för att ordna ett stentufft träningspass mellan prisutdelningarna. Vi vill att våra kunder och partners ska utveckla sina företag, men vid träning handlar det också om att sätta mål och nå dem. Bakom alla siffror som vi arbetar med vill vi alltid se människorna med drömmar. Det finns olika uppfattningar om vad ett kreditupplysningsföretag egentligen är, men min bestämda åsikt är att vi ska arbeta för dig som företagare för att hjälpa dig att se till att just din dröm inte spricker. Det bästa sättet är att sprida information så att du har så mycket fakta som möjligt inför dina viktiga beslut. Att inte ge ett lån eller att inte sälja till en viss kund kan vara skillnaden mellan att klara sig och att tvingas ge upp för ett litet företag. Och nästan alla börjar ju som små företag med stora drömmar. Ett enda dåligt beslut eller en förlorad affär kan få stora konsekvenser. Så spricker både företag, vänskaper och drömmar. Min dröm är att hjälpa dig att göra din egen dröm till verklighet. Så syna hellre en gång för mycket än en gång för lite. För alla våra drömmars skull.  

Träning på näringslivsgalan

Träning på näringslivsgalan

2017-04-10

Stökigt och svettigt blev det när Syna fick Malmös näringsliv att hänga med på ett nätverkande träningspass på Clarion Malmö Live i samband med årets näringslivsgala. Vi snackar hinderbana i en hotellobby, flera hundra burpees och 23 trappors sprint upp till Zlatan-sviten. – Att röra sig tillsammans är ett klockrent sätt att nätverka, säger Douglas Heinz, vd på Klottrets fiende och en av deltagarna på passet. Att hälsa och träning blivit en ny arena för möten och kontaktknytande blev riktigt tydligt när Syna tillsammans med nätverket Business & Training tog över Clarion Hotel Malmö Live för ett träningspass. Ett pulshöjande och något udda inslag på Malmö Näringslivsgala 2017, lett av Malmökillarna bakom hinderbaneloppet Toughest. – Under den gemensamma uppvärmningen använde vi hotellobbyn där de byggt upp en del hinder från Toughest, såna som man ska hoppa över och krypa under. Det var lite kul, hotellgästerna undrade nog vad det var för folk som sprang där, berättar Douglas Heinz. Teamwork och burpees Douglas Heinz är själv ett stort fan av just träning som nätverkande och var en av de 30 föranmälda som lyckats knipa en plats på det populära passet. – Efter uppvärmningen delades vi in i grupper med varsin coach, och då var det burpeedags. Jag minns inte hur många det var, men säkert 140 stycken eller så som vi delade på. Eftersom vi var i team så hjälptes vi åt, det hängde inte bara på individen. Med rejält uppvärmda hjärtan och kroppar blev det därefter dags för finalen – 23 trappors sprint upp till Zlatansviten, två våningar under Malmö Lives berömda skybar. – De 23 trapporna var ingen omöjlig uppgift och alla klarade det. Det var ju skönt när man kom upp dit och vyn från sviten var ganska sinnessjuk. Väl uppe bjöds det på vitaminvatten och bars, och fanns utrymme för att snacka lite och lära känna varandra och folket från de arrangerande företagen. Det var verkligen en riktigt trevlig grej, de hade styrt upp det väldigt bra, säger Douglas Heinz. Viktigt med vardagsmotion – Vi gjorde det här tillsammans för att belysa vikten av vardagsmotion och hälsa för vår personal. Våra företag ser olika ut, men människorna som jobbar hos oss är alla lika på det sätt att fysisk aktivitet får dem att må bättre, säger Harald Stjerna. Haralds träningsengagemang sträcker sig bortom vad han kan göra för näringslivet – han är mannen bakom folkhälsoinitiativet