Denna tjänst tillhandahålles genom ett samarbete mellan Swesum och AB SYNA. Frågor beträffande abonnemang kan ställas till Swesum: 090-16 06 80. Frågor beträffande innehållet i upplysningarna kan ställas till AB SYNA: 040 - 25 85 00.