Träna i parken, som under flera år försett Malmöborna med gratis träning i staden. – Träning och hälsa är viktigt för alla! Och vi är förstås oerhört tacksamma över att Malmö Live lät oss använda lokalerna på det här sättet, avslutar Harald Stjerna. Viktigt att syna de nominerade Syna stod även för bakgrundskontroller av de företag som var aktuella för de olika priserna. – Syna gav oss snabb och mycket bra hjälp att kontrollera de nominerade företagen så att vi kunde veta att allt står rätt till, säger Thobias Lading, näringslivsutvecklare, Malmö stad, som även satt i en av jurygrupperna. – Synas hjälp är mycket viktig och tillsammans med vår dialog med de nominerade företagen gjorde den att vi kunde skapa oss en god helhetsbild. Men varför är det då viktigt att göra en bakgrundskoll? – Nomineringen öppnar många dörrar och ger väldigt mycket media och uppmärksamhet, och då är det viktigt att veta att den man nominerar har skött sig. Att nominera duktiga företagare är ett sätt att belysa det goda som händer i staden, säger Lena Persson, näringslivsutvecklare, Malmö stad. Malmö Näringslivsgala 2017 var den femtonde i Malmös historia – och den första i Synas. – Vi vill vara med och utveckla näringslivsgalan för att göra den bättre och mer intressant för fler, säger Harald Stjerna, Syna. Vem äger och tar hand om varumärket Malmö? Träningspasset på Clarion Hotel var inte Synas enda bidrag under galan. Ett samtal under rubriken Vem äger och tar hand om varumärket Malmö, lockade många åhörare. I samtalspanelen satt bland andra Klas Tjebbes (varumärkesspecialist, känd från FC Rosengård), Heidi Avellan (politisk chefredaktör Sydsvenska dagbladet) och Fatime Nedzipovska (mångfaldsstrateg och grundare av Brightful). – Programpunken om Malmös varumärke blev helt fullbokad – om hur alla företag i Malmö kan ta ansvar för att Malmö ska fortsätta växa som det gör nu, säger Harald Stjerna och pekar på Business Insider Nordics konstaterande att Malmö sticker ut när det handlar om företagsamhet och tillväxt. – När många andra har intresse av att sprida negativa bilder av staden är det extra viktigt som företagare stå upp och arbeta för Malmö och bidra till en nyanserad bild, säger Harald Stjerna.   FAKTA – 2016 års näringslivshjältar prisade Malmö Näringslivsgala arrangeras årligen sedan 15 år tillbaka, av Malmö stads näringslivskontor. Syna ingår i nätverket runt galan sedan våren 2016. Under hösten har allmänheten kunnat nominera sina kandidater till de sju kategorierna på Malmö Näringslivsgala: Mångfald, Life Science, Kreativa näringar, Miljö och hållbar utveckling, Årets näringslivsrookie, Årets jobbkomet och Årets företagare. Efter det har jurygrupperna valt ut tre finalister i varje kategori. På galan den 13 februari på Malmö Live avslöjades de sju vinnarna inom respektive kategori: Malmö Stads Näringslivspris inom kreativa näringar – Signe Persson Melin. Årets näringslivsrookie i Malmö – Arthro Therapeutics, Jacob Dahlberg. Malmö Stads Näringslivspris inom life science – Biora. Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald – Skanska. Malmö Stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling – Trianon. Årets företagare i Malmö – Addpro, Nicklas Persson. Årets jobbkomet i Malmö – Massive Entertainment. Därtill delades ytterligare två priser ut: Bästa Malmöambassadör – dr Cleopatra Doumbia-Henry, World Maritime University. Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling – Mats Paulsson. Läs mer om Malmö Näringslivsgala på http://www.malmonaringslivsgala.se  

Hårdare tag mot bluffakturor

Hårdare tag mot bluffakturor

2017-04-10

Ett nytt förslag från Näringsdepartementet lanserar en ny brottsrubricering: grovt fordringsbedrägeri. Tillsammans med att straffskalorna höjs hoppas näringsminister Mikael Damberg att detta ska försvåra för brottslingar som skickar ut bluffakturor. Jämfört med dagens lagar betyder den nya rubriceringen att bevisbördan minskar. I dag måste det bevisas att mottagarna lidit eller riskerat att lida ekonomisk förlust. Det kravet avskaffas. I stället blir det straffbart att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Straffskalan skärps också till fängelse i mellan sex månader och sex år. Arbetet med en ny blufflag har pågått i fyra år och den nya lagen föreslås gälla från den 1 juli 2017. Läs mer på regeringens hemsida  

Skåne lockar allt mer riskkapital

Skåne lockar allt mer riskkapital

2017-04-10

Stockholm och Köpenhamn var inte oväntat de städer i Norden som lockade mest riskkapital under 2016, men det är Malmö och Skåne som verkligen sticker ut. Det skriver Business Insider Nordic. Stockholm är stabil etta med 247 investeringar under året med Köpenhamn som distanserad två med 98 investeringar. Den minsta regionen som mätts, Malmö-Lund-Helsingborg, chockar dock genom att komma trea med 78. Det är mer än dubbelt så mycket som Göteborg och även före både Oslo och Helsingfors. De totala investeringarna i regionen under de senaste tre åren ligger på över 300 miljoner dollar och kurvan pekat brant uppåt. Under 2016 var tillväxten imponerande 160 procent. De största investerarna i Skåne är svenska aktörer som Almi Invest och Industrifonden, men en av fem finansieringar hade internationella aktörer inblandade, skriver Business Insider Nordic. Länk till artikeln

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

2017-04-10

En lagrådsremiss från regeringen ska minska risken för att privatpersoner får betalningsanmärkningar utan att ens känna till skulden. Detta genom att en gäldenär som betalar skulden samtidigt som Kronofogden skickar en underrättelse ska slippa själva betalningsanmärkningen. Idag kan staten eller kommuner skicka privatpersoners skulder direkt till Kronofogden utan att besked om att den ska betalas har nått gäldenären. Det gäller till exempel skatter och felparkeringsavgifter. – Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalningsanmärkningar. De leder också till att kreditgivarna får bättre information genom att kreditupplysningarna speglar verklig betalningsvilja och betalningsförmåga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Läs mer på regeringens hemsida  

Intressant och svettigt när Syna sponsrade näringslivsgalan

Intressant och svettigt när Syna sponsrade näringslivsgalan

2017-02-17

När den femtonde upplagan av Malmö Näringslivsgala gick av stapeln i måndags stod många spännande punkter på programmet. Under eftermiddagen hölls bland annat ett välbesökt seminarium om stadens varumärke, och ett gemensamt träningspass inne på Malmö Live. Båda med Syna som medarrangör. Många engagerade i Malmös varumärke Vem äger och tar hand om varumärket Malmö? Det var ämnet när en namnkunnig panel från olika verksamheter i staden samlades i en fullsatt lokal på Malmö Live. Att Malmös framgångar i näringslivet inte rimmar med mediebilden av staden var något som engagerade många. Seminariet bjöd på många intressanta idéer och tankar om Malmö och företagens ambassadörskap. På Syna tycker vi att det är viktigt att lyfta fram de goda exemplen – och det är en av anledningarna till att vi sponsrar Malmö Näringslivsgala. Hinderbana på Malmö Live – ett kul sätt att nätverka Tillsammans med Castellum, PWC och Vinge satte vi träning och hälsa i fokus och presenterade ett nytt sätt att knyta kontakter på näringslivsgalan. Det gemensamma träningspasset hölls av Toughest Labs och bjöd på en utmanande hinderbana inne på Malmö Live. Situps, armhävningar och burpees rundades av med löpning uppför de 23 trapporna till Zlatansviten. Ett kul sätt att kombinera jobb och träning, och en bra uppvärmning inför galakvällen. Stort tack till alla som deltog!

Vinnarna av  Bästa Tillväxt 2016

Vinnarna av Bästa Tillväxt 2016

2016-11-16

Den årliga granskningen av näringslivet i Sveriges kommuner är klar. Nu presenteras vinnarna av Synas pris för Bästa Tillväxt 2016. Varje år delar Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Nu presenteras vinnarna i den tionde upplagan av priset. – För oss på Syna känns det både kul och meningsfullt att dela ut priset för tionde gången. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den uppmärksammar kommuner med en bred, stabil tillväxt i näringslivet. Regioner där många företag växer har en tryggare utveckling, säger Harald Stjerna, Informationsansvarig och delägare på Syna. Följande kommuner tilldelas priset Bästa Tillväxt 2016: Blekinge län: Sölvesborg Dalarnas län: Gagnef Gävleborgs län: Gävle Hallands län: Laholm Jämtlands län: Östersund Jönköpings län: Gnosjö Kalmar län: Emmaboda Kronobergs län: Alvesta Norrbottens län: Arjeplog Skåne län: Bromölla Stockholms län: Upplands Väsby Södermanlands län: Katrineholm Uppsala län: Tierp Värmlands län: Forshaga Västerbottens län: Nordmaling Västernorrlands län: Örnsköldsvik Västmanlands län: Sala Västra Götalands län: Tranemo Örebro län: Örebro Östergötlands län: Norrköping Listan över alla kommuners placeringar i respektive län hittar du här. Om priset Som Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag har Syna lång erfarenhet av företagsbedömningar. Med detaljerad information om alla svenska företag följer vi utvecklingen i näringslivet på nära håll. Bästa Tillväxt premierar en stabil utveckling i näringslivet, och går till den kommun i varje län som har störst andel växande företag. Tre värden mäts: - Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom resultatet annars blir missvisande. Vill du veta mer om priset, kontakta Harald Stjerna, Informationsansvarig och delägare på Syna: Mejl: harald.stjerna@syna.se Direktnummer: 040-25 85 39 Mobiltelefon: 0702-33 82 97 Växel: 040-25 85 00

Priset Bästa Tillväxt 2016 delas ut 16/11

Priset Bästa Tillväxt 2016 delas ut 16/11

2016-11-02

Hur har det gått för näringslivet runtom i Sverige, och i vilka kommuner växer företagen bäst? Svaret får vi den 16 november, när Syna delar ut priset Bästa Tillväxt för tionde året i följd. Utmärkelsen Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län där företagen växer bäst. Priset delas ut årligen av Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. 2015 stod Olofströms kommun för den bästa tillväxten i Blekinge län, medan Gnosjö vann priset i Jönköpings län. – Bästa Tillväxt är ett bevis på att näringslivet går bra, att kommunen är på rätt spår och framförallt att det finns många duktiga företagare i kommunen. När vi vann ifjol bjöd vi in och tackade de företag som bidragit till kommunens placering, säger Kjell Persson, Näringslivschef i Olofströms kommun. I Gnosjö är tankarna positiva inför årets upplaga av priset. – Vi är glada att vi fick utmärkelsen 2015 och vi ser att företagen i Gnosjö fortsätter att utvecklas. Det vore förstås jätteroligt om vi lyckades vinna i år igen, eftersom det visar på både bredd och stabilitet i näringslivet, säger Ingalill Ebbesson, Näringslivsutvecklare i Gnosjö kommun. Som Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag har Syna lång erfarenhet av företagsbedömningar. Med detaljerad information om alla svenska företag följer man utvecklingen i näringslivet på nära håll. – För oss på Syna känns det både kul och meningsfullt att dela ut priset för tionde gången. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den uppmärksammar kommuner med en bred, stabil tillväxt i näringslivet. Regioner där många företag växer har en tryggare utveckling, säger Harald Stjerna, Informationsansvarig/Partner på Syna. – Årets ranking bjuder också på en rad överraskningar, inte minst många imponerande klättringar. Vinnarna av Bästa Tillväxt 2016 presenteras på www.syna.se och i Synas pressrum på Mynewsdesk den 16/11.

Linköping synar det lokala näringslivet

Linköping synar det lokala näringslivet

2016-05-13

Kommunens näringslivsbolag Nulink har full koll på utvecklingen i regionen. Synas företagsinformation är en del av analysen. Nulink, eller Näringslivsutveckling i Linköping AB, jobbar med etablering, tillväxt och nyföretagande i kommunen. För att följa utvecklingen drar Nulink nytta av flera typer av mätningar och statistik varje år. Information som hjälper till att ta ut riktningen i det lokala näringslivsarbetet. I samband med Synas pris Bästa Tillväxt – som delas ut årligen till den kommun i varje län där företagen växer bäst – tar Nulink del av Synas bokslutsinformation. – Vi använder Synas urval för att analysera utvecklingen i näringslivet, och för att uppmärksamma de företag i kommunen som är framstående i Bästa Tillväxt, säger Michael Nydén, Näringslivsstrateg på Nulink. – Ur ett utvecklingsperspektiv är det intressant att titta efter mönster och tendenser i informationen, för att ta reda på om det finns vissa delar eller grupperingar i näringslivet som vi bör lägga särskilt fokus vid. Linköping har bland annat en starkt växande tjänstesektor, där kompetens är en viktig fråga. Med statistiken som grund frågar vi oss vad vi kan göra för att underlätta utvecklingen på olika områden, berättar Michael Nydén. Syna har information om alla företag i Norden och med verktyget Syna Marknad & Analys är det enkelt att göra urval för analys, eller målgruppsselektering för bättre leads. Vill du veta mer? Slå en signal på 040-25 85 00 eller skicka ett mejl till support@syna.se.

Exklusivt branschsamarbete för att erbjuda skydd mot bedrägerier

Exklusivt branschsamarbete för att erbjuda skydd mot bedrägerier

2016-04-22

Sveriges ledande kreditupplysningsföretag, Bisnode, Creditsafe, Decidas Info, Syna och UC AB går samman i en gemensam insats för att förenkla och underlätta för den som drabbas av bedrägeri eller bedrägeriförsök. Sveriges fem ledande kreditupplysningsföretag går samman för att erbjuda bättre skydd mot bedrägerier. Samarbetet med en gemensam bedrägerispärr innebär att du som är utsatt för bedrägeri endast behöver ringa ett samtal för att spärra din kreditupplysning hos alla de fem anslutna kreditupplysningsföretagen. – Bedrägerier genom identitetskapning sker i allt större utsträckning och det är viktigt att det finns ett bra system för att underlätta för de som blir drabbade. Den gemensamma bedrägerispärren gör det betydligt enklare att spärra sina personuppgifter hos alla kreditupplysningsföretag, säger Karl Stjerna, VD på Syna. Om samarbetet Om du blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägeriförsök har du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos det angivna kreditupplysningsföretaget. Någon möjlighet att lägga en spärr i förebyggande syfte finns inte. Genom att spärra ditt personnummer försvårar du för bedragaren att ta nya krediter eller få lån beviljade i ditt namn. Gör så här för att spärra ditt personnummer: Ring till något av de fem angivna kreditupplysningsföretagen och spärra din kreditupplysning. Vi spärrar direkt din kreditupplysning i två veckor (inom en timme spärras din kreditupplysning även hos övriga anslutna kreditupplysningsföretag). Denna bedrägerispärr förhindrar att det går att ta en kreditupplysning på dig hos Bisnode, Creditsafe, Decidas Info, Syna och UC AB. Inom två veckor från din kontakt med oss behöver du skicka in en kopia på polisanmälan av bedrägeriet, samt ett brev där du skriver “Jag vill inte att ni lämnar ut kreditupplysningar om mig”. Du kan även komplettera uppgifterna i din polisanmälan om du vill förtydliga något. Brevet ska vara undertecknat av dig. När vi har fått en kopia på din polisanmälan tillsammans med din underskrift, förlänger vi din bedrägerispärr till att gälla under fem år. För att häva din bedrägerispärr kontaktar du åter något av de angivna kreditupplysningsföretagen. Du kommer då få en hävningsblankett skickad till dig att fylla i och returnera. Hävningsblanketten kommer att skickas till din folkbokföringsadress eller särskild postadress som finns angiven hos folkbokföringen.

Vinnarna av Bästa Tillväxt 2015

Vinnarna av Bästa Tillväxt 2015

2015-11-04

Syna har granskat näringslivet i Sveriges kommuner. Nu presenterar vi årets vinnare av priset Bästa Tillväxt. Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i varje län där företagen växer bäst. Priset delas ut årligen av Syna, som granskar bokslut från samtliga av Sveriges aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. – Bred tillväxt skapar stabila regioner. Därför tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma kommuner där många av företagen går bra. Bästa Tillväxt fokuserar på tillväxt genom hela näringslivet snarare än att något enstaka bolag växer snabbt. Det är en viktig värdemätare för utvecklingen i kommunen, säger Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna. Följande kommuner tilldelas priset Bästa Tillväxt 2015: Blekinge län: Olofström Dalarnas län: Gagnef Gävleborgs län: Nordanstig Hallands län: Varberg Jämtlands län: Ragunda Jönköpings län: Gnosjö Kalmar län: Oskarshamn Kronobergs län: Lessebo Norrbottens län: Gällivare Skåne län: Klippan Stockholms län: Nykvarn Södermanlands län: Vingåker Uppsala län: Knivsta Värmlands län: Hammarö Västerbottens län: Norsjö Västernorrlands län: Timrå Västmanlands län: Norberg Västra Götalands län: Herrljunga Örebro län: Askersund Östergötlands län: Söderköping Om priset Bästa Tillväxt uppmärksammar kommuner med en bred och stabil tillväxt. Den kommun i varje län som har störst andel växande företag tilldelas priset. Tre värden mäts: - Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna. - Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen. Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande. För mer information om Bästa Tillväxt besök Synas pressrum på Mynewsdesk. Vill du veta mer om priset, kontakta Harald Stjerna, Informationsansvarig på Syna: Mejl: harald.stjerna@syna.se Direkt: 040 – 258539 Mobil: 0702 – 338297 Växel: 040 – 258500

Sifferkoll med Syna

Sifferkoll med Syna

2015-09-25

Speedledger ökade från 28 till 68 anställda På fem år har tillväxtföretaget Speedledger AB – som erbjuder e-bokföring i samarbete med flera svenska banker – ökat från 28 till 68 anställda. Fitness24Seven AB – som enligt egen utsago är nordens snabbast växande fitnesskedja – har ökat sin omsättning från 97 miljoner till 421 miljoner på fem år. På 15 år har det svenska shoppingundret Gekås Ullared AB gått från ett medeltal av antal anställda på 395 personer till 718. Hur har det gått för dig och dina konkurrenter? Med Synas historik av årsredovisningar – marknadens längsta – kan du analysera hur din egen verksamhet, dina konkurrenters och kunders verksamheter har förändrats genom tiden. Med historik som sträcker sig femton år bakåt finns det mycket att lära. Nu är årsredovisningar från 2014 med räkenskapsår 1 januari – 31 december inne i systemet och nyckeltalen är uppdaterade. Ta del av den senaste informationen och passa på att göra några intressanta tillbakablickar. Årsredovisningen kan du enkelt och snabbt ladda ner som PDF eller Excel.   Se till att få rätt på ROT Snart är året slut och alla fakturor som omfattas av ROT 2015 ska hinna skickas ut och betalas. Se till att ha rätt information om ägare och fastighetsbeteckning så att inte ansökan kommer i retur från Skatteverket. Då blir det bättre för både dig och din kund. Mindre administration med rätt uppgifter Mählqvist Rör AB är kund hos Syna sedan drygt fyra år. Under den här tiden har de skapat rutiner som både förenklar och snabbar på den administrativa processen kring ROT. – Vi gör jobb som går under ROT-avdrag och använder därför Synas fastighetsinformation. Kunderna ger oss tyvärr ofta fel fastighetsbeteckning. Jag brukar lite skämtsamt säga att det inte är alla som vet var de bor. Därför går vi igenom uppgifterna som vi samlat in med hjälp av syna.se – vilket spar både tid och arbete, berättar Helena Mählqvist. Du kan söka på personnummer för att få fram privatägda fastigheter. Du kan se vilka fastigheter ett företag äger och du kan söka direkt efter en fastighet med hjälp av fastighetsbeteckningen och kommun. – Vi söker oftast på personnummer, men om vi fått fel på någon siffra så kan vi ju söka på till exempel namn och adress. Det finns många bra sökmöjligheter på syna.se, berättar Helena Mählqvist. – Jag kan även hitta lägenhetsnummer via syna.se, det brukar vara registrerat på adressen. Det är många av våra kunder som är osäkra på sitt lägenhetsnummer och det är inte ovanligt att vi får ett gammalt som inte stämmer längre. Jag kan också ta fram eller kontrollera bostadsrättsföreningens organisationsnummer, fortsätter Helena Mählqvist. Mycket mer än ROT Underlaget i fastighetsinformationen kan vara intressant för dig vid köp av en verksamhet, vid beslut om kreditlimit och vid utredningar. Utöver att få fram information om den aktuella fastigheten kan du ta del av fastighetslistan över alla fastigheter med samma ägare. Du kan även se ägarlistan till en fastighet med information om vem som är delägare och deras ägarandel. Fastighetsinformationen på syna.se är ett enkelt och smidigt hjälpmedel – vi tycker såklart att det är marknadens bästa. Vill du veta mer om fastighetsinformationen? Boka in dig för en demo och prova Syna gratis. Om du redan är kund hos Syna och vill veta mer om hur du kan dra nytta av fastighetsinformationen är du alltid välkommen att kontakta oss: support@syna.se eller 040-25 85 00.

Konsten att hålla sig uppdaterad

Konsten att hålla sig uppdaterad

2015-08-26

Drygt 200 000 företag ändrade adressuppgifter under 2014 Vi arbetar med information varje dag – i princip alla företag gör det på ett eller annat sätt. En av de stora utmaningarna som många företag stöter på är att alltid hålla informationen aktuell. Förändringar sker snabbt och det kan vara svårt att hantera stora informationsflöden. Idag finns det en strävan efter att konstant lära sig mer om sina kunder. Man vill veta allt från personers fritidsintressen till företags strategier. Trots detta är det fortfarande många företag som inte ens har rätt gatuadress till sin kund. Visst – den stämde vid första affären, men har ändrats flera gånger sedan dess. Kan felaktiga adresser vara anledningen till att vissa kunder inte betalar sina fakturor, eller ligger det något annat bakom? Om kunden hade varit inlagd i en bevakningslista från start hade du inte haft det här problemet. Synas bevakning – som kontrollerar dina kunders uppgifter mot vår databank – hade gett dig information om de nya adressuppgifterna och eventuella betalningsanmärkningar som kan vara en följd av betalningssvårigheter. Bevaka inte bara nya kunder Det finns många orsaker till varför du tjänar på att bevaka företag och personer som påverkar din verksamhet. Med bevakning är det enkelt att alltid vara uppdaterad. Vi rekommenderar att du lägger upp dina nyckelkunder på bevakning så att du inte missar några viktiga affärshändelser. Även om de är trogna kunder innebär inte det att de kommer berätta för dig när deras verksamhet går dåligt. En av våra kunder använde inte bevakning ”för de är gamla kunder så det behövs inte”. Utan förvarning gick plötsligt en storkund – som hade haft ekonomiska problem under en längre tid – i konkurs. Skenet hade hållits uppe så länge det gick. Om vår kund använt sig av bevakningen hade hen fått varningssignaler om anmärkningar, röda siffror, förändrad klassning och så vidare. Hen skulle fortfarande ha förlorat en av sina bästa kunder, men fått chansen att förbereda sig mer; slutat ge dem kredit och sett till att få alla sina fakturor betalda. Dessutom hade vår kund haft mer tid till att täcka upp det ekonomiska bortfallet med nya kunder. Det är enkelt för oss och vår kund att vara efterkloka. Det är också enkelt att skapa nya tryggare rutiner som minskar risken för liknande händelser i framtiden. Uppdaterat kundregister – snabbt och enkelt! Du kanske sitter där med alla kunder i en eller flera Excelfiler eller så använder du ett CRM-system. Om kunduppgifterna är ofullständiga och du vet att allt inte är korrekt så rekommenderar vi att du gör en filkörning hos oss på Syna. Det innebär att du mejlar en Excelfil till oss med organisationsnummer eller personnummer och sedan fyller vi på med korrekta uppgifter. Därefter kan du enkelt ladda upp ditt nystädade register i bevakningen. Om du vet att du har ordning och reda i ditt kundregister behöver du inte göra någon filkörning och kan importera det till bevakningen meddetsamma. Om du vill bli extra uppmärksammad på någon bevakningshändelse kan du ställa in ett llarm på syna.se. Du kan till exempel få ett mejl varje gång en kund byter adress eller när bokslutet lämnas in. Du kan också få ett förändringsmejl varje gång något förändras i din kundstock. Med hjälp av rapporter och alarm är det enkelt för dig att hålla både dig själv och ditt kundregister uppdaterat. Dessutom ingår bevakning i priset om du har fast pris hos oss på Syna. Ring oss på 040-25 85 00 så hjälper vi dig att komma igång!   Bevaka bokslut! Kom ihåg att du kan ställa in ett larm så att du blir meddelad direkt när kundens, konkurrentens eller leverantörens bokslut har kommit in till syna.se. Bokslutsbevakningen innebär ingen merkostnad utan ingår i ditt fastpris.   ”Det är ni som är bäst på data” Det är något vi får höra ofta – vi är kända i branschen för att leverera riktigt bra data. Vi är inte störst. Vi är bäst. Vårt fantastiska tekniska team har med sitt kunnande och sin erfarenhet skapat smarta algoritmer som säkerställer vår höga kvalité på informationen. Genom bearbetning och analys får vi fram information som inte bara är den senaste utan även den mest relevanta. Varje gång du får en uppgift från oss om ett företag eller en person har den körts flera rundor i vårt system. Det gäller att ha en känsla för materialet och hantera all data rätt. Det handlar om att skapa rätt bild av verkligheten utifrån mängder av data – data som ofta har motstridig information. Alla kan göra det, men få så bra som vi. Så vänd dig till oss när du behöver information – vi är experter!   Bind ditt pris! Ring oss idag så uppdaterar vi dig till Synas fastpris. Du får inte bara obegränsat med kreditupplysningar, anmärkningskontroller och bokslut utan även fri tillgång till vår bevakning som vi skrivit om här i nyhetstexten. Du behöver inte välja mellan olika paketlösningar – med vårt fastpris får du tillgång till hela syna.se. Ring 040-25 85 00 så berättar vi mer, eller boka in dig för en genomgång här >>>